Voucherregeling VAB

De subsidieregeling ‘vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant’ is bestemd voor:

 1. eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen
 2. veehouderijen, met uitzondering van nertsenhouderijen, die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten op hun agrarisch bouwperceel te beëindigen of om te schakelen.

Met een voucher kunt u in gesprek gaan met geheel onafhankelijke deskundigen en specialisten die zijn aangesloten bij VABIMPULS om de mogelijkheden te verkennen om stallen en schuren een tweede leven te geven. Een overzicht van de deskundigen en specialisten is te vinden op de website van VABIMPULS.

Voucherregeling aanvragen

U kunt de voucher online aanvragen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Bent u benieuwd welke gegevens we nodig hebben voor uw aanvraag? Kijk dan naar het model aanvraagformulier agrarische bouwpercelen Noord-Brabant . Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een brief van Stimulus Programmamanagement over de mogelijke toekenning van uw voucher. Vervolgens zal VABIMPULS contact met u opnemen om een afspraak in te plannen voor een oriëntatiegesprek met een deskundige.

Eerdere ervaringen en resultaten bekijken

Aan ruim 270 agrarisch ondernemers en eigenaren van agrarische bouwpercelen is inmiddels een voucher toegekend. Via VABIMPULS krijgen zij ondersteuning, advies op maat en maken ze een start met een concreet plan van aanpak om hun bouwpercelen een nieuwe toekomst te geven. Deze ervaringen vindt u hier.

Het betreft één subsidieregeling, voor twee doelgroepen:

a. eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen, die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden;
b. veehouderijen met uitzondering van nertsenhouderijen, die voornemens zijn om de bedrijfsactiviteiten op hun agrarisch bouwperceel te beëindigen of die willen stoppen met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee en willen overstappen naar een vorm van duurzame landbouw.

Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro excl. btw voor ondernemers of 4.839 euro incl. btw voor privé personen, die de eigenaar kan inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen.

Fase 1: de begeleiding van de uitwerking van een haalbaarheidsanalyse waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van herbestemming van het agrarisch bouwperceel worden beschreven. Fase 1 dient binnen 6 maanden na verlening van de subsidie afgerond te zijn. De subsidie vergoedt voor deze fase 30 advies uren door deskundigen aangesloten bij VABIMPULS volledig (voor een maximum uurtarief van 93 euro per uur exclusief btw). Het subsidiebedrag is € 2.790 voor ondernemers die btw kunnen verrekenen en € 3.376 voor privé personen.

Fase 2: de begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis kan dienen voor een traject tot herbestemming. Fase 2 dient binnen twaalf maanden na verlening van de subsidie afgerond te zijn. De subsidie vergoedt voor deze fase 20 advies uren door deskundigen en specialisten aangesloten bij VABIMPULS voor 65% (voor een maximum uurtarief van 93 euro per uur exclusief btw). Het subsidiebedrag is € 1.209 voor ondernemers die btw kunnen verrekenen en € 1.463 voor privé personen.

Openstellingsperiode: 2 april 2019 (9.00 uur) tot 9 december 2019 (17.00 uur)
Subsidieplafond: € 900.000

Uw aanvraag kan ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 1. Bekijk de informatie op deze website en lees of u in aanmerking kunt komen voor de regeling.
 2. Bekijk het model aanvraagformulier.
 3. Vul het online aanvraagformulier in via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Dit bestaat uit twee stappen:
  1. aanmaken van een account;
  2. invullen van het aanvraagformulier.
 1. Zodra u het aanvraagformulier online verstuurd heeft ontvangt u per email een automatische ontvangstbevestiging.
 2. Binnen enkele weken ontvangt u van Stimulus Programmamanagement per e-mail bericht over de beslissing op uw voucheraanvraag.
 3. Indien een voucher wordt toegekend ontvangt u binnen twee weken na het ontvangen van de verleningsbeschikking een e-mail van VABIMPULS. Hierin wordt een deskundige voorgesteld die contact met u zal opnemen om een afspraak voor een eerste gesprek in te plannen. Deze deskundige zal u tijdens het gehele traject begeleiden.

De voucherregeling agrarische bouwpercelen is onderdeel van VABIMPULS, dat tevens een kennisplatform omvat.

VABIMPULS is geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met BrabantAdvies, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten. De aanleiding voor VABIMPULS is de toenemende leegstand van agrarische gebouwen. Naar verwachting staat circa 25 tot 35 procent van de huidige boerderijen over 15 jaar leeg. Daarnaast is het aanpakken van deze en komende leegstand nodig om verloedering, gezondheidsrisico’s en onveiligheid te voorkomen. Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u hier meer over.

Brabantse Aanpak Leegstand
De provincie kiest in het programma Brabantse Aanpak Leegstand voor verbinden, versnellen en vernieuwen. De voucherregeling maakt kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding op het gebied van herontwikkeling van leegstaande voormalige agrarische opstallen in Noord-Brabant mogelijk. Ook sloopmaatregelen zullen onderdeel uitmaken van de overwegingen. Deze kennis wordt ingezet voor het verder ontwikkelen van een voortvarende en innovatieve aanpak van de problematiek van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en tegelijkertijd voor de duurzame versterking van de omgevingskwaliteit.

Uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij
Het uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij kent een aantal instrumenten die bijdragen aan de ondersteuning van veehouders.

Een van die instrumenten is het voucherprogramma. Dit is enerzijds bedoeld om de stoppende veehouder of veehouder die stopt met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee en wil overstappen naar een vorm van duurzame landbouw te ondersteunen in het verkennen en opstarten van nieuw perspectief, anderzijds beoogt het leegstand van stallen en schuren te voorkomen. Het laatste aspect sluit aan op het urgente vraagstuk van leegstaande stallen en schuren in Brabant zoals opgenomen in het Programma Brabantse Aanpak Leegstand.

VABIMPULS
De voucheraanpak maakt onderdeel uit van VABIMPULS. VABIMPULS is bedoeld voor alle eigenaren van (toekomstige) lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt (gaan) worden. VABIMPULS omvat een kennisplatform en een voucherregeling. Kijk voor meer informatie op VABIMPULS.nl/.

VABIMPULS is geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met BrabantAdvies, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant
De voucherregeling maakt onderdeel uit van VABIMPULS. Dit is een besluit van Gedeputeerde Staten en maakt deel uit van de Brabantse Aanpak Leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een structurele verandering in de groeiende leegstand.

BrabantAdvies
BrabantAdvies adviseert het provinciebestuur over belangrijke thema’s als natuur, economie, gezondheid en arbeidsmarkt. Voor de aanpak van leegstand heeft BrabantAdvies in samenwerking met de provincie, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten VABIMPULS gestart. Met een voucherregeling wordt gewerkt aan een netwerk dat expertise en deskundigheid bundelt en deze breed beschikbaar stelt.

Stimulus Programmamanagement
Stimulus Programmamanagement is uitvoerder van de voucherregeling. Aanvragen worden bij deze organisatie ingediend. Daarnaast draagt Stimulus Programmamanagement zorg voor het behandelen, beoordelen en afwikkelen van de voucheraanvragen.

Landbouw Innovatie Campus
De Landbouw Innovatie Campus is een initiatief van het team FoodUp! Brabant. Het is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood van de provincie Noord-Brabant. De Landbouw Innovatie Campus biedt handvatten waardoor boeren zelf greep op hun verandering houden. Dit met als resultaat dat de boer niet alleen zijn omgeving snapt maar ook weet wat de consument wil. Een omslag die boeren beweegt tot het vinden van nieuwe oplossingen. Indien tijdens het voucher adviestraject blijkt dat er sprake is van een nieuw concept en/of vraagstukken rondom omschakeling naar nieuwe vormen van duurzame innovatieve landbouw/veehouderij worden specialisten van de Landbouw Innovatie Campus ingezet.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant. Voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedure zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

  Ingrid Boeije

  Secretaresse

  T: 040 237 0100
  E: secretariaat@stimulus.nl

    Chantal van de Ven

    Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: c.vandeven@stimulus.nl

      Bert Hegger

      Financieel adviseur & Programmamanager

      T: 040 237 0100
      E: b.hegger@stimulus.nl

        Germa Koolen

        Communicatieadviseur

        T: 040 237 0100
        E: g.koolen@stimulus.nl

          Peer Verkuijlen

          Projectleider VABIMPULS

          E: vabimpuls@brabantadvies.nl

           Laatste Nieuws

           Let op: Nieuw budget beschikbaar voor vrijkomende vouchers

           13 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Let op: Nieuw budget beschikbaar voor vrijkomende vouchers

           In navolging van eerdere berichtgeving melden we dat er nieuw budget beschikbaar is voor vouchers voor veehouders die overwegen te [...]

           Voucherregeling VABIMPULS overstijgt verwachting

           23 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voucherregeling VABIMPULS overstijgt verwachting

           De vraag naar VABIMPULS-vouchers is groter dan verwacht. Zelfs zo groot, dat er momenteel geen vouchers meer beschikbaar zijn voor [...]

           Impulsregeling voor lege en vrijkomende stallen verlengd

           27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Impulsregeling voor lege en vrijkomende stallen verlengd

           De voucherregeling VABIMPULS, voor staleigenaren die zich bezinnen op een andere toekomst, wordt verlengd tot eind 2019. Dat hebben Gedeputeerde [...]

           Agenda

           Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

           Schrijf u in voor de nieuwsbrief

           Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

           Inschrijven voor de nieuwsbrief
           Bekijk meer nieuws