Voucherregeling VAB

Er zijn twee voucherregelingen waar eigenaren een beroep op kunnen doen. Een regeling voor:

 1. stallen en schuren die al leeg staan, de vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties
 2. stallen en schuren van veehouderijen, die nu nog niet leeg staan, maar wel in de toekomst, de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties

Met een voucher kunt u in gesprek gaan met geheel onafhankelijke deskundigen en specialisten die zijn aangesloten bij VABIMPULS. Een overzicht van de deskundigen en specialisten is te vinden op de website van VABIMPULS. Na een positief besluit over een aanvraag neemt VABIMPULS contact op met de eigenaren om hen in contact te brengen met een deskundige. Deze deskundige blijft het hele traject betrokken. Bij verschillende stappen kan naast de deskundige een andere specialist ingeschakeld worden.

Voucherregeling aanvragen

U kunt beide regelingen online aanvragen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Bent u benieuwd welke gegevens we nodig hebben voor uw aanvraag? Kijk dan eens naar het model aanvraagformulier vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties of het model aanvraagformulier vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een brief van Stimulus Programmamanagement over de toekenning van uw voucher. Vervolgens zal VABIMPULS contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een oriëntatiegesprek met een deskundige.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen VAB-vouchers:

1) vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties

Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden, komen in aanmerking voor het aanvragen van deze voucher. Op de betreffende locatie dienen alle agrarische activiteiten reeds gestaakt te zijn.
Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro excl. btw voor ondernemers of 4.839 euro incl. btw voor privé personen, die de eigenaar kan inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen.

Openstellingsperiode: 1 maart 2018 (9.00 uur) tot 1 april 2019 (17.00 uur)
Subsidieplafond: € 500.000

2) vrijkomende agrarische bedrijfslocaties

Deze voucher is voor twee doelgroepen: 1) Veehouders die hun bedrijf willen beëindigen en daardoor te maken krijgen met lege stallen en schuren en 2) Veehouders die willen stoppen met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee en willen overstappen naar een vorm van duurzame landbouw (2). Nertsenhouderijen zijn uitgesloten.
Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro (excl. btw voor ondernemers). Deze kan de eigenaar inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen om te kunnen beslissen over (1) bedrijfsbeëindiging en een duurzame herbestemming van de locatie of sloop of (2) de omschakeling naar een vorm van duurzame landbouw.

Openstellingsperiode: 1 juni 2018 (9.00 uur) tot 1 april 2019 (17.00 uur)
Subsidieplafond: € 500.000

Uw aanvraag kan ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

 1. Bekijk de informatie op deze website en lees voor welke voucher u in aanmerking kunt komen.
 2. Kies het juiste bijbehorende model aanvraagformulier:
  vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties;
  vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.
 1. Vul het online aanvraagformulier in via de webportaal van Stimulus Programmamanagement. Dit bestaat uit twee stappen:
  1. aanmaken van een account;
  2. invullen van het aanvraagformulier.
 1. Zodra u het aanvraagformulier online verstuurd heeft ontvang u per email een automatische ontvangstbevestiging.
 2. Binnen enkele weken ontvangt u van Stimulus Programmamanagement per e-mail bericht over de beslissing op uw voucheraanvraag.
 3. Indien een voucher toegekend wordt ontvangt u binnen twee weken na het ontvangen van de verleningsbeschikking een e-mail van VABIMPULS. Hierin wordt een deskundige voorgesteld die contact met u zal opnemen om een afspraak voor een eerste gesprek te maken.

De voucherregelingen voor vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB) zijn onderdeel van VABIMPULS, dat tevens een kennisplatform omvat.

VABIMPULS is geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met BrabantAdvies, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten. De aanleiding voor VABIMPULS is de toenemende leegstand van agrarische gebouwen. Naar verwachting staat circa 25 tot 35 procent van de huidige boerderijen over 15 jaar leeg. Daarnaast is het aanpakken van deze en komende leegstand nodig om verloedering, gezondheidsrisico’s en onveiligheid te voorkomen. Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u hier meer over.

Brabantse Aanpak Leegstand

De provincie kiest in het programma Brabantse Aanpak Leegstand voor verbinden, versnellen en vernieuwen. De voucherregeling maakt kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding op het gebied van herontwikkeling van leegstaande voormalige agrarische opstallen in Noord-Brabant mogelijk. Ook sloopmaatregelen zullen onderdeel uitmaken van de overwegingen. Deze kennis wordt ingezet voor het verder ontwikkelen van een voortvarende en innovatieve aanpak van de problematiek van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en tegelijkertijd voor de duurzame versterking van de omgevingskwaliteit.

Uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij

Het uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij kent een aantal instrumenten dat bijdraagt aan de ondersteuning van veehouders.

Een van die instrumenten is het voucherprogramma. Dit is enerzijds bedoeld om de stoppende veehouder of veehouder die stopt met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee en wil overstappen naar een vorm van duurzame landbouw te ondersteunen in het verkennen en opstarten van nieuw perspectief, anderzijds beoogt het leegstand van stallen en schuren te voorkomen. Het laatste aspect sluit aan op het urgente vraagstuk van leegstaande stallen en schuren in Brabant zoals opgenomen in het Programma Brabantse Aanpak Leegstand.

VABIMPULS

De voucheraanpak maakt onderdeel uit van VABIMPULS. VABIMPULS is bedoeld voor alle eigenaren van (toekomstige) lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt (gaan) worden. VABIMPULS omvat een kennisplatform en een voucherregeling. Kijk voor meer informatie op VABIMPULS.nl/.

VABIMPULS is geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met BrabantAdvies, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant
De voucherregeling maakt onderdeel uit van VABIMPULS. Dit is een besluit van Gedeputeerde Staten en maakt deel uit van de Brabantse Aanpak Leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een structurele verandering in de groeiende leegstand.

BrabantAdvies
BrabantAdvies adviseert het provinciebestuur over belangrijke thema’s als natuur, economie, gezondheid en arbeidsmarkt. Voor de aanpak van leegstand heeft BrabantAdvies in samenwerking met de provincie, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten VABIMPULS gestart. Met een voucherregeling wordt gewerkt aan een netwerk dat expertise en deskundigheid bundelt en deze breed beschikbaar stelt.

Stimulus Programmamanagement
Stimulus Programmamanagement is uitvoerder van beide VAB-regelingen. Aanvragen worden bij deze organisatie ingediend. Daarnaast draagt Stimulus Programmamanagement zorg voor het behandelen, beoordelen en afwikkelen van projecten in het kader van de ‘Subsidieregeling vouchers vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant’.

Landbouw Innovatie Campus
De Landbouw Innovatie Campus is een initiatief van het team FoodUp! Brabant. Het is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood van de provincie Noord-Brabant. De Landbouw Innovatie Campus biedt handvatten waardoor boeren zelf greep op hun verandering houden. Dit met als resultaat dat de boer niet alleen zijn omgeving snapt maar ook weet wat de consument wil. Een omslag die boeren beweegt tot het vinden van nieuwe oplossingen. Indien tijdens het VAB voucher adviestraject blijkt dat er sprake is van een nieuw concept en/of vraagstukken rondom omschakeling naar nieuwe vormen van duurzame innovatieve landbouw/veehouderij worden specialisten van de Landbouw Innovatie Campus ingezet.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant. Voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedure zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

  Inès Aouaj

  Communicatieadviseur

  T: 040 237 0100
  E: i.aouaj@stimulus.nl

    Chantal van de Ven

    Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: c.vandeven@stimulus.nl

      Celine van Soest

      Programmamanager

      T: 040 237 0100
      E: c.vansoest@stimulus.nl

        Bert Hegger

        Financieel adviseur

        T: 040 237 0100
        E: b.hegger@stimulus.nl

          Germa Koolen

          Communicatieadviseur

          T: 040 237 0100
          E: g.koolen@stimulus.nl

            Peer Verkuijlen

            Projectleider VABIMPULS

            E: vabimpuls@brabantadvies.nl

             Laatste Nieuws

             Belangstelling voor VABIMPULS bij Rijk en andere provincies

             23 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Belangstelling voor VABIMPULS bij Rijk en andere provincies

             Er is veel vraag naar de Brabantse ervaringen met VABIMPULS. Inmiddels hebben verschillende andere provincies, waaronder Overijssel, een vergelijkbare werkwijze [...]

             Advies voor stoppende veehouders

             4 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Advies voor stoppende veehouders

             Veehouders die willen stoppen met het houden van vee, kunnen advies krijgen over een duurzame herbestemming of sloop van hun [...]

             Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

             24 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

             Indien u een OPZuid-, MIT Zuid-, POP-, of Interreg-subsidie, LOF Brabant lening of VAB-voucher ontvangt of in het verleden hebt [...]

             Agenda

             Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

             Schrijf u in voor de nieuwsbrief

             Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

             Inschrijven voor de nieuwsbrief
             Bekijk meer nieuws