Monitoringcomité

Het Monitoringcomité (Comité van Toezicht) ziet toe op de correcte uitvoering van het programma: het evalueert onder andere de uitvoering en de vooruitgang die geboekt is met de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

Het Monitoringcomité staat onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning van Zeeland, de heer Han Polman, en bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Zuidelijke provincies, het Rijk, de Europese Commissie, kennisinstellingen, milieuorganisaties, het maatschappelijk middenveld, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Monitoringcomité is ingesteld door de Management Autoriteit, zie hiertoe het instellingsbesluit.

In het kader van transparantie heeft het Monitoringcomité besloten om van elke vergadering een beknopt verslag te publiceren. De verslagen worden beschikbaar gesteld via ‘Verslaggeving Monitoringcomité‘.

Monitoringcomité

A.M.M. Bronswijk

  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  A.G.M. Hermanussen

   Vertegenwoordiger Milieuorganisaties

   S. Koetloe

    Vertegenwoordiger Werknemers

    E. van Merrienboer

     Vertegenwoordiger Zuid-Nederlandse gemeenten

     H. Narinx

      Vertegenwoordiger Werkgevers

      T. van den Nieuwenhuijzen

       Rechten van de Mens

       J.M.M. Polman

        De Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland (Voorzitter)

        A.G.M Roest

         Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (Vicevoorzitter)

         R.J.P.H.M. Smits

          Vertegenwoordiger Kennisinstellingen

          VAN IDEE
          TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

          Pauzeer
          Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

          Bekijk hier

          Bekijk ons jaarverslag