Documenten

Jaarverslag

Online Magazine Flyers en films  Stappenplan subsidieproces POP3 Brabant Presentatie informatiebijeenkomst eerste openstelling 2021 Presentatie informatiebijeenkomst openstellingen eerste kwartaal 2019 Presentatie informatiebijeenkomst openstellingen agrofood 2018 Factsheet eerste openstelling 2021 Factsheet Samenwerking voor innovaties i.h.k.v. EIP t.b.v. agrofood d.d. 31 maart 2021 Factsheets openstellingen agrofood 2018: Factsheets openstellingen tweede helft 2017: Factsheets openstellingen eerste helft 2017 Presentaties informatiebijeenkomsten 2017: Factsheets Openstellingen 2015: Openstelling Fysieke investeringen voor precisiebemesting, oktober 2015: Presentaties Startbijeenkomst POP3 van 15 april 2015:    

Bovenstaande regelgevingen zijn gebaseerd op de volgende provinciale subsidieverordeningen: Archief regelgeving Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020

De volgende logo's dient u op te nemen in uw communicatie over uw POP3-project: Europese Unie  

  Provincie Noord-Brabant Gecombineerd logo Europese Unie en Provincie Noord-Brabant (U kunt dit logo gebruiken wanneer uw project financiering krijgt van zowel de Europese Unie als provincie Noord-Brabant) LEADER  

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier