Programma POP3 Brabant

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Brabant Europese regio
In Noord-Brabant kiezen we bewust voor een profilering als Europese regio. We stimuleren agrarische ondernemers om gebruik te maken van de subsidie die Europa verstrekt, zodat kansen ontstaan. Door de obstakels weg te nemen. Door voorwaarden te scheppen.

Daardoor behoort Noord-Brabant nu al tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s, waar het in alle opzichten goed wonen, werken en leven is. Dat doen we door samen te werken en nieuwe verbindingen tot stand te brengen, ook tussen agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen. Daardoor boeken we samen resultaat.

Landbouw, nu en in de toekomst
Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant innoveert en vernieuwt, zodat het milieu wordt beschermd, de rendabiliteit wordt verhoogd en de verbinding met de maatschappij wordt versterkt. Dit vereist een goede balans tussen landbouw en andere functies van het platteland, zoals natuur, waterbeheer, klimaatadaptatie en recreatie. Dit betekent ook een ingrijpend veranderingsproces van de landbouw en agrofoodsector, waarbij investeringen voor verduurzaming zich terugverdienen uit de markt.

Daarom stimuleren we agrariërs, waterschappen, gemeenten, grondeigenaren, natuurorganisaties, kennisinstellingen en betrokkenen in de agrofoodketen om samen te werken en van de Europese subsidies in POP gebruik te maken. Daarmee kan het Brabantse platteland ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en economisch belangrijk blijven.

Europees Landbouwbeleid
POP is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland. Iedere lidstaat kan zelf binnen de kaders van het landbouwbeleid de eigen beleidsdoelen formuleren, zolang ze maar bijdragen aan het versterken van het platteland.

Programma

Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:

 1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
 2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
 3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
 4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
 5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
 6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
 7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
 8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
 9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus)

Op deze website vindt u alle informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, voorwaarden en benodigde documenten. Hebt u een vraag, kijk dan eens in de lijst van veel gestelde vragen (FAQ). Wilt u advies, neem dan contact op met de genoemde contactpersonen.

Maatregel Gaat open op Sluit op Beschikbare subsidie in € Informatie
LEADER 17-07-2017 16-12-2019 om 17:00 uur  2,48mln Factsheet LEADER
Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit 13-11-2017 19-01-2018  om 17:00 uur
 • 3,24 mln voor niet-productieve investeringen voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit
 • 9 mln voor niet-productieve investeringen in maatregelen PAS
Factsheet Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

POP3 Brabant subsidie is beschikbaar voor met name de agrariër. Elk POP3-project kent een relatie met de landbouw. In samenhang met de landbouw kunnen verder ook onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrofoodsector, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen en gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen subsidie aanvragen in het kader van POP3.
De provincie Noord-Brabant, Europa en de Brabantse waterschappen investeren ruim € 110 miljoen in een innovatief en duurzaam platteland in Brabant.

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

Joyce Sponselee

Subsidieadviseur

  T: 040 237 5904
  E: j.sponselee@stimulus.nl

   Petra van Driel

   Juridisch adviseur

    T: 040 237 0100
    E: p.vandriel@stimulus.nl

     Martijn Panjer

     Programmamanager

      T: 040 237 0100
      E: m.panjer@stimulus.nl

       Germa Koolen

       Communicatieadviseur

        T: 040 237 0100
        E: g.koolen@stimulus.nl

         Klaas van de Wiel

         Financieel adviseur

          T: 040 237 0100
          E: k.v.d.wiel@stimulus.nl

           Petra Brekelmans

           Juridisch adviseur

            T: 040 237 0100
            E: p.brekelmans@stimulus.nl

             Aldijana Pasagic-Mackic

             Financieel adviseur

              T: 040 237 5904
              E: a.mackic@stimulus.nl

               

               Remco Reisinger

               Hoofd Stimulus Programmamanagement

                T: 040 237 0100
                E: r.reisinger@stimulus.nl

                 Linda Bax

                 Communicatieadviseur

                  T: 040 237 0100
                  E: l.bax@stimulus.nl

                   Laatste Nieuws

                   Openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

                   13 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

                   Vanaf maandag 13 november t/m 19 januari 2018, 17.00 uur kunt u een projectaanvraag indienen voor de openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit. Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant komt € 12,24 miljoen beschikbaar [...]

                   Ruim 12 miljoen EU-subsidie voor natuur en biodiversiteit infobijeenkomst op 10 oktober

                   4 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Ruim 12 miljoen EU-subsidie voor natuur en biodiversiteit infobijeenkomst op 10 oktober

                   Per 13 november komt € 12,24 miljoen beschikbaar uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken. Op dinsdag 10 oktober organiseren Stimulus Programmamanagement en de provincie van 10:00 tot [...]

                   • Goed idee, kom ermee

                   Inloopinformatiebijeenkomst LEADER Grenscorridor N69

                   28 augustus 2017|Reacties uitgeschakeld voor Inloopinformatiebijeenkomst LEADER Grenscorridor N69

                   Woensdag 20 september van 16.30-21.30 uur bij het informatiecentrum Grenscorridor N69 bij Braambos 5 in Westerhoven Het Grenscorridorgebied werkt aan de toekomst, help je mee? Wist je dat er een netwerk is van inwoners, ondernemers, [...]

                   Agenda

                   Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                   Schrijf je in voor de nieuwsbrief

                   Bekijk meer nieuws