Slimmer Logistiek E-fulfilment Management (SLEM)

Zuid-Nederland vestigt een groot aantal logistieke hotspots en de regio heeft een sterke ambitie voor het behoud van een duurzame logistieke sector in de regio. Dit vraagt echter om een vernieuwende aanpak, want ook het logistieke landschap is de afgelopen jaren sterk veranderd onder de invloed van internet. Zo is e-commerce de afgelopen jaren sterk gegroeid en nog steeds groeiende. De logistiek achter deze e-commerce is complex en vraagt om snelle toegang tot markten en efficiënte logistieke stromen. De huidige ontwikkelingen en trends dwingen de logistiek tot slimmere inrichtingen van het mobiliteitssysteem, slimmer vervoeren van ladingen, multimodaliteit, optimaliseren van interne logistieke processen en adoptie van nieuwe (productie)technologieën zoals artificial intelligence.

Bedrijven in deze business zien voor de toekomst drie grote uitdagingen om deze sterke groei bij te kunnen benen en te blijven voldoen aan de groeiende eisen:
1) Hoge vraag arbeidskrachten en grote behoefte aan flexibiliteit en verhoogd serviceniveau;
2) Overbelaste douaneprocessen binnen de e-commerce keten en verbeterde ketenregie;
3) Flexibele inrichting interne processen en inwerken internationale arbeidskrachten.
Een sterke ondernemersbehoeften, gecombineerd met de noodzaak voor het onderwijs en de ambitie vanuit de regio heeft geresulteerd in het samenwerkingsproject Smart Logistics E-fulfilment Management (SLEM). Dit project neemt e-commerce als het centrale thema. En biedt daarmee een oplossing voor de tot op heden onvervulde behoefte aan stimulatie van (open) innovatie binnen de Nederlandse e-logistics-niche.

SLEM heeft als doel om het open innovatieklimaat binnen de Zuid-Nederlandse logistieke topsector te bevorderen. Binnen SLEM wordt een klimaat gecreëerd waarin logistiek dienstverleners continu worden uitgedaagd om vernieuwing door te voeren in eigen bedrijfsprocessen, samen te werken in de keten of het gebruik van (digitale) voorzieningen te bevorderen. Belangrijke onderwerpen zijn digitalisering en data-uitwisseling (BP/MR-tool), toezicht en handhaving (douane) en automatisering en robotisering (e-fulfilment).

SLEM zorgt ervoor dat bedrijven elkaar eenvoudiger zullen vinden, gestimuleerd worden om samen te werken en elkaars krachten leren kennen. Samenwerking waarbij partijen elkaars expertise kunnen bouwen en de afstand tussen grote logistieke bedrijven en het MKB wordt verkleind. Proeftuin SLEM biedt hiervoor de benodigde oplossing en inhoudelijke fit met de genoemde behoeftes.

Deze proeftuin brengt vooraanstaande grote bedrijven, startups, MKB-ondernemingen en kennisinstellingen uit de sector bij elkaar op een wijze die hen in staat stelt om vernieuwingen succesvol te valideren en te implementeren. Uniek hierin is het onderling beschikbaar stellen van pilotmogelijkheden bij de bedrijven zelf. Dit sluit perfect aan op de vanuit het bedrijfsleven aangegeven behoefte om gezamenlijk overlappende innovatieprojecten op te pakken en met en van elkaar te leren.

Het consortium bestaat uit de volgende 15 deelnemers: N.V. Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF), Stichting Fontys – Fontys Hogeschool Venlo Logistiek en Techniek, BlackBox Robotics, Optec Mechatronics, Concept Robotics, Schneider Electric Logistic Centre, Pharox, Gerlach & co internationale Expediteurs B.V., Verhoex Douane Advies, Gaston Schul, TU/e, 3D Visual Logistics, Universiteit Maastricht (Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI)), Broekman Logistics en Herbalife Nutrition.

Projectinformatie

Prioriteit
Versterking regionale innovatiekracht (1B1)
Regio
Limburg
Projectlocatie
MAASTRICHT
Startdatum:
10-06-2019
Einddatum:
09-06-2022

Begunstigde:

Begunstigde:
N.V. Industriebank LIOF
Adres:
Wim Duisenbergplantsoen 27
MAASTRICHT
Nederland
Partner(s):
N.V. Industriebank LIOF; Fontys; Blackbox Robotics; Optec Mechatronics B.V.; Concept Robotics; Schneider Electric Logistic Centre; Pharox; Gerlach & co International Expediteurs; Verhoex Douane advies; Gaston Schul Facilities B.V.

Financiering

EU (EFRO)
€ 469.388
Rijk:
€ 156.460
Limburg:
€ 138.608
Overig:
€ 601.006
Totaal publiek:
€ 1.365.461
Totaal privaat:
€ 422.683
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.788.144

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier