Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Maatregel Hoofdstuk in subsidieregeling Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
LEADER Hoofdstuk 3 17-07-2017 16-12-2019 om 17.00 2,48 mln Details
Verplaatsing van landbouwbedrijven Paragraaf 9 01-10-2018 14-01-2019 om 17.00 uur 2 mln Details
Fysieke investeringen t.b.v. verbetering van de waterkwaliteit Paragraaf 10 van hoofdstuk 2 17-12-2018 11-02-2019 om 17.00 uur 2.152.891 Details
Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector Paragraaf 8 van hoofdstuk 2 07-01-2019 25-02-2019 om 17.00 uur 1.324.000 Details
Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector Paragraaf 2 van hoofdstuk 2 07-01-2019 25-02-2019 om 17.00 uur 2.648.000 Details
Jonge Landbouwers 2018 (JOLA) Paragraaf 4 van hoofdstuk 2 06-12-2018 08-02-2019 om 17.00 uur 560.000 Details
Samenwerking i.h.k.v. EIP t.b.v. innovatie agrofood Paragraaf 5 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant

 

11-03-2019 23-04-2019 3.428.778 Details
Overzicht (gesloten) subsidieregelingen POP3 Brabant

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Klachtenprocedure
Stimulus Programmamanagement is een afdeling van de provincie Noord-Brabant, voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar verwijzen wij u naar de procedures zoals van toepassing binnen de provincie Noord-Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Inès Aouaj

Communicatieadviseur

  T: 040 237 0100
  E: i.aouaj@stimulus.nl

   Mark Baumler

   Financieel adviseur

    T: 040 237 5904
    E: m.baumeler@stimulus.nl

     Sander Broeders

     Financieel adviseur

      T: 040 237 5904
      E: S.Broeders@stimulus.nl

       Liyen Siaw

       medewerker functioneel beheer

        T: 040 237 6419
        E: l.siaw@stimulus.nl

         Chantal van de Ven

         Communicatieadviseur

          T: 040 237 0100
          E: c.vandeven@stimulus.nl

           Maurice Blokland

           Financieel adviseur

            T: 040 237 5904
            E: m.blokland@stimulus.nl

             Judith van der Meer

             Financieel adviseur

              T: 040 237 5904
              E: j.vandermeer@stimulus.nl

               Jasper van den Berg

               medewerker functioneel beheer

                T: 040 237 6419
                E: j.vandenberg@stimulus.nl

                 Petra Brekelmans

                 Juridisch adviseur

                  T: 040 237 0100
                  E: p.brekelmans@stimulus.nl

                   Joyce Sponselee

                   Subsidieadviseur

                    T: 040 237 5904
                    E: j.sponselee@stimulus.nl

                     Petra van Driel

                     Juridisch adviseur

                      T: 040 237 0100
                      E: p.vandriel@stimulus.nl

                       Germa Koolen

                       Communicatieadviseur

                        T: 040 237 0100
                        E: g.koolen@stimulus.nl

                         Heena Hindocha

                         Senior financieel adviseur/ coördinatie functioneel beheer

                          T: 040 237 0100
                          E: h.hindocha@stimulus.nl

                           Martijn Panjer

                           Programmamanager

                            T: 040 237 0100
                            E: m.panjer@stimulus.nl

                             Remco Reisinger

                             Hoofd Stimulus Programmamanagement

                              T: 040 237 0100
                              E: r.reisinger@stimulus.nl

                               Laatste Nieuws

                               Ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

                               11 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

                               De provincie Noord-Brabant stelt ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar om innovatieve samenwerkingsprojecten mogelijk te maken voor de vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor [...]

                               Voedsel1000 – Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!

                               16 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Voedsel1000 – Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!

                               Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua [...]

                               Informatiebijeenkomst nieuwe openstellingen POP3 Noord-Brabant

                               18 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Informatiebijeenkomst nieuwe openstellingen POP3 Noord-Brabant

                               In de periode december 2018 – februari 2019 staan vier maatregelen van het POP3-programma open voor subsidieaanvragen. Er is in totaal ruim 6,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden voor projecten binnen [...]

                               Agenda

                               Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                               Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                               Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                               Inschrijven voor de nieuwsbrief
                               Bekijk meer nieuws