Projecten

  Bekijk statistieken

  Mulch zaaimachine

  Subsidiebedrag: € 12 059
  De investering is een direct zaaimachine Deze machine zorgt...

  Lees meer

  Laurijsse mesthaspel en strokenbewerkingsmachine

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Het bemesten van de landbouwgronden middels een mesthaspel,...

  Lees meer

  Schijveneg

  Subsidiebedrag: € 11 234
  Schijveneg bedoeld voor het niet-kerend bewerken van...

  Lees meer

  Machine voor niet kerende grondbewerking (De Zaanpeel B.V.)

  Subsidiebedrag: € 21 200
  De Zaanpeel gaat investeren in het moderniseren van de...

  Lees meer

  Gezonde bodem, de basis onder het bedrijf

  Subsidiebedrag: € 17 934
  De bodem is het belangrijkste productiegoed van het...

  Lees meer

  Schijveneg en bovenoverploeg (H. Schouten)

  Subsidiebedrag: € 14 442
  H Schouten exploiteert in het Brabantse Berlicum een...

  Lees meer

  Strokenbewerking en verminderde bodemdruk (V.O.F. Stoutjesdijk)

  Subsidiebedrag: € 28 158
  Het akkerbouwbedrijf VOF Stoutjesdijk is gelegen in het...

  Lees meer

  Bermgras en bladcompost verspreider

  Subsidiebedrag: € 10 100
  Investering in een bermgras en bladcompost verkleiner en...

  Lees meer

  D en MJ Burgers

  Subsidiebedrag: € 8 583
  Investering in een schijveneg waarmee groenbemesters en...

  Lees meer

  Arjen Maris

  Subsidiebedrag: € 34 506
  Het duurzaam en innovatief omgaan met de grond ter...

  Lees meer

  Innovaties BEP

  Subsidiebedrag: € 22 400
  Aanschaf van een beheer- en bermgras hakselaar/verdeler en...

  Lees meer

  G de Bruijn VOF

  Subsidiebedrag: € 10 255
  Investeringen bedoeld voor het behouden en verbeteren van...

  Lees meer

  Toine van Tiggelen

  Subsidiebedrag: € 10 860
  Drukwisselsystemen maken het mogelijk dat zowel op het land...

  Lees meer

  Schijvencultivator

  Subsidiebedrag: € 16 230
  Aanschaf van een schijvencultivator voor het gebruik bij...

  Lees meer

  Vruchtbare bodem

  Subsidiebedrag: € 10 460
  Drukwisselsysteem voor een optimale bandenspanning zowel op...

  Lees meer

  Bandendruk wisselsysteem

  Subsidiebedrag: € 10 200
  Aanschaf van een bandendruk wisselsysteem voor verbetering...

  Lees meer

  Teeltsysteem vaste rijpaden

  Subsidiebedrag: € 12 362
  Het hanteren van vaste rijpaden met behulp van GPS in de...

  Lees meer

  Fendt machine voor vaste rijpaden op drie meter

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Met de investering in deze machine, wordt het mogelijk om...

  Lees meer

  Liebregts investeert in beter bodembeheer en waterkwaliteit

  Subsidiebedrag: € 22 684
  Liebregts akkerbouw- en aannemingsbedrijf is een...

  Lees meer

  Hoeve de Stamper 2030

  Subsidiebedrag: € 15 513
  Op deze boerderij wordt geploegd met een eco-ploeg: dit...

  Lees meer

  Krol investeert in niet kerende grondbewerking

  Subsidiebedrag: € 22 403
  Krol aardappelen wil graag met behulp van POP3-subsidie...

  Lees meer

  Machine voor verspreiden van beheergras (W van den Broek)

  Subsidiebedrag: € 16 000
  W van den Broek exploiteert een akkerbouwbedrijf in Handel...

  Lees meer

  Beter bodembeheer Fa. van Kuijk

  Subsidiebedrag: € 15 700
  Fa van Kuijk is op dit moment nog een gemengd agrarisch...

  Lees meer

  Werktuig voor het niet-kerend bewerken en inwerken van gewasresten en groenbemesters

  Subsidiebedrag: € 10 060
  Werktuig voor het niet-kerend bewerken en inwerken van...

  Lees meer

  Investering in diverse machines ten behoeve van verbetering waterkwaliteit

  Subsidiebedrag: € 40 588
  Verbetering waterkwaliteit door middel van investering in...

  Lees meer

  Machine voor niet-kerende grondbewerking en bovenover ploeg (R. vd Corput BV.)

  Subsidiebedrag: € 10 100
  R vd Corput is een gemend bedrijf, eigenaar is René van...

  Lees meer

  Bandendrukwisselsysteem (Vrolijk Landbouw V.O.F.)

  Subsidiebedrag: € 14 740
  Het akkerbouwbedrijf Vrolijk Landbouw VOF is gelegen in het...

  Lees meer

  Sleepslangsysteem (Kuijlen Roosendaal Landbouw Techniek)

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Kuijlen Landbouw en Techniek is een akkerbouw- en...

  Lees meer

  Machine voor niet-kerende grondbewerking (Moonen Akkerbouw V.O.F.)

  Subsidiebedrag: € 30 160
  Moonen akkerbouw VOF is een onderneming gelegen in het...

  Lees meer

  Hurk investeert in de verbetering van waterkwaliteit

  Subsidiebedrag: € 11 280
  VOF van den Hurk is een melkveebedrijf met ca 80 hectare...

  Lees meer

  Trekker op Rijpadsysteem

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Met de aanschaf van deze trekker, op een spoorbreedte van...

  Lees meer

  Harry Geling

  Subsidiebedrag: € 10 734
  Mts Geling-Opgenoort wil met behulp van een schijveneg...

  Lees meer

  mts. van Kessel, niet kerende grondbewerking

  Subsidiebedrag: € 12 000
  Aanschaf van werktuigen voor het niet-kerend bewerken,...

  Lees meer

  ECO ploeg met GPS besturing

  Subsidiebedrag: € 19 692
  Eco-ploeg met GPS besturing ten behoeven van bodemkwaliteit...

  Lees meer

  Eco-ploeg Kees van Dijk

  Subsidiebedrag: € 12 312
  Maatschap C en M van Dijk investeren in een eco-ploeg Door...

  Lees meer

  De Haas investeert in niet-kerende grondbewerking

  Subsidiebedrag: € 11 520
  Agrarisch bedrijf De Haas is een gecombineerd bedrijf Op...

  Lees meer

  Oerlemans investeert in beter bodem- en waterbeheer

  Subsidiebedrag: € 29 400
  Maatschap Oerlemans - Simons is een melkveebedrijf met...

  Lees meer

  Investering in schijveneg en lage druk banden

  Subsidiebedrag: € 23 984
  Met het oog op beter bodembeheer willen is geïnvesteerd in...

  Lees meer

  Beter bodembeheer voor betere waterkwaliteit

  Subsidiebedrag: € 23 318
  Investering in een drukwisselsysteem en ultraflexibele...

  Lees meer

  N. Beek

  Subsidiebedrag: € 58 168
  Realisatie van overdekte...

  Lees meer

  Vaste rijpadensysteem en restvloeistofreductie Boomkwekerij Liwardi

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Boomkwekerij Liwardi VOF is een agrarisch bedrijf gevestigd...

  Lees meer

  Overdekte wasplaats stille maatschap CD Polak, HHLM Polak-v/d Wijdeven, Nieuwlandt BV

  Subsidiebedrag: € 39 436
  Het doel van aanvrager is om de emissie van...

  Lees meer

  Verdere mechanisatie ten behoeve van vaste rijpaden bij akkerbouwbedrijf Mts Hack

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Mts Hack wil investeren in de aanpassing van zijn...

  Lees meer

  Schijfwielbemester

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Het investeren in een systeem met schijfwielbemester voor...

  Lees meer

  Overdekte vul- en wasplaats voor spuitmachines (Klaverhoeve V.O.F.)

  Subsidiebedrag: € 62 727
  Klaverhoeve VOF is een gemend agrarisch bedrijf De...

  Lees meer

  Schijfwielbemester voor stikstofhoudende kunstmeststoffen GPS/RTK aangestuurd

  Subsidiebedrag: € 99 990
  Het investeren in een systeem met schijfwielbemester voor...

  Lees meer

  Aanleg van overdekte vul- en wasplaats incl. opvang en opslag waswater

  Subsidiebedrag: € 87 943
  Aanleg van overdekte vul- en wasplaats incl opvang en...

  Lees meer

  Harbers

  Subsidiebedrag: € 76 400
  Door te investeren in een systeem voor het gericht...

  Lees meer

  Innovatieve Schijfwielbemester en Spuitmachineopbouw

  Subsidiebedrag: € 83 537
  Het investeren in een, qua omvang beperkt, systeem van...

  Lees meer

  Gericht emissiearm doseren – niet overdekte vul-/ wasplaats incl. zuiveringssysteem Jansen Agro

  Subsidiebedrag: € 62 515
  Duurzaamheid is een thema dat veel aandacht heeft bij...

  Lees meer

  Innovatieve Schijfwielbemester en Spuitmachine-opbouw

  Subsidiebedrag: € 83 537
  Het investeren in een, qua omvang beperkt, systeem van...

  Lees meer

  Aanschaf apparatuur betreffende precisiebemesting

  Subsidiebedrag: € 72 414
  Voor Loon-Spuitbedrijf Stefan vd Mierden is het milieu van...

  Lees meer

  Innovatieve Bouwlandinjecteur en Spuitmachineopbouw

  Subsidiebedrag: € 76 963
  Het investeren in een, qua omvang beperkt, systeem van...

  Lees meer

  Vul- en wasplaats spuitmachines met opvang

  Subsidiebedrag: € 52 050
  Realisatie van een overdekte vul- en wasplaats voor...

  Lees meer

  Schijfwielbemester

  Subsidiebedrag: € 64 097
  Het investeren in een, qua omvang beperkt, systeem van...

  Lees meer

  Verbetering toediening en beschikbaarheid voedingsstoffen aardappelen

  Subsidiebedrag: € 11 537
  Het tijdens het planten van aardappelen toedienen van...

  Lees meer

  Schijfwielbemester

  Subsidiebedrag: € 64 097
  Het investeren in een, qua omvang beperkt, systeem van...

  Lees meer

  Emissiearme dosering vloeibare N-meststoffen Maatschap Roothans

  Subsidiebedrag: € 12 176
  Maatschap Roothans is een loon- en akkerbouwbedrijf...

  Lees meer

  Machines voor teeltsysteem met vaste rijpaden (Plantencentrum Marcelissen B.V.)

  Subsidiebedrag: € 29 800
  Plantencentrum Marcelissen bv kweekt al sinds vele jaren op...

  Lees meer

  Bodemwijzer

  Subsidiebedrag: € 220 635
  Het project heeft als doel de benutting van de mineralen op...

  Lees meer

  Bieten Monitor Brabant

  Subsidiebedrag: € 160 751
  Voor een goede kennisoverdracht moet ‘het probleem’ of...

  Lees meer

  Brabant BEWUST

  Subsidiebedrag: € 499 648
  Het project Brabant BEWUST is bedoeld om...

  Lees meer

  Autonome Maaier

  Subsidiebedrag: € 220 110
  In de huidige landbouwpraktijk haalt de boer batchgewijs...

  Lees meer

  Smaakvol varkensvlees

  Subsidiebedrag: € 398 738
  Vanuit de markt (zowel van consumenten als retail) komt...

  Lees meer

  De Weitens – educatieve tuinderij en theeterras

  Subsidiebedrag: € 237 450
  Gedurende het project zal een groot gedeelte uitgeput...

  Lees meer

  Samen naar een duurzame melkveehouderij

  Subsidiebedrag: € 244 664
  In dit project investeren vier voorlopers in de...

  Lees meer

  ECO-vleeskuikenstal Mts.Habraken

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Familiebedrijf Maatschap Habraken houdt momenteel 209960...

  Lees meer

  Gezondere voeder grondstoffen, gezonder voer, gezondere varkens, gezonder vlees, gezondere marge!

  Subsidiebedrag: € 62 440
  Het project omhelst de aanschaf en realisatie van een...

  Lees meer

  Boer Spierings integraal duurzame korte toegevoegde waarde keten 2.0

  Subsidiebedrag: € 221 792
  Boer Spierings integraal duurzame korte toegevoegde waarde...

  Lees meer

  Biologische Theeplantage Brabant

  Subsidiebedrag: € 221 270
  Special Plant Zundert, een innovatief tuinbouwbedrijf, met...

  Lees meer

  Fijnstofreductie door nieuw luchtreinigingsconcept stoffiltersysteem

  Subsidiebedrag: € 60 470
  Fijnstof- en endotoxinenemissie zijn een belangrijk...

  Lees meer

  Precisielandbouw in de Peel (De Zaanpeel)

  Subsidiebedrag: € 88 300
  Het bedrijf De Zaanpeel is gelegen te Landhorst De Zaanpeel...

  Lees meer

  Het nieuwe kalveren houden, een standaard voor de toekomst!

  Subsidiebedrag: € 48 596
  Drie jaar geleden hebben wij, jonge landbouwers Gijs...

  Lees meer

  Precisielandbouw in de boomkwekerij (Flora Partners Haaren B.V.)

  Subsidiebedrag: € 85 200
  Flora Partners Haaren BV is gevestigd in de Noord-Brabantse...

  Lees meer

  Vloeibare kunstmest toedienen met de 640

  Subsidiebedrag: € 18 854
  Een machine voor op de case international 640 waarmee ik...

  Lees meer

  Precisiebemesting Vromans Kwekerijen

  Subsidiebedrag: € 97 728
  Vromans Kwekerijen is gevestigd in het Noord-Brabantse...

  Lees meer

  Precisiebemesting Vrolijk Landbouw V.O.F.

  Subsidiebedrag: € 5 021
  Het akkerbouwbedrijf Vrolijk Landbouw VOF is gelegen in het...

  Lees meer

  Opvang- en opslagplaats voor waswater van de spuit

  Subsidiebedrag: € 15 705
  Ondernemer investeert in een overdekte opvang- en...

  Lees meer

  Precisiebemesting vloeibare kunstmeststoffen in de prei teelt

  Subsidiebedrag: € 16 820
  De subsidie wordt aangevraagd voor precisiebemesting...

  Lees meer

  Melkveebedrijf Harbers

  Subsidiebedrag: € 15 502
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisie Van Kessel

  Subsidiebedrag: € 39 766
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisie Rijenbemesting Van Nistelrooij

  Subsidiebedrag: € 39 480
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisiebemesting H.G. Fruit B.V.

  Subsidiebedrag: € 18 398
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Testfaciliteit Gezonde Varkensvleesketen- One Health TGV-1H

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Het project is gericht op in ketenverband een...

  Lees meer

  Bemesting met maten -VOF Wientjes

  Subsidiebedrag: € 183 200
  Binnen het project wordt op het melkveebedrijf van Wientjes...

  Lees meer

  Mineralenconcentraat op maat – Van Breda Melkvee

  Subsidiebedrag: € 166 200
  Melkveebedrijf Van Breda in Berghem investeert in een...

  Lees meer

  Mest vergisten en kraken

  Subsidiebedrag: € 213 162
  Binnen het project wordt op het melkveebedrijf van Van...

  Lees meer

  In de wolken met Geurts

  Subsidiebedrag: € 118 720
  In dit project wordt een digitale teelt assistent QMS...

  Lees meer

  Mestpelletinstallatie Topeggs

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Met de uitvoering van dit project wil familiebedrijf...

  Lees meer

  Precisielandbouw door Gebr. van Erp Agra b.v.

  Subsidiebedrag: € 69 188
  Het project omvat diverse fysieke investeringen die het...

  Lees meer

  Ontwikkeling van de geitenhouderij van de toekomst

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Familie Sterken-van der Velden is een familiebedrijf met...

  Lees meer

  FreshTastyMix

  Subsidiebedrag: € 136 546
  Het varkensvoer dat de gebroeders van Vechel gebruiken voor...

  Lees meer

  Precisielandbouw Landbouwbedrijf Straver

  Subsidiebedrag: € 196 542
  Voor de grondgebonden landbouw is het verbeteren van de...

  Lees meer

  Total manure solution (TOMANSOL)

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Het doel van het project is om mest op te werken tot...

  Lees meer

  Clusterproject vismigratie

  Subsidiebedrag: € 1 212 651
  Waterschap Aa en Maas werkt aan het herstellen van het...

  Lees meer

  HyCare Varkensstallen

  Subsidiebedrag: € 198 728
  HyCare is een vernieuwde duurzame aanpak in de varkensstal...

  Lees meer

  Circulaire paddenstoelensubstraat productie

  Subsidiebedrag: € 247 144
  Veme Specials BV (Veme) is een onderneming die zich bezig...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Nooijen Akkerbouw BV

  Subsidiebedrag: € 37 800
  Het project betreft investeringen in...

  Lees meer

  Optimale stikstof benutting door precisie landbouw Van Weert

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting

  Subsidiebedrag: € 28 600
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Van den Boomen

  Subsidiebedrag: € 32 827
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Van der Loo precisiebemesting

  Subsidiebedrag: € 23 369
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Investering NIRS-Sensor

  Subsidiebedrag: € 35 404
  Het project betreft investeringen in NIRS (Naarbij...

  Lees meer

  Precisiebemesting Van den Borne

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Inzet NIR Sensor systeem in het kader van Precisielandbouw

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisiebemesting Mts Aardbeienkwekerij dun Heikant

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Dripirrigatie en stikstofverliesvermindering

  Subsidiebedrag: € 15 429
  Het project betreft investeringen in...

  Lees meer

  Bodemrendementskaart Tojapigs Escharen

  Subsidiebedrag: € 24 932
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Van generieke naar specifieke bemesting in maïs

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Rijenbemesting in maïs + NIRS sensor landbouwbedrijf Jansen V.O.F.

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in NIRS (Naarbij...

  Lees meer

  Precisiebemesting op de Somerse Heide

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisiebemesting + bodemkartering Schrauwen, Van Bergeijk en Vermue

  Subsidiebedrag: € 22 575
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Investeren in rijenbemester en bodemkaarten Mts Laurijsse

  Subsidiebedrag: € 33 752
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Liwardi

  Subsidiebedrag: € 36 236
  ...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Moonen

  Subsidiebedrag: € 40 000
  ...

  Lees meer

  Bodemrendementskaart Lammers

  Subsidiebedrag: € 29 497
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Grevenschut precisielandbouw

  Subsidiebedrag: € 24 844
  Het project betreft investeringen in NIRS (Naarbij...

  Lees meer

  Precisiebemesting + bodemkartering West-Brabant

  Subsidiebedrag: € 39 307
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Rovers precisiebemesting

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in een bemester op basis...

  Lees meer

  Meer gewas per korrel in consumptieaardappelen Meeuwissen Gastel

  Subsidiebedrag: € 20 820
  Het project betreft investeringen in...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Van Puijenbroek

  Subsidiebedrag: € 21 137
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Meer gewas per korrel in asperges bij Antonio van Beek

  Subsidiebedrag: € 29 038
  Het project betreft investeringen in...

  Lees meer

  Gezonde bodem door een grondige aanpak

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Lavagro

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Straver

  Subsidiebedrag: € 29 914
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Jemana

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisiebemesting Neijs V.O.F.

  Subsidiebedrag: € 39 720
  Het project betreft investeringen in NIRS (Naarbij...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Van Broekhoven

  Subsidiebedrag: € 40 000
  ...

  Lees meer

  Innovaties voor precisiebemesting Van Erp Agra

  Subsidiebedrag: € 39 320
  Door het gebruik van bemestings- en bestrijdingsmiddelen af...

  Lees meer

  Ontwikkeling duurzame vleeskuikenstal met ECO zero concept

  Subsidiebedrag: € 493 342
  Vencomatic is al vele jaren een koploper op het gebied van...

  Lees meer

  Fladderfarm mobiel

  Subsidiebedrag: € 496 376
  Project Fladderfarm mobiel is een mobiele caravan die...

  Lees meer

  Data driven farming

  Subsidiebedrag: € 471 878
  In Venhorst, aan de rand van de Brabantse Peel staat een...

  Lees meer

  Geautomatiseerd Systeem voor Dagontmesting – H.M.J.N. van de Wetering

  Subsidiebedrag: € 250 000
  De uitstoot van ammoniak en andere emissies, zoals...

  Lees meer

  Kwatrijnstal

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Maatschap Combee (VOF) werkt aan een duurzame toekomst voor...

  Lees meer

  Future veal farming

  Subsidiebedrag: € 250 000
  In dit project wil Kalvermesterij Huijben een geheel nieuw...

  Lees meer

  Oogstrobot broccoli

  Subsidiebedrag: € 240 000
  Een oogstrobot voor broccoli is een innovatie waarvan de in...

  Lees meer

  Meerwaarde uit de kringloop van de Blauwe Brabander voor ecologie, maatschappij en economie

  Subsidiebedrag: € 226 750
  Meerwaarde uit de kringloop van de Blauwe Brabander voor...

  Lees meer

  Bartels investeert in toekomstbestendige duurzame melkveehouderij

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Bartels investeert in een duurzame melkveehouderij De...

  Lees meer

  Siebe gaat voor natuur-inclusief!

  Subsidiebedrag: € 191 960
  Siebe is een jonge boer met een visie en een helder...

  Lees meer

  Niet kerende grondbewerking en verminderde bodemdruk (van Laarhoven)

  Subsidiebedrag: € 33 180
  Door van Laarhoven wordt in Beek en Donk een akkerbouw en...

  Lees meer

  Werktuig voor strokenbewerking

  Subsidiebedrag: € 32 380
  Investering in een werktuig voor strokenbewerking, waarbij...

  Lees meer

  Verbetering waterkwaliteit door verhoging organische stofbalans

  Subsidiebedrag: € 11 180
  Het verbeteren van de waterkwaliteit door middel van het...

  Lees meer

  Van Kalmthout – de Groot Sleepslangbemester

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Van Kalmthout - de Groot investeren in een...

  Lees meer

  Vaste rijpaden

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Dit project betreft een investering in landbouw tractoren...

  Lees meer

  Verbetering waterkwaliteit

  Subsidiebedrag: € 10 620
  Verbetering van de waterkwaliteit, door een investering in...

  Lees meer

  In standhouden bodemkwaliteit

  Subsidiebedrag: € 30 717
  Dit project betreft een investering in een...

  Lees meer

  Vaste rijpaden met aangepaste mechanisatie bij akkerbouwbedrijf Mts Hack

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Dit project betreft een investering in een aangepaste...

  Lees meer

  Strokenbewerking en verminderde bodemdruk (Lavagro)

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Lavagro is een familiebedrijf met als bedrijfsactiviteiten...

  Lees meer

  Gewasresten verspreiden over land

  Subsidiebedrag: € 36 022
  Tijdens het verwerken van de asperges tot retail product is...

  Lees meer

  Vaste rijpaden met aangepaste mechanisatie bij akkerbouw tak Loonbedrijf Fijnaart

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Dit project betreft een investering in een aangepaste...

  Lees meer

  D en MJ Burgers

  Subsidiebedrag: € 12 300
  Dit project betreft een investering in een Treffler tga,...

  Lees meer

  Laurijsse gewasrestenverspreider

  Subsidiebedrag: € 50 000
  Dit project betreft een investering in een machine ten...

  Lees meer

  Laurijsse bandendrukwisselsysteem en Vf-banden

  Subsidiebedrag: € 16 314
  Dit project betreft een investering in de aanschaf van...

  Lees meer

  Strokenbewerking

  Subsidiebedrag: € 35 866
  Dit project betreft een investering in een aangepaste...

  Lees meer

  Verbetering organische stofbalans Van de Riet

  Subsidiebedrag: € 19 086
  Het project Verbetering organische stofbalans Van de Riet...

  Lees meer

  Werktuig ter verspreiding van bermmaaisel, slootmaaisel, beheergras of gewasresten over landbouwgrond

  Subsidiebedrag: € 39 000
  Werktuig ter verspreiding van bermmaaisel, slootmaaisel,...

  Lees meer

  Strokenbewerking (Gebr. Marcelissen V.O.F.)

  Subsidiebedrag: € 11 800
  Gebr Marcelissen kweekt al sinds vele jaren zaailingen en...

  Lees meer

  Verplaatsing fam. Kant

  Subsidiebedrag: € 167 346
  Het agrarisch bedrijf (melkveehouderij) van de familie Kant...

  Lees meer

  Bovenover ploegen en niet-kerende grondbewerking (A. van Bergeijk)

  Subsidiebedrag: € 37 096
  Het akkerbouwbedrijf vof A van Bergeijk is gelegen in het...

  Lees meer

  Verminderde bodembelasting (Plantencentrum Marcelissen B.V.)

  Subsidiebedrag: € 17 400
  Plantencentrum Marcelissen BV kweekt al sinds vele jaren op...

  Lees meer

  Rupsbandensysteem (Gebr. Marcelissen V.O.F.)

  Subsidiebedrag: € 17 400
  Gebr Marcelissen VOF kweekt al sinds vele jaren zaailingen...

  Lees meer

  Machine voor verspreiden van beheergras (Melkveebedrijf Bouw)

  Subsidiebedrag: € 47 309
  Maatschap Melkveebedrijf Bouw exploiteert een...

  Lees meer

  Vaste rijpadensysteem akkerbouwbedrijf (D.C.C. Schrauwen)

  Subsidiebedrag: € 17 557
  Biologische akkerbouwbedrijf DCC Schrauwen is gevestigd in...

  Lees meer

  Emissievrij toedienen van vloeibare kunstmeststoffen door de LITE Trac van Lavrijsen

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Lavrijsen wil de LITE-Trac in vaste combinatie met de...

  Lees meer

  Schijfwielbemester

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Het investeren in een systeem met schijfwielbemester voor...

  Lees meer

  Emissievrij toedienen van vloeibare kunstmeststoffen door de LITE Trac van Van der Heijden

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Heijderhoeve Justitieweg BV wil de LITE-Trac in vaste...

  Lees meer

  Gericht emissiearm doseersysteem voor vloeibare N-kunstmeststoffen (Van Vugt Landbouw)

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Het akkerbouwbedrijf Van Vugt landbouw is gelegen in het...

  Lees meer

  Emissievrij toedienen van vloeibare meststoffen door Van der Heijden

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Heijderhoeve Hoekseweg BV wil meststoffen graag emissievrij...

  Lees meer

  Schijfwielbemester

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Het investeren in een systeem met schijfwielbemester voor...

  Lees meer

  Precisiebemesting + Beter Bodembeheer + Beperking Erfafspoeling v Laarhoven

  Subsidiebedrag: € 73 134
  Door van Laarhoven wordt in Beek en Donk een...

  Lees meer

  Overdekte vul- en wasplaats voor spuitmachines (Lavrijsen-Lauwers V.O.F.)

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Het bedrijf van Lavrijsen-Lauwers VOF is gevestigd op een...

  Lees meer

  Schijfwielbemester

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Het investeren in een systeem Schijfwielbemester voor het...

  Lees meer

  Schijfwielbemester

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Het investeren in een systeem met schijfwielbemester voor...

  Lees meer

  Innovatieve spuitmachine opbouw

  Subsidiebedrag: € 19 440
  Het danfoil injection multi dose 2000 maakt een precieze...

  Lees meer

  Buts Meulepas Precisie bemester (Juli 2018)

  Subsidiebedrag: € 59 696
  Precisie...

  Lees meer

  Ruiter- en menroutenetwerk N69 Bergeijk

  Subsidiebedrag: € 379 852
  Project Ruiter- en menroutenetwerk Bergeijk is gericht op...

  Lees meer

  Ruiter- en menroutenetwerk N69 Eersel, Waalre en Valkenswaard

  Subsidiebedrag: € 334 806
  Project Ruiter- en menroutenetwerk Eersel, Waalre en...

  Lees meer

  Precisielandbouw in de gebiedsimpuls N69

  Subsidiebedrag: € 264 586
  In het project “Precisielandbouw in de gebiedsimpuls...

  Lees meer

  Vispasseerbaar maken Gemaal Oostkil

  Subsidiebedrag: € 393 750
  De doelstelling van dit project is het vispasseerbaar maken...

  Lees meer

  Vismigratie Waterschap Brabantse Delta

  Subsidiebedrag: € 1 087 500
  De migratiepatronen van diverse vissoorten worden verstoord...

  Lees meer

  Duurzame Aardappelbewaring met emissiereductievloer

  Subsidiebedrag: € 83 932
  In dit project wordt geïnvesteerd in een innovatieve...

  Lees meer

  Schouten VOF V1 & more

  Subsidiebedrag: € 145 768
  Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant...

  Lees meer

  Robotisering van de aardbeienoogst (Groentekwekerij de’n Broekkant B.V.)

  Subsidiebedrag: € 585 430
  Dit project is opgestart als gevolg van de signalering van...

  Lees meer

  Natuur inclusief landbouw in de Maasheggen

  Subsidiebedrag: € 82 600
  Door investeringen in de emissiebeperking en een mobiele...

  Lees meer

  Champellet

  Subsidiebedrag: € 579 540
  Dit project wordt aangevraagd door drie Brabantse telers in...

  Lees meer

  Mineralenverwaarding als een nieuw circulair bedrijfsconcept voor de melkveehouderij

  Subsidiebedrag: € 243 058
  Mineralenverwaarding als nieuw circulair bedrijfsconcept...

  Lees meer

  Ecopalo

  Subsidiebedrag: € 457 430
  De vraag naar ecologische paddestoelen stijgt Heeren bv is...

  Lees meer

  3-D GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR VARKENS (3-DV)

  Subsidiebedrag: € 467 082
  De context van het project is verduurzaming van de...

  Lees meer

  Smart Insect-farming

  Subsidiebedrag: € 332 900
  Wereldwijd is er door de groeiende bevolking een sterk...

  Lees meer

  Lang leve de Melkkoe!

  Subsidiebedrag: € 500 000
  Lang leve de melkkoe De melkveesector staat de komende...

  Lees meer

  Insectenkweek als nieuw verdienmodel

  Subsidiebedrag: € 209 460
  Het verzorgen van een cursus ten behoeve van agrariërs die...

  Lees meer

  STABLE

  Subsidiebedrag: € 197 000
  Het LEADER project STABLE voorziet in een revitalisering...

  Lees meer

  Herontwikkeling cultuurhistorische boerderij tot multifunctionele accommodatie

  Subsidiebedrag: € 200 000
  Met dit project zal een vervallen boerderij met...

  Lees meer

  Precisierijenbemesting Van Vugt Landbouw

  Subsidiebedrag: € 59 780
  Het akkerbouwbedrijf Van Vugt landbouw is gelegen in het...

  Lees meer

  Vul- en wasplaats ploegmakers

  Subsidiebedrag: € 100 000
  Gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater zijn een...

  Lees meer

  Gericht emissiearm doseersysteem – druppelslangsysteem (Plantencentrum Marcelissen B.V.)

  Subsidiebedrag: € 45 478
  Plantencentrum Marcelissen bv kweekt al sinds vele jaren op...

  Lees meer

  Geautomatiseerde dagontmesting varkensstallen

  Subsidiebedrag: € 750 000
  De uitstoot van ammoniak en andere emissies, zoals...

  Lees meer

  Meststoffenverdeler vaste rijpaden

  Subsidiebedrag: € 28 532
  QuickHedge BV ontwikkelt, vervaardigd en test een...

  Lees meer

  Duurzame akkerbouw Landgoed De Princepeel

  Subsidiebedrag: € 358 633
  Binnen het project gaat Landgoed de Princepeel in...

  Lees meer

  PRECISIEBEMESTING MET AMMONIAKALE STIKSTOF IN DE OPEN TEELTEN VAN NOORD-BRABANT

  Subsidiebedrag: € 22 013
  Precisiebemesting wordt algemeen gezien als de best...

  Lees meer

  Leven(de) Bodem Brabant

  Subsidiebedrag: € 500 000
  Bewustwording, kennisoverdracht en implementatie van...

  Lees meer

  Loskoppelen veld- en wegtransport Akkerbouwbedrijf Lavagro

  Subsidiebedrag: € 283 034
  Tijdens het rooien van aardappelen rijden trekkers met...

  Lees meer

  Emissiearme grondgebonden melkveehouderij in Noord–Brabant

  Subsidiebedrag: € 257 214
  Sinds de jaren 60 – 70 is de melkveehouderij meer en meer...

  Lees meer

  Sensor gestuurd Boeren in Brabant; resultaatgericht naar een goede waterkwaliteit

  Subsidiebedrag: € 327 823
  In een gebiedsgerichte pilot waarbij agrarische...

  Lees meer

  Ontwikkeling toetjes ten behoeve van zorg

  Subsidiebedrag: € 170 020
  Melkveebedrijf van Zuilichem wenst alternatieve groei...

  Lees meer

  Verzuiveling buffelmelk

  Subsidiebedrag: € 64 672
  Wij, Leo, Henriette en Geert Vlemmix uit Heusden gemeente...

  Lees meer

  Innovatie in de melkveehouderij. Forse reductie ammoniak emissie en smart voermanagement.

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Een sterke veehouderij en Brabant zijn al jarenlang met...

  Lees meer

  Circulaire belevingsboerderij de Ruurhoeve

  Subsidiebedrag: € 201 940
  Wij, Corné Ansems en Erica Beerens Ansems, broer en zus,...

  Lees meer

  Mest op maat

  Subsidiebedrag: € 213 528
  Vanuit het bestuursakkoord “Beweging in Brabant” werkt...

  Lees meer

  Hilvervlees

  Subsidiebedrag: € 115 506
  Dit project wordt uitgevoerd door Jan van den Broek en Nico...

  Lees meer

  Controlled Traffic Farming (CTF) en locatiegebonden opbrengstmeting voor ruwvoer winning

  Subsidiebedrag: € 176 922
  Op haar akkerbouwgronden van introduceert De Schalm in...

  Lees meer

  Aarts VOF Integrale Ammoniak Aanpak VX floor and more

  Subsidiebedrag: € 249 968
  Het is belangrijk dat de landbouw in Noord-Brabant...

  Lees meer

  Kom ‘s op ons Erf

  Subsidiebedrag: € 100 472
  Duurzame bedrijven en biologische boerderijen die hun...

  Lees meer

  Verduurzaming melkveehouderij (V.O.F. Van Asseldonk-van Zwambagt)

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Samenvatting verduurzaming melkveehouderij Melkvee...

  Lees meer

  Koeientuin Tierelier (Toekomstbedrijf)

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Melkveebedrijf Tierelier (aangewezen als Agrarisch...

  Lees meer

  Duurzamere kalverhouderij: van curatief naar weerbaar

  Subsidiebedrag: € 309 706
  Duurzame kalverhouderij: van curatief naar weerbaar Dit...

  Lees meer

  Compostering in vrijloopstal Maashorst

  Subsidiebedrag: € 47 100
  Het project omvat de realisatie van een innovatieve...

  Lees meer

  Strategie groene gewasbescherming voor minder residu in aardbeien

  Subsidiebedrag: € 183 166
  In dit project wordt een nieuwe, innovatieve...

  Lees meer

  van ZAad tot POotaardappel TEChnologie (ZAPOTEC)

  Subsidiebedrag: € 690 836
  Klassieke veredeling van aardappelen is een langdurig...

  Lees meer

  Ontwikkeling indampinstallatie

  Subsidiebedrag: € 459 392
  Mestafzetkosten zijn de afgelopen jaren gestegen en maken...

  Lees meer

  Collectieve wasplaats De Rips

  Subsidiebedrag: € 186 812
  De collectieve wasplaats is een innovatief concept met als...

  Lees meer

  Indoor Strawberry Nurseries (ISN Van Meer)

  Subsidiebedrag: € 591 998
  Dit project is opgestart als gevolg van de signalering van...

  Lees meer

  HyCare 2.0

  Subsidiebedrag: € 531 942
  In de veehouderij is de aandacht voor de gezondheid van...

  Lees meer

  PAW

  Subsidiebedrag: € 299 546
  In dit project wordt aan de hand van 4 werkpakketten...

  Lees meer

  Bemesting op plantniveau

  Subsidiebedrag: € 243 382
  HG Eerenburg BV en P Kriesels Landbouwtechniek BV werken...

  Lees meer

  Herstel Langven (mdo001)

  Subsidiebedrag: € 234 830
  Veel vennen in Brabant zijn sterk geëutrofieerd en...

  Lees meer

  80 Bunder fase IV – omleiding Zoeksche Loop

  Subsidiebedrag: € 524 146
  De Tachtig Bunder, De Reten & Oude Buisse heide zijn...

  Lees meer

  POP 3 2018 Diverse vennen

  Subsidiebedrag: € 478 472
  De provincie Noord-Brabant is rijk aan vennen, maar veel...

  Lees meer

  Herstel Greveschutven en omgeving

  Subsidiebedrag: € 3 426 424
  Het Greveschutven is onderdeel van het Natura2000 gebied...

  Lees meer

  PAS-herstelmaatregelen 2018-2021 Staatsbosbeheer

  Subsidiebedrag: € 3 560 438
  Aanleiding voor de subsidieaanvraag is de Programmatische...

  Lees meer

  PAS-Herstelmaatregelen Meerven ”Verwerving en inrichting”.

  Subsidiebedrag: € 4 567 784
  Strabrechtse heide en Beuven is aangewezen als Natura2000,...

  Lees meer

  Natuurbelevingscentrum Buiten

  Subsidiebedrag: € 191 234
  Natuurbelevingscentrum Buiten “Brengt mensen dichter bij...

  Lees meer

  Vermindering erfemissie veebedrijven

  Subsidiebedrag: € 471 149
  Bij veebedrijven bestaat op het terrein van de vermindering...

  Lees meer

  Academie ter vermindering van perceelemissies

  Subsidiebedrag: € 398 573
  Delphy gaat in dit project door middel van een mix van...

  Lees meer

  Mineralen precies via het druppelirrigatie systeem

  Subsidiebedrag: € 143 086
  In dit project gaan we door de combinatie van het gebruik...

  Lees meer

  Vruchtbare Kringloop Brabant

  Subsidiebedrag: € 144 167
  In het project Vruchtbare Kringloop Brabant (VKB) krijgen...

  Lees meer

  Bodem-UP

  Subsidiebedrag: € 499 447
  Het doel van het project ‘Bodem-UP’ is het verbeteren...

  Lees meer

  Bodem-UP Grondwaterbeschermingsgebieden

  Subsidiebedrag: € 393 799
  Het project richt zich op een stimuleringsaanpak De...

  Lees meer

  Optimale stikstofbenutting door precisielandbouw van Beers

  Subsidiebedrag: € 19 131
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Proeftuin productinnovatie Streekproducten Brabant

  Subsidiebedrag: € 234 824
  Het project richt zich op het verwerken van tweede klasse...

  Lees meer

  Grondig boeren met maïs

  Subsidiebedrag: € 407 156
  Om de maisteelt in Brabant te verduurzamen draagt dit...

  Lees meer

  Innovatie in de aspergesector

  Subsidiebedrag: € 202 372
  Aspergekwekerij Marc en Sandra de Wit VOF wordt aangestuurd...

  Lees meer

  Weidevarkens

  Subsidiebedrag: € 166 728
  Het Weidevarken is een innovatief varkenshouderijconcept...

  Lees meer

  POP3 Regte Heide

  Subsidiebedrag: € 519 002
  Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge...

  Lees meer

  Waterberging Alm en Biesbosch

  Subsidiebedrag: € 337 500
  Door extreme neerslag in de periodes van juli 2014 en...

  Lees meer

  Aanpassing waterhuishouding t.b.v. natuurgebied De Westelijke Langstraat

  Subsidiebedrag: € 8 920 000
  Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden Daar komen planten...

  Lees meer

  POP3 Kempen-midden

  Subsidiebedrag: € 998 426
  Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge...

  Lees meer

  POP3 Oirschotse Heide & Beerzedal en Groote Heide

  Subsidiebedrag: € 1 029 186
  Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge...

  Lees meer

  POP3 Maashorst en omgeving

  Subsidiebedrag: € 1 780 850
  Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge...

  Lees meer

  POP3 Strabrechtse Heide

  Subsidiebedrag: € 1 654 904
  Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge...

  Lees meer

  Waterberging in de Run

  Subsidiebedrag: € 565 920
  Voor het gebied van Waterschap De Dommel blijkt -op basis...

  Lees meer

  Herinrichting Essche Stroom

  Subsidiebedrag: € 1 909 080
  De Essche Stroom slingert zich een weg door een prachtig...

  Lees meer

  Stal van de Toekomst, proefbedrijf van der Zanden

  Subsidiebedrag: € 250 000
  De Stal van de Toekomst is gebaseerd op een brongerichte...

  Lees meer

  Stal van de Toekomst, proefbedrijf van Zutphen

  Subsidiebedrag: € 250 000
  De Stal van de Toekomst is gebaseerd op een brongerichte...

  Lees meer

  Stal van de Toekomst, proefbedrijf Tewi

  Subsidiebedrag: € 161 054
  De Stal van de Toekomst is gebaseerd op een brongerichte...

  Lees meer

  Herinrichting Bovenloop Donge

  Subsidiebedrag: € 1 643 550
  Samenvatting De Bovenloop Donge is een beek aan de...

  Lees meer

  Toekomstperspectief voor de varkenhouderij

  Subsidiebedrag: € 475 336
  De varkenshouderij is een belangrijke sector voor...

  Lees meer

  Automatisch wieden praktijkrijp

  Subsidiebedrag: € 122 628
  In het project wordt een precisiewiedmachine ontwikkeld en...

  Lees meer

  Akkerbouwbedrijf Somers investeert in bandendrukwisselsysteem

  Subsidiebedrag: € 10 696
  Akkerbouwbedrijf Somers gaat investeren in een...

  Lees meer

  Overdekte was- en vulplaats voor de veldspuit

  Subsidiebedrag: € 31 400
  Akkerbouwbedrijf Mts van Tiel - Arts is een bedrijf wat...

  Lees meer

  Zaaimachine met precisiebemesting

  Subsidiebedrag: € 19 113
  Aanschaf zaaimachine voorzien van doseersysteem mbv GPS,...

  Lees meer

  Precisiebemesting in de aspergeteelt

  Subsidiebedrag: € 27 111
  Om een toekomstige vitale bedrijfsvoering te borgen én...

  Lees meer

  Verhoeven gewasverzorging

  Subsidiebedrag: € 29 052
  Verhoeven Gewasverzorging gaat investeren in een...

  Lees meer

  Spaakwielbemester Duport

  Subsidiebedrag: € 65 120
  Spaakwielbemester om vloeibare meststoffen in de bodem aan...

  Lees meer

  Natuurlijk boeren in het Keersop Beekdal

  Subsidiebedrag: € 223 532
  Modernisering Veehouderij (Natuurboerderij) Innoveren om...

  Lees meer

  Alternatieve verdienmodellen

  Subsidiebedrag: € 566 081
  Hoe vinden we de kortste weg van boer naar bord Hoe...

  Lees meer

  Op weg naar een duurzame aardbeienplantenteelt

  Subsidiebedrag: € 324 918
  Aardbei Extra is een vermeerderingsbedrijf wat zich richt...

  Lees meer

  Monovergisting en mestverwerking Melkveebedrijf van de Ven-Bouwens V.O.F.

  Subsidiebedrag: € 240 080
  De melkveehouderijsector heeft de laatste jaren te maken...

  Lees meer

  Eiverwerkingsinstallatie Topeggs

  Subsidiebedrag: € 250 000
  TopEggs investeert in een duurzame pluimveesector Door het...

  Lees meer

  Innovatie aspergesector

  Subsidiebedrag: € 206 380
  Een aantal jaar geleden is Vermeer Asperges gestart met de...

  Lees meer

  Agro-innovatiecentrum Hoeve het Hooghuis

  Subsidiebedrag: € 230 454
  Het project is gericht op het creëren van een open...

  Lees meer

  Tuinbouw onderzoek en innovatie platform Brabant

  Subsidiebedrag: € 269 190
  Het project is gericht op om vanuit een...

  Lees meer

  Investering precisiebemesting Gebr. van Eijck Loonbedrijf B.V.

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in een bemester op basis...

  Lees meer

  LED belichting snackkomkommers

  Subsidiebedrag: € 250 000
  Na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest in de...

  Lees meer

  Investeren in NIRS-sensor en rijenbemester loonbedrijf Nooijen

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in NIRS (Naarbij...

  Lees meer

  Bodemrendementskaart van Dun

  Subsidiebedrag: € 24 940
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisiebemesting in Nuland

  Subsidiebedrag: € 40 000
  Het project betreft investeringen in het laten maken van...

  Lees meer

  Precisiebemesting Reijrink

  Subsidiebedrag: € 37 800
  Het project betreft investeringen in NIRS (Naarbij...

  Lees meer

  Jonge Boeren

  Subsidiebedrag: € 0
  In de landbouwsector is bedrijfsovername vaak een groot...

  Lees meer
  Menu

  VAN IDEE
  TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

  Pauzeer
  Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

  Bekijk hier

  Bekijk ons jaarverslag