Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Maatregel Hoofdstuk in subsidieregeling Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
LEADER Hoofdstuk 3 17-07-2017 16-12-2019 om 17.00 2,48 mln Details
Verplaatsing van landbouwbedrijven Paragraaf 9 01-10-2018 14-01-2019 om 17.00 uur 2 mln Details
Fysieke investeringen t.b.v. verbetering van de waterkwaliteit Paragraaf 10 van hoofdstuk 2 17-12-2018 11-02-2019 om 17.00 uur 2.152.891 Details
Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector Paragraaf 8 van hoofdstuk 2 07-01-2019 23-02-2019 om 17.00 uur 1.324.000 Details
Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector Paragraaf 2 van hoofdstuk 2 07-01-2019 23-02-2019 om 17.00 uur 2.648.000 Details
Jonge Landbouwers 2018 (JOLA) Paragraaf 4 van hoofdstuk 2 06-12-2018 08-02-2019 om 17.00 uur 560.000 Details
Overzicht (gesloten) subsidieregelingen POP3 Brabant

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Jeroen Litjens

Financieel adviseur

  T: 040 237 5904
  E: j.litjens@stimulus.nl

   

   Mark Baumler

   Financieel adviseur

    T: 040 237 5904
    E: m.baumeler@stimulus.nl

     Liyen Siaw

     medewerker functioneel beheer

      T: 040 237 6419
      E: l.siaw@stimulus.nl

       Inès Aouaj

       Communicatieadviseur

        T: 040 237 0100
        E: i.aouaj@stimulus.nl

         Sander Broeders

         Financieel adviseur

          T: 040 237 5904
          E: S.Broeders@stimulus.nl

           Chantal van de Ven

           Communicatieadviseur

            T: 040 237 0100
            E: c.vandeven@stimulus.nl

             Maurice Blokland

             Financieel adviseur

              T: 040 237 5904
              E: m.blokland@stimulus.nl

               Judith van der Meer

               Financieel adviseur

                T: 040 237 5904
                E: j.vandermeer@stimulus.nl

                 Jasper van den Berg

                 medewerker functioneel beheer

                  T: 040 237 6419
                  E: j.vandenberg@stimulus.nl

                   Petra Brekelmans

                   Juridisch adviseur

                    T: 040 237 0100
                    E: p.brekelmans@stimulus.nl

                     Joyce Sponselee

                     Subsidieadviseur

                      T: 040 237 5904
                      E: j.sponselee@stimulus.nl

                       Petra van Driel

                       Juridisch adviseur

                        T: 040 237 0100
                        E: p.vandriel@stimulus.nl

                         Germa Koolen

                         Communicatieadviseur

                          T: 040 237 0100
                          E: g.koolen@stimulus.nl

                           Heena Hindocha

                           Senior financieel adviseur/ coördinatie functioneel beheer

                            T: 040 237 0100
                            E: h.hindocha@stimulus.nl

                             Martijn Panjer

                             Programmamanager

                              T: 040 237 0100
                              E: m.panjer@stimulus.nl

                               Remco Reisinger

                               Hoofd Stimulus Programmamanagement

                                T: 040 237 0100
                                E: r.reisinger@stimulus.nl

                                 Laatste Nieuws

                                 Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

                                 11 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

                                 Bent u een jonge veehouder en wilt u een subsidie aanvragen voor de openstelling fysieke investeringen maar  twijfelt u hoe u dit het beste kan doen? De provincie Noord-Brabant stelt voor deze groep ondernemers een [...]

                                 Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers, verbetering waterkwaliteit en innovatie agrofoodsector

                                 30 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers, verbetering waterkwaliteit en innovatie agrofoodsector

                                 Op 27 november 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten ruim € 6,6 miljoen beschikbaar te stellen voor vier nieuwe openstellingen binnen POP3 Brabant, het Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma voor de provincie Noord-Brabant. De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden [...]

                                 Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

                                 22 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

                                 Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met ons over bij uw organisatie werkzame personen of medewerkers van samenwerkende organisaties. In het kader [...]

                                 Agenda

                                 Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                                 Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                                 Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                                 Inschrijven voor de nieuwsbrief
                                 Bekijk meer nieuws