PAW

In dit project wordt aan de hand van 4 werkpakketten gewerkt aan de ontwikkeling en het praktijkrijp maken van een innovatieve technologie waarmee glastuinbouwers op duurzame voedingswater met meststoffen kunnen produceren en toedienen aan tuinbouwgewassen. Deze technologie heet Plasma Activated Water (PAW).

Het project wordt uitgevoerd aan de hand van 4 werkpakketten:
WP1: Prototypeontwikkeling PAW-productie- en doseerinstallatie
WP2: Praktijkonderzoek
WP3: Kennisdeling via EIP-Agri en andere relevante netwerken
WP4: Projectmanagement

Het project wordt uitgevoerd door een uniek en innovatief samenwerkingsverband bestaande uit Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), VitalFluid, Botany, Snack Products, Groentekwekerij ™t Bleekerven (™t Bleekerven) en Van Boekel Projecten. TU/e en VitalFluid zijn in dit kader betrokken als technologieontwikkelaar en verantwoordelijk voor het praktijkrijp maken van de PAW demonstratie-installatie. Deze installatie zal achtereenvolgens bij Botany, ™t Bleekerven en Snack Products worden gedemonstreerd (volgorde van demonstratie bij de laatste twee eventueel om te draaien).

Om het potentieel van de PAW-technologie optimaal te benutten is een groep van potentiele gebruikers (glastuinbouwbedrijven) samengesteld. Deze usergroep heeft als taak om kennis, kunde en ervaring vanuit de glastuinbouw in te brengen rondom bemesting(technologie) binnen het glastuinbouwbedrijf voor specifieke gewassen ten behoeve van het praktijkrijp maken van de PAW-technologie.

Naast de inzet van de usergroep voor het verspreiden van kennis die voortkomt uit het project wordt door het samenwerkingsverband aangesloten bij het Europese EIP-netwerk. Hiervoor staan de projectpartners zelf aan de lat.

De projectactiviteiten starten in juni 2017 en het project heeft een looptijd van 3 jaren. De totale projectkosten zijn geraamd op 678.000,-.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EINDHOVEN
Startdatum:
2017-06-01
Einddatum:
2021-04-11

Begunstigde:

Begunstigde:
Technische Universiteit Eindhoven
Adres:
Groene Loper 19 EINDHOVEN
EINDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Technische Universiteit Eindhoven; VitalFluid; Botany; Groentekwekerij ‘t Bleekerven; Snack Products; Van Boekel Projecten

Financiering

EU (ELFPO)
€ 149.773
Noord-Brabant:
€ 149.773
Totaal privaat:
€ 155.555
Totale subsidiabele kosten:
€ 691.420

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag