Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Momenteel is er geen openstelling.
POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.
banner Europa om de hoek Kijkdagen

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Anne-Marie van Nes

Subsidieadviseur

  T: 040 – 237 01 00
  E: A.vanNes@stimulus.nl

   Martijn Panjer

   Programmamanager

    T: 040 237 0100
    E: m.panjer@stimulus.nl

     Dennis Reijers

     Financieel adviseur

      T: 040 237 5904
      E: d.reijers@stimulus.nl

       Klaas van de Wiel

       Financieel adviseur

        T: 040 237 0100
        E: k.v.d.wiel@stimulus.nl

         Petra van Driel

         Juridisch adviseur

          T: 040 237 0100
          E: p.vandriel@stimulus.nl

           Remco Reisinger

           Hoofd Stimulus Programmamanagement

            T: 040 237 0100
            E: r.reisinger@stimulus.nl

             Linda Bax

             Communicatieadviseur

              T: 040 237 0100
              E: l.bax@stimulus.nl

               Germa Koolen

               Communicatieadviseur

                T: 040 237 0100
                E: g.koolen@stimulus.nl

                 Petra Brekelmans

                 Juridisch adviseur

                  T: 040 237 0100
                  E: p.brekelmans@stimulus.nl

                   Joyce Sponselee

                   Subsidieadviseur

                    T: 040 237 5904
                    E: j.sponselee@stimulus.nl

                     Laatste Nieuws

                     Nederland neemt positie in over toekomst Europees cohesiebeleid

                     18 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nederland neemt positie in over toekomst Europees cohesiebeleid

                     De Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden willen meer synergie en vereenvoudiging in het toekomstig Europees cohesiebeleid. De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) moeten resultaatgericht zijn, met een scherpere focus op een kleiner aantal doelen [...]

                     • Kinderen bezoeken Dual Inventive tijdens Europa om de hoek Kijkdagen

                     Terugblik Europa om de hoek Kijkdagen 2017

                     15 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Terugblik Europa om de hoek Kijkdagen 2017

                     De zevende editie van de Europa om de hoek Kijkdagen ligt alweer achter ons. Wij kijken terug op twee mooie dagen waarbij prachtige projecten uit Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en ook uit de rest van Nederland hun deuren [...]

                     Kom kijken wat Europese fondsen opleveren voor Noord-Brabant op 12 en 13 mei 2017

                     9 mei 2017|Reacties uitgeschakeld voor Kom kijken wat Europese fondsen opleveren voor Noord-Brabant op 12 en 13 mei 2017

                     Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei openen bedrijven in heel Nederland hun deuren tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen. Deze bedrijven werken aan projecten die bijdragen aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland. [...]

                     Agenda

                     Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                     Schrijf je in voor de nieuwsbrief

                     Bekijk meer nieuws