Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige openstellingen:

Maatregel Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten 23-01-2017 09-03-2017 om 17:00 uur 1,4 mln Factsheet Kennisoverdracht trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties
Fysieke investeringen in innovatie en modernisering op het landbouwbedrijf 23-01-2017 09-03-2017  om 17:00 uur 4,4 mln Factsheet Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen
Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 01-12-2016 15-01-2017 560.000 Factsheet fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
Samenwerking voor innovaties, in het kader van het EIP 06-03-2017 13-04-2017 om 17:00 uur 4,34 mln Factsheet Samenwerking voor innovaties in het kader van het EIP
Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit 23-01-2017 09-03-2017  om 17:00 uur
 • 6 mln voor herstel- en inrichtingsmaat-regelen natuur en biodiversiteit
 • 8,92 mln voor het onderdeel hydrologische maatregelen PAS
Factsheet Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit
Investeringen gericht op Herstel- en inrichtingsmaatregelen water 20-02-2017 09-03-2017  om 17:00 uur 7,95 mln Factsheet Herstel- en inrichtingsmaatregelen water

Algemene informatie over het programma leest u hier. Informatie over nieuwe openstellingen vindt u, zodra ze actueel zijn, in de nieuwsrubriek.

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor agrariërs, agrarische natuurverenigingen, onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrifood-sector, natuurbeheersorganisaties en waterschappen.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Agenda

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Joyce Sponselee

Subsidieadviseur

  T: 040 237 5904
  E: j.sponselee@stimulus.nl

   Germa Koolen

   Communicatieadviseur

    T: 040 237 0100
    E: g.koolen@stimulus.nl

     

     Jan Rutten

     Financieel adviseur

      T: 040 237 5904
      E: j.rutten@stimulus.nl

       Linda Bax

       Communicatieadviseur

        T: 040 237 0100
        E: l.bax@stimulus.nl

         Remco Reisinger

         Hoofd Stimulus Programmamanagement

          T: 040 237 0100
          E: r.reisinger@stimulus.nl

           Desiree Geron

           Secretaresse

            T: 040 237 0100
            E: secretariaat@stimulus.nl

             Dennis Reijers

             Financieel adviseur

              T: 040 237 5904
              E: d.reijers@stimulus.nl

               Laatste Nieuws

               • POP3 Water

               Reminder POP3 openstellingen

               16 februari 2017|Reacties uitgeschakeld voor Reminder POP3 openstellingen

               Momenteel kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)binnen de provincie Noord-Brabant. Maandag 20 februari 2017 opent ook de maatregel ‘Herstel- en inrichtingsmaatregelen water’. Openstellingen Meer informatie over de [...]

               • POP3

               Versoepeling voorwaarden huidige POP-openstellingen

               9 februari 2017|Reacties uitgeschakeld voor Versoepeling voorwaarden huidige POP-openstellingen

               Op 31 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zesde Wijzigingsregeling POP3 Brabant vastgesteld. In deze wijzigingsregeling zijn enkele maatregelen genomen gericht op het versoepelen van enkele voorwaarden en het verbeteren van de klantvriendelijkheid [...]

               • Innovatie landbouw3

               Aanvragen POP3 subsidie via Stimulus

               19 januari 2017|Reacties uitgeschakeld voor Aanvragen POP3 subsidie via Stimulus

               Vanaf 23 januari a.s. kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) binnen de provincie Noord-Brabant. Projectaanvraag via webportal Stimulus Programmamanagement Het indienen van de aanvraag verloopt vanaf [...]

               Agenda

               Schrijf je in voor de nieuwsbrief

               Bekijk meer nieuws