Programma OPZuid EFRO 2021-2027

Europees programma
voor transitiegedreven innovatie

Programma OPZuid EFRO 2021-2027

Europees programma
voor transitiegedreven innovatie

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het OPZuid 2021-2027 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het OPZuid 2021-2027 programma.

Projecten

Bekijk hier alle OPZuid 2021-2027 projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Subsidie voor het benutten van innovatiekracht voor economische én maatschappelijke impact

OPZuid EFRO 2021-2027

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’.

Projecten worden ingediend onder één van de vijf maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. Deze transities sluiten aan op een of meerdere onderliggende thema’s.

Gezondheid:

 • Behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg
 • Preventie

Landbouw en voeding:

 • Duurzame verwaarding van reststromen
 • Technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van  eiwittransitie
 • Smart farming en precisielandbouw

Energie:

 • Duurzame energie opwek in combinatie met opslag, conversie en uitwisseling met het net
 • Duurzaam en smart lokaal / regionaal energiesysteem

Klimaat:

 • Waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied (eerste openstelling voorjaar 2022)
 • Watertekort en droogte landelijk gebied (tweede openstelling najaar 2022)

Grondstoffen:

 • Circulaire bouwsector met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden.
 • Circulaire maakindustrie met een focus op materialen/grondstoffen en smart industry

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Agenda

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag