Documenten

LEADER

Openstelling 17-07-2017 t/m 16-12-2019 (17.00 uur)

Verplaatsing van landbouwbedrijven

Openstelling 01-10-2018 (9.00 uur) t/m 14-01-2019 (17.00 uur)

Fysieke investeringen t.b.v. verbetering van de waterkwaliteit

Openstelling 17-12-2018 (9.00 uur) t/m 11-02-2019 (17.00 uur)

Fysieke investeringen t.b.v. innovatie agrofood

Openstelling 07-01-2019 (9.00 uur) t/m 25-02-2019 (17.00 uur)

Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties t.b.v. innovatie agrofood

Openstelling 07-01-2019 (9.00 uur) t/m 25-02-2019 (17.00 uur)

Samenwerking i.h.k.v. EIP t.b.v. innovatie agrofood

Openstelling 11-03-2019 (9.00 uur) t/m 23-04-2019 (17.00 uur)

Jaarverslag

Online Magazine Flyers en films  Stappenplan subsidieproces POP3 Brabant Presentatie informatiebijeenkomst openstellingen eerste kwartaal 2019 Presentatie informatiebijeenkomst openstellingen agrofood 2018 Factsheets openstellingen agrofood 2018: Factsheets openstellingen tweede helft 2017: Factsheets openstellingen eerste helft 2017 Presentaties informatiebijeenkomsten 2017: Factsheets Openstellingen 2015: Openstelling Fysieke investeringen voor precisiebemesting, oktober 2015: Presentaties Startbijeenkomst POP3 van 15 april 2015:    

Bovenstaande regelgevingen zijn gebaseerd op de volgende provinciale subsidieverordeningen: Archief regelgeving Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020

De volgende logo's dient u op te nemen in uw communicatie over uw POP3-project: Europese Unie

Provincie Noord-Brabant Gecombineerd logo Europese Unie en Provincie Noord-Brabant (U kunt dit logo gebruiken wanneer uw project financiering krijgt van zowel de Europese Unie als provincie Noord-Brabant) LEADER  

Menu
VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2019

Bekijk hier