Documenten

Bekijk alle informatie over het GLB 23-27 hier.

Openstelling: Herstelmaatregelen Natuur en Biodiversiteit

Openstelling van 16 mei 2022 (09:00 uur) t/m 27 juni 2022 (17:00 uur)

Openstelling: Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties t.b.v. agrofood (Kennisoverdracht)

Openstelling van 11 april 2022 (9.00 uur) t/m 30 mei 2022 (17.00 uur)

 

Inspiratiegids landbouwsubsidies 2014-2022 (POP3 Brabant)

Jaarverslag

Online Magazine

Flyers en videomateriaal

 Stappenplan subsidieproces POP3 Brabant

Factsheets

Presentatie's informatiebijeenkomsten

Europese fondsenwijzer

Archief voorlichting en publiciteit Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2015-2017

Bovenstaande regelgevingen zijn gebaseerd op de volgende provinciale subsidieverordening: Archief regelgeving Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020

De volgende logo's dient u op te nemen in uw communicatie over uw POP3-project:

Europese Unie

Provincie Noord-Brabant

Gecombineerd logo Europese Unie en Provincie Noord-Brabant

(U kunt dit logo gebruiken wanneer uw project financiering krijgt van zowel de Europese Unie als provincie Noord-Brabant)

LEADER