Monitoringcomité

Het Monitoringcomité (Comité van Toezicht) ziet toe op de correcte uitvoering van het programma: het evalueert onder andere de uitvoering en de vooruitgang die geboekt is met de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma.

Het Monitoringcomité staat onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning van Zeeland, de heer Han Polman, en bestaat uit vertegenwoordigers van de drie Zuidelijke provincies, het Rijk, de Europese Commissie, kennisinstellingen, milieuorganisaties, het maatschappelijk middenveld, werkgevers- en werknemersorganisaties. Het Monitoringcomité is ingesteld door de Management Autoriteit, zie hiertoe het instellingsbesluit.

In het kader van transparantie heeft het Monitoringcomité besloten om van elke vergadering een beknopt verslag te publiceren. De verslagen worden beschikbaar gesteld via ‘Verslaggeving Monitoringcomité‘.

Monitoringcomité

A.M.M. Bronswijk

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  A.G.M. Hermanussen

  Vertegenwoordiger Milieuorganisaties

   S. Koetloe

   Vertegenwoordiger Werknemers

    E. van Merrienboer

    Vertegenwoordiger Zuid-Nederlandse gemeenten

     H. Narinx

     Vertegenwoordiger Werkgevers

      T. van den Nieuwenhuijzen

      Rechten van de Mens

       J.M.M. Polman

       De Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland (Voorzitter)

        A.G.M Roest

        Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg (Vicevoorzitter)

         R.J.P.H.M. Smits

         Vertegenwoordiger Kennisinstellingen

          VAN IDEE
          TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

          Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

          Bekijk hier