Voucherregeling VAB

Vouchers voor herbestemming lege stallen en schuren in Brabant

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot de Voucherregeling VAB .

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom de Voucherregeling VAB.

Vouchers voor herbestemming lege stallen en schuren in Brabant

De subsidieregeling ‘vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant’ is bestemd voor:

 1. eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen
 2. veehouderijen, al dan niet met een agrarische neventak, die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de veehouderij op hun agrarisch bouwperceel te beëindigen of om te schakelen;

Met een voucher kunt u in gesprek gaan met geheel onafhankelijke deskundigen en specialisten die zijn aangesloten bij VABIMPULS om de mogelijkheden te verkennen om stallen en schuren een tweede leven te geven. Een overzicht van de deskundigen en specialisten is te vinden op de website van VABIMPULS.

Voucherregeling aanvragen

U kunt de voucher online aanvragen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Bent u benieuwd welke gegevens we nodig hebben voor uw aanvraag? Kijk dan naar het model aanvraagformulier agrarische bouwpercelen Noord-Brabant . Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een brief van Stimulus Programmamanagement over de mogelijke toekenning van uw voucher. Vervolgens zal VABIMPULS contact met u opnemen om een afspraak in te plannen voor een oriëntatiegesprek met een deskundige.

Eerdere ervaringen en resultaten bekijken

Aan ruim 700 agrarisch ondernemers en eigenaren van agrarische bouwpercelen is inmiddels een voucher toegekend. Via VABIMPULS krijgen zij ondersteuning, advies op maat en maken ze een start met een concreet plan van aanpak om hun bouwpercelen een nieuwe toekomst te geven. Deze ervaringen vindt u hier.

Logo VAB - Vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant
Logo provincie Noord-Brabant kleur

Het betreft één subsidieregeling, voor twee doelgroepen:

a. eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen, die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden;
b. veehouderijen, al dan niet met een agrarische neventak, die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de veehouderij op hun agrarisch bouwperceel te beëindigen of om te schakelen;

Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.300 euro excl. btw voor ondernemers of 5.203 euro incl. btw voor privé personen, die de eigenaar kan inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen.

Fase 1: de begeleiding van de uitwerking van een haalbaarheidsanalyse waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van het agrarisch bouwperceel worden beschreven. Fase 1 dient binnen 6 maanden na verlening van de subsidie afgerond te zijn. De subsidie vergoedt voor deze fase 30 advies uren door deskundigen aangesloten bij VABIMPULS volledig (voor een maximum uurtarief van 100 euro per uur exclusief btw). Het subsidiebedrag is € 3.000 voor ondernemers die btw kunnen verrekenen en € 3.630 voor privé personen.

Fase 2: de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een traject tot herbestemming. Fase 2 dient binnen zes maanden na beëindiging van fase 1 afgerond te zijn. De subsidie vergoedt voor deze fase 20 advies uren door deskundigen en specialisten aangesloten bij VABIMPULS voor 65% (voor een maximum uurtarief van 100 euro per uur exclusief btw). Het subsidiebedrag is € 1.300 voor ondernemers die btw kunnen verrekenen en € 1.573 voor privé personen.

Uw aanvraag kan ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 1. Bekijk de informatie op deze website en lees of u in aanmerking kunt komen voor de regeling.
 2. Bekijk het model aanvraagformulier.
 3. Vul het online aanvraagformulier in via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Dit bestaat uit twee stappen:
  1. aanmaken van een account;
  2. invullen van het aanvraagformulier.
 4. Zodra u het aanvraagformulier online verstuurd heeft ontvangt u per email een automatische ontvangstbevestiging.
 5. Binnen enkele weken ontvangt u van Stimulus Programmamanagement per e-mail bericht over de beslissing op uw voucheraanvraag.
 6. Indien een voucher wordt toegekend ontvangt u binnen enkele weken na het ontvangen van de verleningsbeschikking een e-mail van VABIMPULS. Hierin wordt een deskundige voorgesteld die contact met u zal opnemen om een afspraak voor een eerste gesprek in te plannen. Deze deskundige zal u tijdens het gehele traject begeleiden.

De voucherregeling agrarische bouwpercelen is onderdeel van VABIMPULS, dat tevens een kennisplatform omvat.

VABIMPULS is geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met BrabantAdvies, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten. De aanleiding voor VABIMPULS is de toenemende leegstand van agrarische gebouwen. Naar verwachting staat circa 25 tot 35 procent van de huidige boerderijen over 15 jaar leeg. Daarnaast is het aanpakken van deze en komende leegstand nodig om verloedering, gezondheidsrisico’s en onveiligheid te voorkomen. Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u hier meer over.

Brabantse Aanpak Leegstand
De provincie kiest in het programma Brabantse Aanpak Leegstand voor verbinden, versnellen en vernieuwen. De voucherregeling maakt kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding op het gebied van herontwikkeling van leegstaande voormalige agrarische opstallen in Noord-Brabant mogelijk. Ook sloopmaatregelen zullen onderdeel uitmaken van de overwegingen. Deze kennis wordt ingezet voor het verder ontwikkelen van een voortvarende en innovatieve aanpak van de problematiek van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en tegelijkertijd voor de duurzame versterking van de omgevingskwaliteit.

Uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij
Het uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij kent een aantal instrumenten die bijdragen aan de ondersteuning van veehouders.

Een van die instrumenten is het voucherprogramma. Dit is enerzijds bedoeld om de stoppende veehouder of veehouder die stopt met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee en wil overstappen naar een vorm van duurzame landbouw te ondersteunen in het verkennen en opstarten van nieuw perspectief, anderzijds beoogt het leegstand van stallen en schuren te voorkomen. Het laatste aspect sluit aan op het urgente vraagstuk van leegstaande stallen en schuren in Brabant zoals opgenomen in het Programma Brabantse Aanpak Leegstand.

VABIMPULS
De voucheraanpak maakt onderdeel uit van VABIMPULS. VABIMPULS is bedoeld voor alle eigenaren van (toekomstige) lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt (gaan) worden. VABIMPULS omvat een kennisplatform en een voucherregeling. Kijk voor meer informatie op VABIMPULS.nl.

Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie. Het Rijk en de Zuid-Nederlandse provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland investeren gezamenlijk nog eens 82 miljoen euro.

Met deze middelen voeren de programmapartners, samen met de Zuid-Nederlandse steden, triple helix-organisaties en intermediaire organisaties zoals de ROM’s, het OPZuid uit. Daarnaast dragen bedrijven, kennisinstellingen en overheden natuurlijk zelf ook bij aan hun projecten, waardoor de verwachte investeringsimpuls voor Zuid-Nederland circa 321 miljoen euro bedraagt.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.