Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Maatregel Hoofdstuk in subsidieregeling Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
LEADER Hoofdstuk 3 17-07-2017 16-12-2019 om 17.00 2,48 mln Details
Herstel- en inrichtingsmaatregelen water Paragraaf 6 01-10-2018 19-11-2018 om 17.00 uur Varieert per waterschap en doel. Zie artikel 2.6.7 van de Subsidieregeling Volgt
Verplaatsing van landbouwbedrijven Paragraaf 9 01-10-2018 14-01-2019 om 17.00 uur 2 mln Details
Overzicht (gesloten) subsidieregelingen POP3 Brabant

 

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Mark Baumler

Financieel adviseur

  T: 040 237 5904
  E: m.baumeler@stimulus.nl

   Liyen Siaw

   medewerker functioneel beheer

    T: 040 237 6419
    E: l.siaw@stimulus.nl

     Jeroen Litjens

     Financieel adviseur

      T: 040 237 5904
      E: j.litjens@stimulus.nl

       

       Sander Broeders

       Financieel adviseur

        T: 040 237 5904
        E: S.Broeders@stimulus.nl

         Inès Aouaj

         Communicatieadviseur

          T: 040 237 0000
          E: i.aouaj@stimulus.nl

           Chantal van de Ven

           Communicatieadviseur

            T: 040 237 0100
            E: c.vandeven@stimulus.nl

             Maurice Blokland

             Financieel adviseur

              T: 040 237 5904
              E: m.blokland@stimulus.nl

               Judith van der Meer

               Financieel adviseur

                T: 040 237 5904
                E: j.vandermeer@stimulus.nl

                 Jasper van den Berg

                 medewerker functioneel beheer

                  T: 040 237 6419
                  E: j.vandenberg@stimulus.nl

                   Petra Brekelmans

                   Juridisch adviseur

                    T: 040 237 0100
                    E: p.brekelmans@stimulus.nl

                     Joyce Sponselee

                     Subsidieadviseur

                      T: 040 237 5904
                      E: j.sponselee@stimulus.nl

                       Petra van Driel

                       Juridisch adviseur

                        T: 040 237 0100
                        E: p.vandriel@stimulus.nl

                         Germa Koolen

                         Communicatieadviseur

                          T: 040 237 0100
                          E: g.koolen@stimulus.nl

                           Heena Hindocha

                           Senior financieel adviseur/ coördinatie functioneel beheer

                            T: 040 237 0100
                            E: h.hindocha@stimulus.nl

                             Martijn Panjer

                             Programmamanager

                              T: 040 237 0100
                              E: m.panjer@stimulus.nl

                               Remco Reisinger

                               Hoofd Stimulus Programmamanagement

                                T: 040 237 0100
                                E: r.reisinger@stimulus.nl

                                 Laatste Nieuws

                                 Stimulus Programmamanagement monitort

                                 29 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Stimulus Programmamanagement monitort

                                 Stimulus Programmamanagement monitort – in samenwerking met ERAC – de verlening van Europese subsidies aan projecten met begunstigden die zijn gevestigd in Zuid-Nederland. Ieder half jaar stelt Stimulus een monitoring rapport op, gebaseerd op de database van ERAC. Lees hier [...]

                                 Openstelling “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen waterdoelen” blijkt een succes

                                 9 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Openstelling “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen waterdoelen” blijkt een succes

                                 In de periode van 4 juni tot en met 16 juli 2018 konden landbouwondernemers een subsidieaanvraag indienen voor modernere machines en installaties om innovatie en duurzaamheid te bevorderen. De belangstelling voor deze subsidieregeling bleek enorm: [...]

                                 Nieuwe openstelling: Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem

                                 1 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe openstelling: Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem

                                 Vanaf 1 oktober 2018 09.00 uur tot en met 19 november 2018 kunt u subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op herstel- en inrichtingsmaatregelen om watergangen die in het verleden zijn gegraven, vergraven of [...]

                                 Agenda

                                 Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                                 Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                                 Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                                 Inschrijven voor de nieuwsbrief
                                 Bekijk meer nieuws