Programma POP3 Brabant
& Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Europees programma voor plattelandsontwikkeling

Logo NSP, Europees programma voor plattelandsontwikkeling

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het POP3 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het programma POP3 programma.

Projecten

Bekijk hier alle POP3 projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Europees programma voor plattelandsontwikkeling

Met het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan ontwikkeling, innovatie en verduurzaming. Aanvragers zijn agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen.

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Stimulus Programmamanagement voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincie Noord-Brabant. Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vindt u op de website van rvo.nl.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Dit deel van het GLB focust op kennis, innovatie, samenwerking, investeringen en jonge boeren. Nieuw is de gebiedsgerichte aanpak, om nog meer impact te creëren. Het gaat dan om de aanpak voor specifieke problemen die verder gaan dan één bepaald perceel of bedrijf. Ook het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) valt onder deze pijler.

Voor de onderdelen die provinciaal opengesteld worden komt voor Zuid-Nederland naar waarschijnlijkheid circa € 125 miljoen beschikbaar in de regio. Dit deel van het NSP-budget bestaat voor ongeveer de helft uit cofinanciering van nationale overheden, met name provincies en waterschappen.
In Limburg en Noord-Brabant gaat de uitvoering via Stimulus Programmamanagement, in Zeeland via RVO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een call systematiek. Vanaf het voorjaar 2023 zullen naar verwachting de eerste calls geopend worden. In de basis zijn deze openstellingen voor projecten gericht op verduurzaming van de landbouw. Ook zal er weer budget zijn voor LEADER. Hier staan bottom-up initiatieven bij centraal.

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt. Want daardoor ontstaan kansen, worden obstakels weggenomen of voorwaarden geschapen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese POP-subsidies gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze bijdragen aan het versterken van het platteland.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

1 reactie.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag