Programma POP3 Brabant

Subsidie voor Brabantse plattelandsontwikkeling

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het POP3 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het programma POP3 programma.

Projecten

Bekijk hier alle POP3 projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Subsidie voor brabantse plattelandsontwikkeling

Met het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan ontwikkeling, innovatie en verduurzaming. Aanvragers zijn agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen.

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie. Stimulus Programmamanagement voert het programma uit voor aanvragers die gevestigd zijn in de provincie Noord-Brabant. Meer informatie over de rijksregeling of regelingen in andere provincies vindt u op de website van rvo.nl.

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt. Want daardoor ontstaan kansen, worden obstakels weggenomen of voorwaarden geschapen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese POP-subsidies gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze bijdragen aan het versterken van het platteland.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.
Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2020

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag