Monitoringcomité

Het Monitoringcomité (Comité van Toezicht) ziet toe op de correcte uitvoering van het programma: het evalueert onder andere de uitvoering en de vooruitgang die geboekt is met de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

Het Monitoringcomité staat onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning van Zeeland, de heer Han Polman, en bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Zuidelijke provincies, het Rijk, de Europese Commissie, kennisinstellingen, milieuorganisaties, het maatschappelijk middenveld, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Monitoringcomité is ingesteld door de Management Autoriteit, zie hiertoe het instellingsbesluit.

In het kader van transparantie heeft het Monitoringcomité besloten om van elke vergadering een beknopt verslag te publiceren. De verslagen worden beschikbaar gesteld via ‘Verslaggeving Monitoringcomité‘.

Monitoringcomité

A.M.M. Bronswijk

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  E.A.M.B. Demollin-Schneijders

  Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (Vicevoorzitter)

   S. Koetloe

   Vertegenwoordiger Werknemers

    S.K. Lenaerts

    Vertegenwoordiger Kennisinstellingen

     E. van Merrienboer

     Vertegenwoordiger Zuid-Nederlandse gemeenten

      H. Narinx

      Vertegenwoordiger Werkgevers

       T. van den Nieuwenhuijzen

       Rechten van de Mens

        P. Plusquin

        Vertegenwoordiger Milieuorganisaties

         J.M.M. Polman

         De Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland (Voorzitter)

          Vergadering 8 november 2023

          Vergadering 29 maart 2023

          Vergadering 18 november 2022