Projecten

  Een circulair dakrenovatiesysteem: groen en digitaal klaar voor de toekomst!

  Subsidiebedrag: € 917 556
  Om de vergroening van Nederland te versnellen, gaat het...

  Lees meer

  Hybride Leeromgeving Innovatiedistrict (HYLEO)

  Subsidiebedrag: € 1 174 992
  Data-, ICT- en maakbedrijven in het Bossche...

  Lees meer

  DRIVE MKB Duurzaam Regionaal Innovatief & Veerkrachtig Ecosysteem voor de MKB

  Subsidiebedrag: € 688 537
  In een tijd waarin digitalisering en data-gedreven...

  Lees meer

  DASLab

  Subsidiebedrag: € 203 886
  Onderhoud in de vastgoedsector is een enorm kostbare opgave...

  Lees meer

  Eiwitproductie tussen windmolens op zee

  Subsidiebedrag: € 967 601
  De Rijksoverheid wil dat in 2030 27% van alle gebruikte...

  Lees meer

  Bright Smart Scoliosis Brace Project

  Subsidiebedrag: € 703 683
  The usage of 3D printing technology for orthopedics and...

  Lees meer

  Industriële RG Assemblagelijn

  Subsidiebedrag: € 5 500 000
  Met dit project hebben ReGEN Biomedical en de UM de ambitie...

  Lees meer

  Smart Trailer

  Subsidiebedrag: € 259 230
  Digitalisering en verduurzaming zijn voor de logistieke...

  Lees meer

  Plasma technologie voor stikstof fixeren en desinfecteren van voedingswater in de glastuinbouw.

  Subsidiebedrag: € 974 996
  In dit project ontwikkelt VitalFluid ondersteund door de...

  Lees meer

  FRED – Fibre Reinforced Entrainment Device

  Subsidiebedrag: € 414 540
  Duurzaamheid en Digitalisering zijn belangrijke uitdagingen...

  Lees meer

  VIA APPIA

  Subsidiebedrag: € 1 815 777
  De doelstelling van fieldlab VIA APPIA is om toepassingen...

  Lees meer

  Zeeland Waterstofland

  Subsidiebedrag: € 624 988
  Om de uitstoot van broeikasgassen volledig terug te dringen...

  Lees meer

  Bright Coatings

  Subsidiebedrag: € 1 225 012
  In dit project zal de grootschalige productie van duurzame...

  Lees meer

  Field Lab Autonoom Varen

  Subsidiebedrag: € 1 174 846
  Het project Field Lab Autonoom Varen realiseert een open...

  Lees meer

  H2Stroom

  Subsidiebedrag: € 535 832
  In delen van Noord-Brabant en Limburg bestaat een...

  Lees meer

  PyroCHEM Park

  Subsidiebedrag: € 1 490 304
  Het PyroCHEM Park project bouwt verder op de resultaten van...

  Lees meer

  Pilot Manufacturing Center

  Subsidiebedrag: € 1 486 907
  De High Tech (maak)industrie is cruciaal voor de...

  Lees meer

  Einstein Telescope Technologies

  Subsidiebedrag: € 2 000 000
  De Einstein Telescope is een toekomstig ondergronds...

  Lees meer

  Samen voor een slimme leer- en ontwikkelomgeving

  Subsidiebedrag: € 660 322
  In dit project ´Samen voor een slimme leer- en...

  Lees meer

  Verbetering van regeneratieve hart- en vaatzorg met innovatief point-of-care meetinstrument

  Subsidiebedrag: € 1 771 289
  Zo’n 25% van de jaarlijkse sterfgevallen wordt...

  Lees meer

  Fietsketting in de operatiezaal

  Subsidiebedrag: € 945 224
  Kettingen vormen de drijvende kracht achter de mechanische...

  Lees meer

  AGREAU

  Subsidiebedrag: € 452 828
  In de agrarische sector worden producten als fruit,...

  Lees meer

  Weerbare Wijk Helmond-Noord

  Subsidiebedrag: € 298 680
  In de komende jaren zal de verstedelijking verder toenemen,...

  Lees meer

  LastMile.info

  Subsidiebedrag: € 1 841 013
  "Verschillende steden hebben aangegeven serieus werk te...

  Lees meer

  Duurzaam waterbeheer op Camping Olmenveld

  Subsidiebedrag: € 388 713
  Klimaatverandering leidt tot een toenemende vraag naar zoet...

  Lees meer

  Met hybridekracht meer aardappel

  Subsidiebedrag: € 624 999
  Het 2,5-jarige onderzoeksproject “Met hybridekracht meer...

  Lees meer

  Aqua Valley – Reloaded

  Subsidiebedrag: € 625 000
  Met een groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar...

  Lees meer

  Battery Competence Center

  Subsidiebedrag: € 2 399 881
  Innovatieve  batterijtechnologie  is  onmisbaar voor...

  Lees meer

  Modulair en Circulair Bouwen aan Zeeuws City

  Subsidiebedrag: € 625 000
  We zien ons gesteld voor twee grote maatschappelijke,...

  Lees meer

  Transparancy in Shipping Cost and Carbon Footprint | TiSCoCaFo

  Subsidiebedrag: € 293 281
  De logistieke markt is versnipperd met meerdere havens...

  Lees meer

  Smart Craftsmanship en Smart Employability

  Subsidiebedrag: € 842 477
  In de Brainport regio wordt op een hoog tempo gewerkt aan...

  Lees meer

  Smart City Monitor

  Subsidiebedrag: € 812 112
  ’s-Hertogenbosch en Breda werken aan aantrekkelijkere,...

  Lees meer

  VvE Transitiecentrum Brabant

  Subsidiebedrag: € 1 268 348
  De provincie Noord-Brabant heeft zich als doel gesteld om...

  Lees meer

  HC²: Hybride Leren in een Circulaire Omgeving

  Subsidiebedrag: € 2 400 000
  Met bijna 45000 arbeidsplaatsen in toonaangevende...

  Lees meer

  Feed for Meat

  Subsidiebedrag: € 1 988 942
  Wereldwijd is er sprake van een toename van de populatie...

  Lees meer

  Structural Health Monitoring Zeeland

  Subsidiebedrag: € 583 540
  Walhout Projects, Ingenieursbureau Walhout Civil...

  Lees meer

  SPOTDETECT

  Subsidiebedrag: € 547 320
  Voedselveiligheid, voedselkwaliteit en voedselfraude worden...

  Lees meer

  Bedrijfsgebouwen anno 2050 2.0

  Subsidiebedrag: € 1 500 000
  De energietransitie is in volle gang In 2050 willen we met...

  Lees meer

  LEEF

  Subsidiebedrag: € 1 614 255
  In het Parijsakkoord, en de daarvan afgeleide Europese-,...

  Lees meer

  Smart Synergy Helmond

  Subsidiebedrag: € 823 542
  In Helmond werken de parkmanagementorganisatie Stichting...

  Lees meer

  Een LES voor de gebouwde omgeving

  Subsidiebedrag: € 1 055 798
  Dit project behelst het opzetten van een lokaal...

  Lees meer

  Limburg Herstelt en Versnelt

  Subsidiebedrag: € 5 998 450
  LIOF (Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering)...

  Lees meer

  Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme 2021-2023

  Subsidiebedrag: € 725 000
  Als ondernemer werk je aan de toekomst van jouw bedrijf Je...

  Lees meer

  Industriële Robotica Innovatie IRI

  Subsidiebedrag: € 608 820
  Het project wordt gerealiseerd binnen het ecosysteem van...

  Lees meer

  Z-Grid (Zeeland- Groene Recreatieve Innovatie Drivers)

  Subsidiebedrag: € 625 000
  Om het klimaat te helpen moet we verduurzamen en onze CO2...

  Lees meer

  Digital Data Square Zuid-Nederland

  Subsidiebedrag: € 1 986 098
  Met het project ‘Digital Data Square Zuid-Nederland’...

  Lees meer

  AgroBots

  Subsidiebedrag: € 2 650 690
  Door slim(mer) te werken kan een teler zijn werk...

  Lees meer

  Creatief fieldlab kunstzinnig binnenstedelijk offensief Zeeland

  Subsidiebedrag: € 625 000
  De COVID-19 pandemie laat diepe sporen na in de culturele...

  Lees meer

  IQ-gevel

  Subsidiebedrag: € 632 500
  Dit project gaat over de IQ-gevel, een innovatieve...

  Lees meer

  JOOST mag het weten!

  Subsidiebedrag: € 280 485
  Woningcorporaties hebben de komende jaren een grote opgave...

  Lees meer

  TrUE Power: Trudo Urban Electric Powerplant

  Subsidiebedrag: € 1 384 914
  De wereld staat voor een enorme opgave met betrekking tot...

  Lees meer

  Mierenzuur: Slimme oplossing voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving

  Subsidiebedrag: € 799 823
  Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen wordt er...

  Lees meer

  Living Lab “De Duurzame Bouwplaats”

  Subsidiebedrag: € 1 417 493
  Er wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de gebouwde...

  Lees meer

  Autonoom IRIS-systeem

  Subsidiebedrag: € 233 680
  Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouwprojecten,...

  Lees meer

  Dynamisch configureerbare heavy duty laadinfrastructuur met netkwaliteitverbetering

  Subsidiebedrag: € 956 331
  Het project ‘Dynamisch configureerbare heavy duty...

  Lees meer

  Homes Factory: Koolstofarme 3D modulaire woningbouw

  Subsidiebedrag: € 1 500 000
  Dit project doet mee aan de Open Energiedag op zaterdag...

  Lees meer

  KICIS

  Subsidiebedrag: € 275 500
  KICIS (Kennis- en InnovatieCentrum voor...

  Lees meer

  Future logistics: Een proeftuin voor high-tech service logistiek

  Subsidiebedrag: € 1 184 350
  De markt binnen de logistieke sector kenmerkt zich door...

  Lees meer

  Vereniging Ondernemend Venlo

  Subsidiebedrag: € 1 834 925
  In september 2018 startte een kleine groep Venlose...

  Lees meer

  Living Lab Metal Power

  Subsidiebedrag: € 2 062 500
  Dit project doet mee aan de Open Energiedag op zaterdag...

  Lees meer

  Heijmans adaptief multi-bron smart grid

  Subsidiebedrag: € 782 744
  Als derde woningbouwbedrijf van Nederland is Heijmans reeds...

  Lees meer

  De schone energiecentrale in Ecodorp Boekel

  Subsidiebedrag: € 2 487 561
  Ecodorp Boekel is een proeftuin pur sang, waarin een...

  Lees meer

  Demonstratie Warmtepompcentrale voor Geothermie in Warmtenet Plukmade

  Subsidiebedrag: € 18 037
  Geothermie Plukmade BV,  een samenwerking tussen Hydreco...

  Lees meer

  Slimme stappen A16

  Subsidiebedrag: € 849 530
  Een grote stap richting energietransitie wordt gezet met de...

  Lees meer

  Streetplug: Invisibly Present

  Subsidiebedrag: € 312 500
  Een groot deel van de elektrische voertuigen is voor het...

  Lees meer

  DALI

  Subsidiebedrag: € 1 694 541
  DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie) wil het...

  Lees meer

  Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland

  Subsidiebedrag: € 2 609 884
  Pyrolyse is een thermochemische conversietechnologie die...

  Lees meer

  Drone Safety Cluster

  Subsidiebedrag: € 808 542
  Het Drone Safety Cluster brengt kennis van partijen uit...

  Lees meer

  Smart development & Maintenance with virtual integral prototyping

  Subsidiebedrag: € 741 370
  In dit project werken organisaties samen om de kennis en...

  Lees meer

  Oryon Watermill Energiedijkturbine – Elektriciteit voor en door Zeeland

  Subsidiebedrag: € 2 800 000
  Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van...

  Lees meer

  Oosterschelde Tidal Power

  Subsidiebedrag: € 865 737
  Een groep van bedrijven en kennisinstellingen werkt, onder...

  Lees meer

  The I-Wall

  Subsidiebedrag: € 54 451
  Binnen dit project wordt een totaalconcept ontwikkeld dat...

  Lees meer

  Sneller en Beter naar nul op de meter

  Subsidiebedrag: € 3 338 429
  De doelstelling van het project ‘Sneller en Beter naar...

  Lees meer

  Opschalen Thermisch Smart Grid Zuid-Limburg voor warmte en koude levering

  Subsidiebedrag: € 2 466 269
  Binnen de investeringsprioriteit ”Onderzoek, innovatie en...

  Lees meer

  Biobased Materials Plus

  Subsidiebedrag: € 820 433
  De biobased economy is een economie waarbij biomassa (en...

  Lees meer

  Innovatie slim laden in de praktijk

  Subsidiebedrag: € 563 305
  Door slim te laden kan duurzame energie optimaal blijven...

  Lees meer

  Geenergy Demo’s

  Subsidiebedrag: € 117 300
  Het realiseren van een eerste demonstratie van een...

  Lees meer

  Kennisvragenbanken – Top Talent behouden voor regionaal MKB

  Subsidiebedrag: € 550 039
  Binnen dit project zullen brancheorganisaties, samen met...

  Lees meer

  IZO

  Subsidiebedrag: € 743 005
  Het project gaat over het creëren van het...

  Lees meer

  Open Learning and innovation Labs

  Subsidiebedrag: € 387 078
  Doelstelling van het project is het ontwikkelen en...

  Lees meer

  Communities for Development voor het MKB

  Subsidiebedrag: € 262 500
  De kracht van Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)...

  Lees meer

  Full Aesthetic Solar Roof

  Subsidiebedrag: € 108 396
  BEAUsolar® heeft samen met MKB’er Petec Solar in 22...

  Lees meer

  Your Career in Control Plus (YCIC+)

  Subsidiebedrag: € 70 879
  Bij veel bedrijven bestaat het personeelsbestand voor een...

  Lees meer

  SCeLiO-4B : Suikers, cellulose en lignine opschaling naar BioBased Building Blocks

  Subsidiebedrag: € 4 536 508
  Hoe maak je van plantaardige grondstoffen zoals suiker,...

  Lees meer

  Integrated and knowledge based greenhouse lighting systems

  Subsidiebedrag: € 322 604
  Dit project gaat over de ontwikkeling van een geavanceerd,...

  Lees meer

  Innovatie cluster integraal duurzame varkenshouderij systeem

  Subsidiebedrag: € 1 862 966
  Het Familievarken is een innovatief, hightech stalconcept...

  Lees meer

  Proeftuin thermoplastische composieten

  Subsidiebedrag: € 2 263 708
  De beperkte en onzekere beschikbaarheid van grondstoffen,...

  Lees meer

  Acoustic-Light Cell

  Subsidiebedrag: € 160 060
  De doelstelling in dit project is de ontwikkeling van een...

  Lees meer

  Nacosol

  Subsidiebedrag: € 105 274
  Het doel van dit project is om nano-composiet coatings met...

  Lees meer

  Dutch Future Egg; een nieuw open innovatieplatform voor de legpluimveesector

  Subsidiebedrag: € 1 446 669
  Het project heeft tot doel om nieuwe...

  Lees meer

  Low-cost ammoniak gasmeetsysteem voor stallen

  Subsidiebedrag: € 104 375
  In dit project wordt een gas-sensor voor ammoniak voor de...

  Lees meer

  Proeftuin voor de varkenshouderij

  Subsidiebedrag: € 429 331
  Binnen het project zal de proeftuin voor de varkenshouderij...

  Lees meer

  FIELDLAB CAMPIONE

  Subsidiebedrag: € 5 968 937
  Onderhoud voor chemie- en procesbedrijven 100% voorspelbaar...

  Lees meer

  Tongkweek: Ja-Natuurlijk

  Subsidiebedrag: € 379 838
  De projectpartners werken samen aan een duurzaam...

  Lees meer

  Directe Injectietechnologie Groen Gas

  Subsidiebedrag: € 304 454
  Het project gaat over de ontwikkeling van directe injectie...

  Lees meer

  Natuurlijke stikstof bemesting vervangt kunstmest

  Subsidiebedrag: € 200 000
  Gebruik van kunstmest levert ongewenste milieueffecten op,...

  Lees meer

  Innovatief opkweeksysteem ecologisch & economisch duurzame oestersector

  Subsidiebedrag: € 219 305
  Sinds 2008 kampt de Europese oestersector met een negatieve...

  Lees meer

  InnoPack++ Marine 2.0, een nog compactere waterbehandelingsinstallatie voor schepen

  Subsidiebedrag: € 57 600
  Dit project gaat over de ontwikkeling van een innovatieve...

  Lees meer

  Een nieuwe biomarker voor de diagnose van reumatische aandoeningen

  Subsidiebedrag: € 31 993
  Doel van het huidige project is het ontwikkelen en...

  Lees meer

  PHOTON DELTA

  Subsidiebedrag: € 1 188 931
  Fotonica is wereldwijd sterk in opkomst en Europees een Key...

  Lees meer

  Biobased Network (BIK)

  Subsidiebedrag: € 686 891
  Het Biobased-netwerk is een samenwerking van...

  Lees meer

  Snelle Bruginspectie (SBI)

  Subsidiebedrag: € 106 814
  In dit project gaat Quality Inspection Services een nieuwe...

  Lees meer

  Duurzame productie van hoogwaardig carbon black uit oude autobanden

  Subsidiebedrag: € 749 632
  Ontwikkeling van een innovatief nieuw proces voor productie...

  Lees meer

  Extended Directional Drilling (XDD)

  Subsidiebedrag: € 8 161
  Ontwikkeling van een nieuwe boortechniek om de afstand...

  Lees meer

  Biobased materials for F&F chemical industry

  Subsidiebedrag: € 172 068
  Isobionics is de grootste producent ter wereld van...

  Lees meer

  Cradle logistics for XL wind turbine monopiles (CLaMP)

  Subsidiebedrag: € 71 320
  Doelstelling is de ontwikkeling van een herbruikbare...

  Lees meer

  Sustainable thermoforming through In Mould Punching & biobased polymer development

  Subsidiebedrag: € 167 330
  Doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe...

  Lees meer

  3D printen met bio-beton van Miscanthus

  Subsidiebedrag: € 183 566
  Ontwikkeling van een bio-based mortel van Miscanthus...

  Lees meer

  Van regen tot groei

  Subsidiebedrag: € 180 457
  Het project richt zich op het ontwikkelen en testen van...

  Lees meer

  BedSense

  Subsidiebedrag: € 570 006
  2M Engineering, Livassured, Kempenhaeghe en TU/e werken...

  Lees meer

  Timesavers Smart Deburring Assist

  Subsidiebedrag: € 200 000
  In dit project ontwikkelt Timesavers een volledig...

  Lees meer

  Smooby

  Subsidiebedrag: € 183 906
  In dit project ontwikkelen de partners diep ingevroren...

  Lees meer

  AMARYLLIS

  Subsidiebedrag: € 514 552
  Amaryllis is een minilaboratorium waarin apparatuur staat...

  Lees meer

  Intelligente pakkingen met fiber optische sensoren voor de olie- en gasindustrie

  Subsidiebedrag: € 547 179
  Het consortium van drie MKB bedrijven, 2M Engineering, FOCE...

  Lees meer

  Zelfrijder: high tech systeem voor duurzame landbouw

  Subsidiebedrag: € 151 541
  Het project gaat om het ontwikkelen en op de markt brengen...

  Lees meer

  Living Lab Autonoom Transport Zeeland

  Subsidiebedrag: € 1 417 854
  Het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland...

  Lees meer

  Zero Emission Transport

  Subsidiebedrag: € 1 320 989
  Voor ondernemers in Zeeland komt de klimaatopgave...

  Lees meer

  Holland Robotics Logistiek

  Subsidiebedrag: € 1 428 555
  Holland Robotics Logistiek Binnen de sector logistiek...

  Lees meer

  ZCORE: van Zeewier naar COating REsin applicaties

  Subsidiebedrag: € 1 005 556
  De regio Zuid-Nederland herbergt meerdere initiatieven met...

  Lees meer

  Meer met Lignine

  Subsidiebedrag: € 1 150 956
  ‘Je kunt er van alles mee, behalve geld verdienen’ Zo...

  Lees meer

  ANPHOS® Pelletizer

  Subsidiebedrag: € 483 113
  In dit project wordt fosfaat teruggewonnen uit afvalwater,...

  Lees meer

  Castlab Proeftuin

  Subsidiebedrag: € 893 911
  Een groot deel van de Nederlandse infrastructuur is al 70...

  Lees meer

  Smart Packaging for intelligent logistics

  Subsidiebedrag: € 1 422 034
  Nederland heeft een sterke internationale logistieke sector...

  Lees meer

  Holland Robotics Inspectie and Maintenance

  Subsidiebedrag: € 1 428 573
  Technische installaties worden groter en complexer De...

  Lees meer

  Smart Maintenance Enabled Business [SAMEN]

  Subsidiebedrag: € 1 169 852
  SAMEN (SmArt Maintenance Enabled busiNess) Snel...

  Lees meer

  Verification Based Remote & Secure Maintenance Solutions

  Subsidiebedrag: € 444 774
  De samenleving digitaliseert Dit geldt ook voor de hightech...

  Lees meer

  DMP-XL solarsysteem

  Subsidiebedrag: € 129 809
  Als onderdeel van de duurzame energietransitie zal de...

  Lees meer

  Zeeuwse Slagkracht

  Subsidiebedrag: € 211 486
  Doelstelling van dit project in het kader van de...

  Lees meer

  Multi Functional Energy Device (MFED)

  Subsidiebedrag: € 211 265
  Door steeds meer duurzame opgewekte energie van...

  Lees meer

  Proeftuin circulaire bouw

  Subsidiebedrag: € 1 325 223
  Woonstichting JOOST, FAAM Architects, Heijmans Woningbouw...

  Lees meer

  Green Vinyl Records

  Subsidiebedrag: € 1 975 741
  Wist je dat er tijdens het productieproces van...

  Lees meer

  Health Tech Yard (Proeftuin High Tech Care & Cure)

  Subsidiebedrag: € 1 454 539
  Het opzetten van Health Tech Yard (voorheen proeftuin High...

  Lees meer

  Foodsquad Opens Doors

  Subsidiebedrag: € 1 103 723
  Dat de zorg in Nederland het zwaar heeft, is voor niemand...

  Lees meer

  Fieldlab Multi-materiaal 3D Printing

  Subsidiebedrag: € 1 429 131
  De ultieme potentie van 3D printing, ook wel additive...

  Lees meer

  Smart City Water Systems

  Subsidiebedrag: € 740 494
  Een aantal Zuid-Nederlandse MKB-bedrijven uit de sectoren...

  Lees meer

  UCANDATA®/SENTRAC TELEMATICA PROEFTUIN

  Subsidiebedrag: € 439 777
  Doel van het project is de realisatie van een proeftuin...

  Lees meer

  BioTex Fieldlab; Co-creatie van textielproducten met biobased polymeren

  Subsidiebedrag: € 758 990
  De textiel- en tapijtbranche wil de komende jaren...

  Lees meer

  Living Lab: Structural Health in BioBased Constructions

  Subsidiebedrag: € 1 428 538
  In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de...

  Lees meer

  Slimmer Logistiek E-fulfilment Management (SLEM)

  Subsidiebedrag: € 764 456
  Zuid-Nederland vestigt een groot aantal logistieke hotspots...

  Lees meer

  Smart Maintenance Labs

  Subsidiebedrag: € 1 423 210
  Het project Smart Maintenance Labs heeft als doelstelling...

  Lees meer

  Circular Polymers: Proeftuin recycling van reststroom kunststofafval

  Subsidiebedrag: € 1 437 347
  In dit project wordt door een consortium van MKB-bedrijven...

  Lees meer

  The Automotive Learning Community (TALCom)

  Subsidiebedrag: € 2 624 740
  Werknemers in de automotive industrie blijven zich...

  Lees meer

  Smart Optical Monitoring for Condition-Based Maintenance

  Subsidiebedrag: € 1 409 845
  Nederland kent een zeer uitgebreide ondergrondse...

  Lees meer

  Proeftuin Recycling Thermo-Plastische Composieten

  Subsidiebedrag: € 1 504 740
  Eén van de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat...

  Lees meer

  Kloppend hart bij medicijnscreening

  Subsidiebedrag: € 686 600
  Een hedendaags probleem bij de ontwikkeling van medicijnen...

  Lees meer

  Low low-loader tyre (L3Tyre)

  Subsidiebedrag: € 87 452
  Het vergroten van de laadcapaciteit van trucks en het...

  Lees meer

  Plug and Play AGV

  Subsidiebedrag: € 489 119
  In alle sectoren vindt steeds meer automatisering plaats om...

  Lees meer

  Latexvrije backing tapijt

  Subsidiebedrag: € 412 981
  De tapijtindustrie produceert jaarlijks miljoenen tonnen...

  Lees meer

  TrueSort – Dynamisch scan-sorteersysteem voor hoge kwaliteit groente en fruit

  Subsidiebedrag: € 210 689
  De manier van kwaliteitsbeoordeling binnen de groente- en...

  Lees meer

  AAV platform for autonomous farming

  Subsidiebedrag: € 548 956
  Radicaal nieuwe benadering van de landbouw voorkomt...

  Lees meer

  Ontwikkeling high-tech productieproces voor complexe bladmeststoffen

  Subsidiebedrag: € 159 898
  In de akkerbouw en tuinbouw wordt, voor goede...

  Lees meer

  Universeel inzetbare cobots: De collega’s van morgen

  Subsidiebedrag: € 501 888
  Met name binnen het MKB neemt de vraag naar collaboratieve...

  Lees meer

  OP-SLEEP: Ontwikkeling Patiëntvriendelijke SLaap EEG Patch

  Subsidiebedrag: € 749 802
  Het doel van dit project is de ontwikkeling en...

  Lees meer

  Stand-alone breed plant

  Subsidiebedrag: € 243 374
  Met de groei van de wereldbevolking, de welvaartsstijging...

  Lees meer

  ROBOSCULPT

  Subsidiebedrag: € 677 270
  Wereldwijd vinden er op jaarbasis meer dan 100000 operaties...

  Lees meer

  Anastomotic Perfusion Measurement Device (APM) For Bowel

  Subsidiebedrag: € 514 515
  A surgical anastomosis is a frequently used surgical...

  Lees meer

  100% Limburg Bike

  Subsidiebedrag: € 717 205
  In het project ontwikkelt het consortium een zeer licht,...

  Lees meer

  Prince DSA

  Subsidiebedrag: € 147 243
  Prince Kunststof Infra, een MKB bedrijf uit Zeeland...

  Lees meer

  MATCHUP

  Subsidiebedrag: € 1 705 755
  De doelstelling van het MATCHUP-project is om twee...

  Lees meer

  Smart Infra

  Subsidiebedrag: € 641 862
  Het doel van het project is om gekwalificeerd hoogopgeleid...

  Lees meer

  Academische pre-bachelor voor vluchtelingstudenten

  Subsidiebedrag: € 234 023
  Sinds de vluchtelingencrisis in 2015, waarbij een...

  Lees meer

  FARM-IT

  Subsidiebedrag: € 828 050
  Het project FARM-IT speelt in op de toenemende...

  Lees meer

  High Tech Sales Services – de verbinding tussen High Tech Startups en Commercieel Talent

  Subsidiebedrag: € 1 342 790
  Innovatie is de eerste commerciële toepassing van een...

  Lees meer

  Dare2Share

  Subsidiebedrag: € 1 078 808
  Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten...

  Lees meer

  Energy Learning Community

  Subsidiebedrag: € 1 456 718
  De energietransitie is in volle gang, maar wordt geremd op...

  Lees meer

  Innovation Space

  Subsidiebedrag: € 1 433 689
  Als maatschappij staan we voor steeds grotere uitdagingen...

  Lees meer

  Pharmability

  Subsidiebedrag: € 226 078
  Het Pharmability project is een arbeidsmarktproject gericht...

  Lees meer

  Hightech systemen voor visvriendelijke kweek van Yellowtail Kingfish

  Subsidiebedrag: € 166 152
  Gevestigd in Zeeland, nabij de Zeelandbrug bouwt Kingfish...

  Lees meer

  WISH: Workflow Improvement System for Hospitals

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Real-time informatie is een belangrijk onderdeel van de...

  Lees meer

  Paraffine uit plastic afval

  Subsidiebedrag: € 522 687
  Het recyclen van plastic afval staat nog in de...

  Lees meer

  Kas van de Toekomst

  Subsidiebedrag: € 362 367
  Met dit OP-Zuid samenwerkingsproject willen Brite Solar...

  Lees meer

  APonics: environmentally friendly horticulture crop protection

  Subsidiebedrag: € 57 992
  NovioPonics BV, een start-up opgericht in 2014 en gevestigd...

  Lees meer

  Verbetering productkwaliteit duurzame productie Carbon Black vanuit autobanden op basis van feedback

  Subsidiebedrag: € 496 866
  Black Bear Carbon (BBC) heeft een innovatieve technologie...

  Lees meer

  Ontwikkelen Grijper Cohesieve Bulkmaterialen

  Subsidiebedrag: € 137 208
  Nemag ontwikkelt en produceert vanuit Zierikzee diverse...

  Lees meer

  Lightyear: Innovatieve, zelfvoorzienende auto op zonne-energie

  Subsidiebedrag: € 250 000
  foto: copyright Lightyear Dankzij de wereldwijde behoefte...

  Lees meer

  Modulaire Laboratorium Robot

  Subsidiebedrag: € 204 441
  Het ontwikkelen van een nieuwe generatie autosamplers die...

  Lees meer

  VAREO

  Subsidiebedrag: € 572 763
  Het ontwikkelen, bouwen en demonstreren van een prototype...

  Lees meer

  Duurzame spuitstraat

  Subsidiebedrag: € 247 000
  Binnen de groep van Munsters Exploitatie BV worden...

  Lees meer

  Technology to broaden biotech F&F product-base

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Isobionics BV heeft succesvol haar eerste producten voor de...

  Lees meer

  Warme Fijnproevers

  Subsidiebedrag: € 62 794
  Het bedrijf Op Smaak maakt al jaren dressings en chutneys...

  Lees meer

  Precisie in de medische sector: Procesmeten middels de miniatuur Rotary Inspector

  Subsidiebedrag: € 198 937
  De medische markt is volop in beweging Een opvallende trend...

  Lees meer

  Voorkom en Herstel

  Subsidiebedrag: € 545 394
  De gezondheidszorg verplaatst zich steeds meer naar de...

  Lees meer

  Omni Analysis

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Cellen worden gekweekt voor wetenschappelijk onderzoek en...

  Lees meer

  Platelets as Biomarkers for Cardiovascular Disease

  Subsidiebedrag: € 668 804
  Binnen dit project wordt een marktgericht...

  Lees meer

  Circular Sunroof System

  Subsidiebedrag: € 517 745
  Het ontwikkelen van een lichtgewicht Circular Sunroof...

  Lees meer

  High tech X-Gen windturbine

  Subsidiebedrag: € 156 599
  De transitie van een fossiele naar een duurzame...

  Lees meer

  Living Lab Smart Farming Zuid Nederland

  Subsidiebedrag: € 152 076
  Het (door)ontwikkelen van een smartfarm concept, waarbij op...

  Lees meer

  Multivitamine Tomaat

  Subsidiebedrag: € 129 661
  Het veredelen en op de markt introduceren van het...

  Lees meer

  Passieve en actieve waterbodemoppervlaktedetectie

  Subsidiebedrag: € 66 147
  De zeebodem ligt rondom de kust vol met explosieven,...

  Lees meer

  Vitaliteitstest en preservatie van donorhart en -nieren

  Subsidiebedrag: € 105 520
  TX Innovations (mkb) is een Life Sciences & Health...

  Lees meer

  EmotieRadar

  Subsidiebedrag: € 45 402
  Mensen met een ernstig verstandelijke beperking en/of...

  Lees meer

  Smart Energy Management

  Subsidiebedrag: € 1 549 341
  Dit project doet mee aan de Open Energiedag op zaterdag 16...

  Lees meer

  s-Hertogenbosch Urban Battery

  Subsidiebedrag: € 301 248
  Gemeente ’s-Hertogenbosch, Ballast Nedam en Switch Energy...

  Lees meer

  Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid (SSUSG)

  Subsidiebedrag: € 1 820 700
  In dit project ontwikkelen het bedrijfsleven en het...

  Lees meer

  SMILE (Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant)

  Subsidiebedrag: € 1 133 313
  Het realiseren van plannen voor een energie neutrale wijk,...

  Lees meer

  The Vitality living lab

  Subsidiebedrag: € 2 447 075
  Ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem voor data-gedreven...

  Lees meer

  Aqua Valley

  Subsidiebedrag: € 1 651 559
  Om te komen tot een verdere stabilisatie van de aquacultuur...

  Lees meer

  BEAM-NL

  Subsidiebedrag: € 1 781 310
  (Zuid)-Nederlandse innovatieve biomedische concepten hebben...

  Lees meer

  Smart Sensored LED Solutions

  Subsidiebedrag: € 141 320
  Grote energie slurpende gebouwen kunnen flink energie...

  Lees meer

  EQA River

  Subsidiebedrag: € 407 913
  Door onze rivieren stroomt water constant met een relatief...

  Lees meer

  De TDV-Combi-Zonneboiler

  Subsidiebedrag: € 156 683
  De huidige zonneboiler systemen brengen vaak nog te veel...

  Lees meer

  Hollandiaplein – Riothermie

  Subsidiebedrag: € 180 000
  In dit project worden 60 appartementen aan het...

  Lees meer

  Smarter Buildings: Efficiënter gebruik van energie en water in slimme gebouwen

  Subsidiebedrag: € 196 437
  Het realiseren van een Smarter Building oplossing voor...

  Lees meer

  OakHeat

  Subsidiebedrag: € 182 897
  Door het uitputten van de fossiele brandstoffen, waaronder...

  Lees meer

  Fieldlab Composieten Onderhoud & Reparatie: Bouwen aan het DCMC

  Subsidiebedrag: € 2 809 493
  Op het snijvlak van Maintenance, innovatieve materialen en...

  Lees meer

  IKARES Intelligente KoolstofARme Energie Systemen

  Subsidiebedrag: € 1 322 502
  Verlichting heeft een grote impact op vele facetten van de...

  Lees meer

  Proeftuin voor Precisielandbouw

  Subsidiebedrag: € 1 471 076
  Het project ontwikkelt en exploiteert een proeftuin voor...

  Lees meer

  ATLAS – Het meest duurzame onderwijs gebouw ter wereld!

  Subsidiebedrag: € 3 571 426
  Het duurzaamste onderwijsgebouw, Atlas, hét icoon van een...

  Lees meer

  Bio Treat Center, sluiten van de keten van klant tot plant

  Subsidiebedrag: € 1 114 564
  Onder de titel “Van klant naar plant” heeft het Bio...

  Lees meer

  VIBE – VIRTUAL HUMANS IN THE BRABANT ECONOMY

  Subsidiebedrag: € 3 328 568
  VIBE (Virtual Humans in the Brabant Economy) werkt aan de...

  Lees meer

  Hightech (w)aardappelveredeling

  Subsidiebedrag: € 1 456 870
  De Nederlandse agrarische sector behoort tot een van de...

  Lees meer

  Open Innovatieplatform Fotonische IC’s

  Subsidiebedrag: € 2 437 380
  Fotonische (Photonic) Integrated Circuits (PIC’s) zijn de...

  Lees meer

  Printed Electronics

  Subsidiebedrag: € 1 626 582
  De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in de...

  Lees meer

  Smart Systems

  Subsidiebedrag: € 1 379 479
  Internationale marktstudies geven aan: de wereld raakt...

  Lees meer

  Werkelijk BOUWEN aan BIPV

  Subsidiebedrag: € 1 300 182
  Het project gaat bouwen aan een succesvol ecosysteem voor...

  Lees meer

  VAN IDEE
  TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

  Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

  Bekijk hier