Programma MIT Zuid

Subsidie voor Haalbaarheidsonderzoek en R&D

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het MIT Zuid programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het programma MIT Zuid programma.

Projecten

Bekijk hier alle MIT Zuid projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Subsidie voor haalbaarheidsonderzoek en R&D

Op 11 december 2014 hebben de 12 Nederlandse provincies de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarin de gezamenlijke provincies (op landsdelig niveau), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt over de stroomlijning van het financiële instrumentarium gericht op stimulering van innovatie bij het MKB. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van de MIT-regeling zoveel mogelijk is gedecentraliseerd. In 2021 is in dit verband de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid), die vanaf 2015 werd uitgevoerd, gewijzigd . Ook in 2021 wordt het MIT Zuid in de drie Zuid-Nederlandse provincies uitgevoerd. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2021) leest u in de subsidieregeling.

Het MIT Zuid omvat een set van twee financiële instrumenten om de eerste fases van innovatie te stimuleren voor het MKB. Het betreft achtereenvolgens projecten gericht op:

  • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject
  • Het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Projecten moeten passen binnen minimaal één van de in de Kennis- en Innovatieagenda’s van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van het Ministerie van Economische Zaken (EZK) gekozen missies of Sleuteltechnologieën.

Naar aanleiding van de openstelling van het MIT Zuid in 2015 zijn 65 Haalbaarheidsprojecten goedgekeurd en 38 R&D- samenwerkingsprojecten.

In de vervolgjaren zijn de volgende aantallen goedgekeurd:

 

 

Jaar Haalbaarheid R&D- samenwerkingsproject
2016 73 38
2017 128 35
2018 129 37
2019 158 35
2020 158 38

De opzet van het instrumentarium in 2021 is vrijwel gelijk aan de opzet in 2020. De op 2 maart 2021 door Gedeputeerde Staten van de drie provincies goedgekeurde subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid 2021) verwoordt de wijzigingen. De volledige tekst van de subsidieregeling (MIT Zuid 2021) leest u in de geconsolideerde subsidieregeling. Belangrijkste wijziging is de overstap naar het missiegedreven beleid van het Ministerie van EZK, waardoor innovaties dienen bij te dragen aan het bereiken van één van de in de Kennis- en Innovatieagenda’s beschreven missies of sleuteltechnologieën.

Wanneer een project een bovenregionaal samenwerkingsproject betreft, is hiervoor een landelijke vangnetregeling beschikbaar bij RVO.nl. Door op de website van RVO.nl de LOKETWIJZER in te vullen, ziet u bij welk loket u subsidie kunt aanvragen.

De MIT Zuid-regeling heeft tot doel innovatie binnen het MKB te stimuleren. In het kader van het MIT Zuid is financiële steun mogelijk voor twee typen projecten:

Haalbaarheidsproject

Het onderzoek en de analyse van het technisch en economisch potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn.

R&D-samenwerkingsproject

Project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leidt tot wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag