Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Maatregel Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten 11-12-2017 26-02-2018 om 17:00 uur ·          2,3 mln voor aanpak perceelsemissies

·          700.000 voor aanpak erfemissies

Factsheet Kennisoverdracht trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratie tbv waterkwaliteit
3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 04-11-2017 15-01-2018 742.951  http://www.rvo.nl
5.Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit 13-11-2017 19-01-2018 om 17.00 ·          3,24 mln voor niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

·          9 mln voor niet-productieve investeringen in maatregelen PAS

Factsheet Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit
7. Samenwerking voor innovaties waterkwaliteit 11-12-2017 26-02-2018 om 17:00 uur 3,2 mln Factsheet Samenwerking voor innovaties tbv waterkwaliteit d.d. 15-11-2017
8. LEADER 17-07-2017 16-12-2019 om 17.00 2,48 mln Factsheet LEADER

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Germa Koolen

Communicatieadviseur

  T: 040 237 0100
  E: g.koolen@stimulus.nl

   Aldijana Pasagic-Mackic

   Financieel adviseur

    T: 040 237 5904
    E: a.mackic@stimulus.nl

     

     Merle Suijkerbuijk

     medewerker functioneel beheer

      T: 040 237 6419
      E: m.suijkerbuijk@stimulus.nl

       Martijn Panjer

       Programmamanager

        T: 040 237 0100
        E: m.panjer@stimulus.nl

         Petra Brekelmans

         Juridisch adviseur

          T: 040 237 0100
          E: p.brekelmans@stimulus.nl

           Petra van Driel

           Juridisch adviseur

            T: 040 237 0100
            E: p.vandriel@stimulus.nl

             Linda Bax

             Communicatieadviseur

              T: 040 237 0100
              E: l.bax@stimulus.nl

               Jasper van den Berg

               medewerker functioneel beheer

                T: 040 237 6419
                E: j.vandenberg@stimulus.nl

                 Remco Reisinger

                 Hoofd Stimulus Programmamanagement

                  T: 040 237 0100
                  E: r.reisinger@stimulus.nl

                   Joyce Sponselee

                   Subsidieadviseur

                    T: 040 237 5904
                    E: j.sponselee@stimulus.nl

                     Laatste Nieuws

                     Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

                     8 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

                     Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 29 december telefonisch terecht bij de collega’s die op die dagen aanwezig zijn. U belt daarvoor het algemene telefoonnummer [...]

                     • Precisiebemesting

                     Nog meer POP3 subsidiemogelijkheden in Noord-Brabant

                     15 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nog meer POP3 subsidiemogelijkheden in Noord-Brabant

                     De provincie Noord-Brabant stelt bijna 7 miljoen euro beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). Vanaf 4 en 11 december 2017 kunnen Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen, toeleveranciers en [...]

                     • Beek

                     Verwachte openstelling POP3 eind 2017

                     3 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Verwachte openstelling POP3 eind 2017

                     De provincie Noord-Brabant en Stimulus treffen voorbereidingen om twee nieuwe maatregelen van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) open te stellen. De verwachting is dat vanaf medio december projecten ingediend kunnen worden gericht op [...]

                     Agenda

                     Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                     Schrijf je in voor de nieuwsbrief

                     Bekijk meer nieuws