Voucherregeling VAB

Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. In de eerste ronde maakten 54 eigenaren van lege stallen en schuren in Brabant gebruik van de regeling.

Met de voucherregeling Vrijgekomen Agrarische Bebouwing (VAB) krijgen eigenaren van lege stallen de mogelijkheid om beroep te doen op deskundigen van Brabants Kennisplatform VABIMPULS. Deze zorgen voor ondersteuning en begeleiding om een besluit te nemen: slopen of herbestemmen op een wijze die de omgevingskwaliteit van het gebied versterkt.

De voucherregeling is onderdeel van Brabants Kennisplatform VABIMPULS. Samen met het BrabantAdvies, Stimulus en Brabantse gemeenten heeft de provincie Noord-Brabant het kennisplatform VABIMPULS ontwikkeld over de leegstandsproblematiek in de agrarische sector. De leegstand van agrarische gebouwen blijft de komende jaren groeien. Over 15 jaar staat naar verwachting een op de 3 à 4 boerderijen leeg. De aanpak van deze leegstandsproblematiek is nodig om verloedering, gezondheidsrisico’s en onveiligheid te voorkomen. Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u hier meer over.

U kunt de regeling online aanvragen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Bent u benieuwd welke gegevens we nodig hebben voor uw aanvraag? Kijkt u dan eens naar het model aanvraagformulier.

Let er bij het indienen van uw aanvraag vooral op of uw aanvraag volledig is. In sommige gevallen dient u een bijlage mee te sturen, zoals bijvoorbeeld een Verklaring De-minimissteun. Onvolledige aanvragen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

Brabantse Aanpak Leegstand

De provincie kiest in het programma Brabantse Aanpak Leegstand voor: verbinden, versnellen en vernieuwen. Met de voucherregeling wordt de Brabantse kennis over herontwikkeling van leegstaande voormalig agrarische opstallen opgedaan, gedeeld en verspreid. Deze kennis wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van een voortvarende en innovatieve aanpak van de problematiek van lege stallen die bijdraagt aan een duurzame versterking van de omgevingskwaliteit.

VABIMPULS

De voucheraanpak maakt onderdeel uit van de VABIMPULS. De VABIMPULS is bedoeld voor alle eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. De VABIMPULS omvat een kennisplatform en een voucherregeling. Kijk voor meer informatie ook op www.VABIMPULS.nl.

Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden kunnen een voucher aanvragen. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro (exc. BTW), die de eigenaar kan inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen:

Eerste fase: Oriëntatiegesprek en haalbaarheidsanalyse

Voor het oriëntatiegesprek en de haalbaarheidsanalyse schakelt de eigenaar een deskundige in die aangesloten is bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS . In deze fase worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van de vrijgekomen agrarische bedrijfslocatie verkend. Dit resulteert in een haalbaarheidsanalyse, waarin de specifieke kenmerken, eigenschappen en omstandigheden van de VAB worden meegenomen.

Voor de eerste fase staat een subsidie van 100% van het aantal adviesuren door de deskundige. Dit geldt tot een maximum van 28 uur, voor een maximum uurtarief van € 93 per uur (excl. BTW). Deze fase dient binnen 20 weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.

Tweede fase: Start van uitwerking van nieuwe plannen gericht op herbestemming

Indien uit de eerste fase blijkt dat er concrete plannen ontwikkeld kunnen worden gericht op de herbestemming van de VAB, kan de eigenaar starten met de tweede fase. In deze fase wordt een begin gemaakt met de uitwerking van de nieuwe plannen. Hier kan wederom een beroep gedaan worden op een deskundige die is aangesloten bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS.

Voor de tweede fase staat een subsidie van 37,5% van het aantal adviesuren door de deskundige. Dit geldt tot een maximum van 40 uur, voor een maximum uurtarief van € 93 per uur (excl. BTW). Deze fase dient binnen 12 weken na verlening van de subsidie afgerond te zijn.

Deskundigen

De projectleider VABIMPULS – Peer Verkuijlen – neemt na een positief besluit, contact op met de eigenaren voor het in contact brengen met de desbetreffende deskundige. De deskundigen waarop een beroep gedaan kan worden dienen aangesloten te zijn bij het Brabants Kennisplatform VABIMPULS. Deskundigen van VABIMPULS zijn  onafhankelijk en gaan neutraal met de eigenaar in gesprek. Per fase kan een andere deskundigen ingeschakeld worden.
Een overzicht van de deskundigen is te vinden op deze website.

Vanaf 1 maart 2018 (9.00 uur) zijn de vouchers opnieuw aan te vragen via het webportal van Stimulus. Hierbij geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. De tweede ronde duurt tot 7 januari 2019 (17.00 uur), of totdat het subsidieplafond van 350.000 euro is bereikt.
VABIMPULS en de voucherregeling VAB is een initiatief van provincie Noord-Brabant, Brabantadvies en Stimulus Programmamanagement.

Provincie Noord-Brabant

De voucherregeling maakt onderdeel uit van de VABIMPULS. Dit is een besluit van Gedeputeerde Staten en maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een trendbreuk in de groeiende leegstand.

Brabantadvies

Brabantadvies is het kennisplatform dat in opdracht van de provincie Noord-Brabant is opgericht. Het kennisplatform bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze breed beschikbaar.

Stimulus Programmamanagement

Stimulus Programmamanagement is uitvoerder van de regeling. Aanvragen worden bij deze organisatie ingediend. Daarnaast draagt Stimulus zorg voor het behandelen, beoordelen en afwikkelen van projecten in het kader van Subsidieregeling vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant.

Klachtenprocedure

Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant. Voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Aanvragende partijen zijn eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

  Celine van Soest

  Programmamanager

  T: 040 237 0100
  E: c.vansoest@stimulus.nl

    Linda Bax

    Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: l.bax@stimulus.nl

      Peer Verkuijlen

      Projectleider VABIMPULS

      E: vabimpuls@brabantadvies.nl

       Laatste Nieuws

       • Woonrzorgboerderij de Haartse Hoeve

       Tweede ronde VAB vouchers 1 maart van start

       9 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Tweede ronde VAB vouchers 1 maart van start

       Vanaf 1 maart zijn de VAB-vouchers opnieuw aan te vragen via deze link. Hierbij geldt het principe wie het eerst [...]

       Eigenaren leegstaande stallen grijpen VABimpuls aan

       9 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Eigenaren leegstaande stallen grijpen VABimpuls aan

       Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. Met een voucher kan een [...]

       • Deskundigen Kennisplatfom VAB

       Eerste gesprekken deskundigen met eigenaren

       29 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Eerste gesprekken deskundigen met eigenaren

       De eerste gesprekken tussen deskundigen van VABIMPULS en de eigenaren, die in aanmerking kwamen voor de voucherregeling, hebben onlangs plaatsgevonden. [...]

       Agenda

       Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

       Schrijf je in voor de nieuwsbrief

       Bekijk meer nieuws