Voucherregeling VAB

De voucherregelingen voor vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB) zijn onderdeel van VABIMPULS, dat tevens een kennisplatform omvat.

VABIMPULS is geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met BrabantAdvies, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten. De aanleiding voor VABIMPULS is de toenemende leegstand van agrarische gebouwen. Naar verwachting staat circa 25 tot 35 procent van de huidige boerderijen over 15 jaar leeg. Daarnaast is het aanpakken van deze en komende leegstand nodig om verloedering, gezondheidsrisico’s en onveiligheid te voorkomen. Op de website van de provincie Noord-Brabant leest u hier meer over.

Beroep doen op deskundigen en specialisten

Er zijn twee voucherregelingen waar eigenaren een beroep op kunnen doen. Een regeling voor leegstaande stallen en schuren, de vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties en een regeling voor leegkomende stallen en schuren, de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. Met deze voucherregelingen kunnen eigenaren van (toekomstige) lege stallen een beroep doen op deskundigen en specialisten van VABIMPULS. Deze personen bieden ondersteuning en begeleiding in het nemen van een besluit: slopen of herbestemmen van een (voormalig) agrarisch gebouw op een wijze die de omgevingskwaliteit van het gebied versterkt.

De deskundigen en specialisten zijn aangesloten bij VABIMPULS. Zij zijn geheel onafhankelijk en gaan neutraal, zonder last of ruggespraak, met de eigenaar in gesprek. Een overzicht van de deskundigen en specialisten is te vinden op de website van VABIMPULS. Na een positief besluit over een aanvraag neemt VABIMPULS contact op met de eigenaren om hen in contact te brengen met een deskundige. Deze deskundige blijft het hele traject betrokken. Bij verschillende stappen kan naast de deskundige een andere specialist ingeschakeld worden.

Voucherregeling aanvragen

U kunt beide regelingen online aanvragen via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Bent u benieuwd welke gegevens we nodig hebben voor uw aanvraag? Kijk dan eens naar het model aanvraagformulier.

Brabantse Aanpak Leegstand

De provincie kiest in het programma Brabantse Aanpak Leegstand voor verbinden, versnellen en vernieuwen. De voucherregeling maakt kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding op het gebied van herontwikkeling van leegstaande voormalige agrarische opstallen in Noord-Brabant mogelijk. Ook sloopmaatregelen zullen onderdeel uitmaken van de overwegingen. Deze kennis wordt ingezet voor het verder ontwikkelen van een voortvarende en innovatieve aanpak van de problematiek van vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties en tegelijkertijd voor de duurzame versterking van de omgevingskwaliteit.

Uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij

Het uitvoeringprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij kent een aantal instrumenten dat bijdraagt aan de ondersteuning van veehouders.

Een van die instrumenten is het voucherprogramma. Dit is enerzijds bedoeld om de stoppende veehouder of veehouder die stopt met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee en wil overstappen naar een vorm van duurzame landbouw te ondersteunen in het verkennen en opstarten van nieuw perspectief, anderzijds beoogt het leegstand van stallen en schuren te voorkomen. Het laatste aspect sluit aan op het urgente vraagstuk van leegstaande stallen en schuren in Brabant zoals opgenomen in het Programma Brabantse Aanpak Leegstand

VABIMPULS

De voucheraanpak maakt onderdeel uit van VABIMPULS. VABIMPULS is bedoeld voor alle eigenaren van (toekomstige) lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt (gaan) worden. VABIMPULS omvat een kennisplatform en een voucherregeling. Kijk voor meer informatie op http://www.vabimpuls.nl/.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen VAB-vouchers:

1) Voucherregeling vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties

Eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden, komen in aanmerking voor het aanvragen van deze voucher. Op de betreffende locatie dienen alle agrarische activiteiten reeds gestaakt te zijn. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro excl. btw voor ondernemers (of 4.839 euro incl. btw voor privé personen), die de eigenaar kan inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen.

2) Voucherregeling vrijkomende agrarische bedrijfslocaties

Deze voucher is voor twee doelgroepen: 1) Veehouders die hun bedrijf willen beëindigen en daardoor te maken krijgen met lege stallen en schuren en 2) Veehouders die willen stoppen met het intensief houden van varkens, kippen, geiten en rundvee en willen overstappen naar een vorm van duurzame landbouw (2). Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal 4.000 euro (excl. btw voor ondernemers). Deze kan de eigenaar inzetten voor een advies- en begeleidingstraject in twee fasen om te kunnen beslissen over (1) bedrijfsbeëindiging en een duurzame herbestemming van de locatie of sloop of (2) de omschakeling naar een vorm van duurzame landbouw.

Subsidie Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
Voucherregeling vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties 01-03-2018 om 9.00 uur 07-01-2019 om 17.00 uur 350.000 details
Voucherregeling vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 01-06-2018 om 9.00 uur 01-04-2019 om 17.00 uur 500.000 details
Omschakelaars kunnen een aanvraag indienen vanaf 01-11-2018 (9.00 uur) tot 01-04-2019 (17.00 uur)

 

Uw aanvraag kan ingediend worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Hierbij geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’

Controleer bij het indienen uw aanvraag op volledigheid. In sommige gevallen dient u een bijlage mee te sturen, zoals bijvoorbeeld een Verklaring de-minimissteun. Onvolledige aanvragen kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

VABIMPULS is geïnitieerd door de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met BrabantAdvies, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten en wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Provincie Noord-Brabant
De voucherregeling maakt onderdeel uit van VABIMPULS. Dit is een besluit van Gedeputeerde Staten en maakt deel uit van de Brabantse Aanpak Leegstand, waarin de provincie samen met partners streeft naar een structurele verandering in de groeiende leegstand.

BrabantAdvies
BrabantAdvies adviseert het provinciebestuur over belangrijke thema’s als natuur, economie, gezondheid en arbeidsmarkt. Voor de aanpak van leegstand heeft BrabantAdvies in samenwerking met de provincie, Stimulus Programmamanagement en Brabantse Gemeenten VABIMPULS gestart. Met een voucherregeling wordt gewerkt aan een netwerk dat expertise en deskundigheid bundelt en deze breed beschikbaar stelt.

Stimulus Programmamanagement
Stimulus Programmamanagement is uitvoerder van beide VAB-regelingen. Aanvragen worden bij deze organisatie ingediend. Daarnaast draagt Stimulus Programmamanagement zorg voor het behandelen, beoordelen en afwikkelen van projecten in het kader van de ‘Subsidieregeling vouchers vrijgekomen en vrijkomende agrarische bedrijfslocaties Noord-Brabant’.

Landbouw Innovatie Campus
De Landbouw Innovatie Campus is een initiatief van het team FoodUp! Brabant. Het is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood van de provincie Noord-Brabant. De Landbouw Innovatie Campus biedt handvatten waardoor boeren zelf greep op hun verandering houden. Dit met als resultaat dat de boer niet alleen zijn omgeving snapt maar ook weet wat de consument wil. Een omslag die boeren beweegt tot het vinden van nieuwe oplossingen. Indien tijdens het VAB voucher adviestraject blijkt dat er sprake is van een nieuw concept en/of vraagstukken rondom omschakeling naar nieuwe vormen van duurzame innovatieve landbouw/veehouderij worden specialisten van de Landbouw Innovatie Campus ingezet.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant. Voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedure zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Voucherregeling vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties
Aanvragende partijen zijn eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant die feitelijk niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden.

Voucherregeling vrijkomende agrarische bedrijfslocaties
Aanvragende partijen zijn veehouderijen, met uitzondering van nertsenhouderijen, die voornemens zijn hun bedrijfsactiviteiten te beëindigen of om te schakelen naar een vorm van duurzame landbouw.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

  Inès Aouaj

  Communicatieadviseur

  T: 040 237 0100
  E: i.aouaj@stimulus.nl

    Chantal van de Ven

    Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: c.vandeven@stimulus.nl

      Celine van Soest

      Programmamanager

      T: 040 237 0100
      E: c.vansoest@stimulus.nl

        Germa Koolen

        Communicatieadviseur

        T: 040 237 0100
        E: g.koolen@stimulus.nl

          Peer Verkuijlen

          Projectleider VABIMPULS

          E: vabimpuls@brabantadvies.nl

           Laatste Nieuws

           Belangstelling voor VABIMPULS bij Rijk en andere provincies

           23 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Belangstelling voor VABIMPULS bij Rijk en andere provincies

           Er is veel vraag naar de Brabantse ervaringen met VABIMPULS. Inmiddels hebben verschillende andere provincies, waaronder Overijssel, een vergelijkbare werkwijze [...]

           Advies voor stoppende veehouders

           4 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Advies voor stoppende veehouders

           Veehouders die willen stoppen met het houden van vee, kunnen advies krijgen over een duurzame herbestemming of sloop van hun [...]

           Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

           24 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

           Indien u een OPZuid-, MIT Zuid-, POP-, of Interreg-subsidie, LOF Brabant lening of VAB-voucher ontvangt of in het verleden hebt [...]

           Agenda

           Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

           Schrijf u in voor de nieuwsbrief

           Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

           Inschrijven voor de nieuwsbrief
           Bekijk meer nieuws