Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Maatregel Hoofdstuk in subsidieregeling Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
LEADER Hoofdstuk 3 17-07-2017 16-12-2019 om 17.00 2,48 mln Factsheet LEADER
Openstellingen gericht op agrofood
Kennisoverdracht: trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Paragraaf 2.8 05-03-2018 16-04-2018 om 17.00 uur 3,58 mln Factsheet
Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Paragraaf 2.2 05-03-2018 16-04-2018 om 17.00 uur 3,58 mln Factsheet
Samenwerking in het kader van EIP Paragraaf 2.5 05-03-2018 16-04-2018 om 17.00 uur 3,58 mln Factsheet

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Ron Gijsberts

Financieel adviseur

  T: 040 237 5904
  E: r.gijsberts@stimulus.nl

   Jasper van den Berg

   medewerker functioneel beheer

    T: 040 237 6419
    E: j.vandenberg@stimulus.nl

     Merle Suijkerbuijk

     medewerker functioneel beheer

      T: 040 237 6419
      E: m.suijkerbuijk@stimulus.nl

       Judith van der Meer

       Financieel adviseur

        T: 040 237 5904
        E: j.vandermeer@stimulus.nl

         Aldijana Pasagic-Mackic

         Financieel adviseur

          T: 040 237 5904
          E: a.mackic@stimulus.nl

           

           Joyce Sponselee

           Subsidieadviseur

            T: 040 237 5904
            E: j.sponselee@stimulus.nl

             Linda Bax

             Communicatieadviseur

              T: 040 237 0100
              E: l.bax@stimulus.nl

               Petra Brekelmans

               Juridisch adviseur

                T: 040 237 0100
                E: p.brekelmans@stimulus.nl

                 Martijn Panjer

                 Programmamanager

                  T: 040 237 0100
                  E: m.panjer@stimulus.nl

                   Petra van Driel

                   Juridisch adviseur

                    T: 040 237 0100
                    E: p.vandriel@stimulus.nl

                     Germa Koolen

                     Communicatieadviseur

                      T: 040 237 0100
                      E: g.koolen@stimulus.nl

                       Remco Reisinger

                       Hoofd Stimulus Programmamanagement

                        T: 040 237 0100
                        E: r.reisinger@stimulus.nl

                         Laatste Nieuws

                         • natuur en biodiversiteit

                         Verwachte openstellingen POP3 Brabant 2018

                         19 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verwachte openstellingen POP3 Brabant 2018

                         Komend jaar worden er nieuwe openstellingen verwacht. De besluiten met de precieze data en invulling van de openstellingen worden op verschillende momenten in het jaar door de Gedeputeerden Staten van de provincie Noord-Brabant genomen. Wilt [...]

                         Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

                         27 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

                         Bent u een jonge veehouder en wilt u een subsidie aanvragen voor de openstelling fysieke investeringen maar  twijfelt u hoe u dit het beste kan doen? De provincie Noord-Brabant stelt voor deze groep ondernemers een [...]

                         Totaal van 17 miljoen euro aangevraagd voor herstel natuur en biodiversiteit

                         9 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Totaal van 17 miljoen euro aangevraagd voor herstel natuur en biodiversiteit

                         Van 13 november tot en met 19 januari konden er projecten ingediend worden voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit in Noord-Brabant. Inmiddels is het loket gesloten. In totaal zijn er acht projecten ingediend, waarbij voor [...]

                         Agenda

                         Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                         Schrijf je in voor de nieuwsbrief

                         Bekijk meer nieuws