Nieuws

POP3 Brabant:/Nieuws

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers (t/m 40 jaar) per 2 december 2019

26 november 2019|Featured, POP3 Brabant, Stimulus|

Van 2 december 2019 (09:00 uur) tot en met 7 februari 2020 (17:00 uur) kunnen jonge landbouwers (JoLa) ter ondersteuning om hun bedrijf te moderniseren en te innoveren subsidie aanvragen binnen het POP3 Brabant programma. [...]

Innovation Makers Agrifood gezocht!

2 september 2019|Stimulus|

Stel je voor: je geeft niet alleen een boost aan je studie of bedrijf maar werkt ook mee aan een betere wereld. Hoe tof is dat? Met Innovation Makers Agrifood daagt de provincie Noord-Brabant studenten [...]

Een terugblik op de Voedsel1000

6 augustus 2019|Algemeen, POP3 Brabant|

Een inspirerend project vol goede voorstellen, mooie ervaringen en een enorme betrokkenheid onder de deelnemers. Dat was de Voedsel1000! Blik hier terug. De afgelopen maanden hebben de deelnemers van de Voedsel1000 samen hard gewerkt aan [...]

Stimulus in het Eindhovens Dagblad – Met Europese subsidies krijgen we in de regio dingen voor elkaar

21 mei 2019|Featured, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OP-Zuid 2007-2013, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

In de aanloop naar de Europese verkiezingen, op donderdag 23 mei, is er opnieuw veel discussie over de voor- en vooral de nadelen van Europa. Wat zouden voor Brainport de gevolgen van een eventuele Nexit [...]

Veel vraag naar investeringen verbetering waterkwaliteit, bedrijfsinvesteringen innovatie en kennisoverdracht van agrofoodsector

28 februari 2019|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

Recentelijk zijn drie openstellingen van POP3 Brabant gesloten. Het betreft de openstellingen 'Fysieke investeringen t.b.v. de verbetering van de waterkwaliteit', 'Kennisoverdracht voor innovatie van de agrofoodsector' en 'Fysieke bedrijfsinvesteringen voor innovatie van de agrofoodsector'. Voor [...]

Ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

11 februari 2019|Algemeen, Featured, POP-Brabant, POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt ruim € 3,4 miljoen subsidie beschikbaar om innovatieve samenwerkingsprojecten mogelijk te maken voor de vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor [...]

Voedsel1000 – Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!

16 januari 2019|POP3 Brabant, Stimulus|

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit qua [...]

Informatiebijeenkomst nieuwe openstellingen POP3 Noord-Brabant

18 december 2018|POP3 Brabant, Stimulus|

In de periode december 2018 – februari 2019 staan vier maatregelen van het POP3-programma open voor subsidieaanvragen. Er is in totaal ruim 6,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld. De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden voor projecten binnen [...]

Hulp voor subsidieaanvraag fysieke investeringen agrofood.

11 december 2018|POP-Brabant, POP3 Brabant|

Bent u een jonge veehouder en wilt u een subsidie aanvragen voor de openstelling fysieke investeringen maar  twijfelt u hoe u dit het beste kan doen? De provincie Noord-Brabant stelt voor deze groep ondernemers een [...]

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers, verbetering waterkwaliteit en innovatie agrofoodsector

30 november 2018|POP3 Brabant|

Op 27 november 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten ruim € 6,6 miljoen beschikbaar te stellen voor vier nieuwe openstellingen binnen POP3 Brabant, het Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma voor de provincie Noord-Brabant. De openstellingen bieden subsidiemogelijkheden [...]

Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

22 november 2018|Algemeen, Interreg VA Crossroads2, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met ons over bij uw organisatie werkzame personen of medewerkers van samenwerkende organisaties. In het kader [...]

Stimulus Programmamanagement monitort

29 oktober 2018|Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus|

Stimulus Programmamanagement monitort – in samenwerking met ERAC – de verlening van Europese subsidies aan projecten met begunstigden die zijn gevestigd in Zuid-Nederland. Ieder half jaar stelt Stimulus een monitoring rapport op, gebaseerd op de database van ERAC. Lees hier [...]

Openstelling “Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen waterdoelen” blijkt een succes

9 augustus 2018|Algemeen, Geen categorie, POP3 Brabant, Stimulus|

In de periode van 4 juni tot en met 16 juli 2018 konden landbouwondernemers een subsidieaanvraag indienen voor modernere machines en installaties om innovatie en duurzaamheid te bevorderen. De belangstelling voor deze subsidieregeling bleek enorm: [...]

Nieuwe openstelling: Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem

1 augustus 2018|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

Vanaf 1 oktober 2018 09.00 uur tot en met 19 november 2018 kunt u subsidie aanvragen voor projecten die gericht zijn op herstel- en inrichtingsmaatregelen om watergangen die in het verleden zijn gegraven, vergraven of [...]

Maatregelen in het kader van nieuwe privacy wetgeving

24 mei 2018|Algemeen, Interreg VA, Interreg VA Brabant, Interreg VA Crossroads2, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant|

Indien u een OPZuid-, MIT Zuid-, POP-, of Interreg-subsidie, LOF Brabant lening of VAB-voucher ontvangt of in het verleden hebt ontvangen via Stimulus Programmamanagement, beschikt Stimulus Programmamanagement over uw persoonsgegevens, zoals uw naam en uw [...]

Meer dan 19 miljoen subsidie aangevraagd voor de agrofoodsector

23 april 2018|Geen categorie|

Van 5 maart tot en met 16 april konden er projecten ingediend worden voor drie maatregelen ten behoeve van de transitie van de agrofoodsector in Brabant. Het ging om de maatregelen Samenwerking voor innovaties, Fysieke [...]

5 miljoen voor verbetering van de waterkwaliteit en voor bedrijfsverplaatsingen

4 april 2018|Geen categorie, POP3 Brabant|

De provincie Noord-Brabant stelt vijf miljoen euro subsidie beschikbaar in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Drie miljoen euro is bestemd voor landbouwondernemers die investeren in precisiebemesting, beter bodembeheer of wasplaatsen om zo de [...]

Verwachte openstellingen POP3 Brabant 2018

19 maart 2018|Geen categorie|

Komend jaar worden er nieuwe openstellingen verwacht. De besluiten met de precieze data en invulling van de openstellingen worden op verschillende momenten in het jaar door de Gedeputeerden Staten van de provincie Noord-Brabant genomen. Wilt [...]

Totaal van 17 miljoen euro aangevraagd voor herstel natuur en biodiversiteit

9 februari 2018|Geen categorie|

Van 13 november tot en met 19 januari konden er projecten ingediend worden voor herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit in Noord-Brabant. Inmiddels is het loket gesloten. In totaal zijn er acht projecten ingediend, waarbij voor [...]

Infographic: stappenplan projectaanvraag POP3

5 februari 2018|Geen categorie|

Wilt u weten welke stappen u moet nemen om een projectaanvraag in te dienen voor POP3? En bent u benieuwd wat er van u wordt verwacht als u eenmaal een POP3 subsidie toegekend hebt gekregen? [...]

Terugblik informatiebijeenkomsten POP3 Brabant openstellingen agrofood

5 februari 2018|Geen categorie|

Maandag 5 februari was de laatste informatiebijeenkomst in een reeks van drie, waar geïnteresseerden meer te weten kwamen over de drie POP3-openstellingen, gericht op de transitie van de agrofoodsector. Projecten die in aanmerking komen voor [...]

Informatiebijeenkomsten POP3 subsidie voor agrofoodsector in januari en februari

11 januari 2018|POP3 Brabant, Stimulus|

Van 5 maart (9.00 uur) tot en met 16 april (17.00 uur) kunt u een POP3 subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. Er is ruim 11 miljoen beschikbaar [...]

11 miljoen voor vernieuwing en verduurzaming agrofoodsector

20 december 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt ruim 11 miljoen euro beschikbaar voor vernieuwing en verduurzaming van de agrofoodsector. De subsidie is afkomstig uit het Europees POP3-programma en bestaat voor de helft uit cofinanciering van de provincie. Specifiek [...]

Nog meer POP3 subsidiemogelijkheden in Noord-Brabant

15 november 2017|Geen categorie|

De provincie Noord-Brabant stelt bijna 7 miljoen euro beschikbaar in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). Vanaf 4 en 11 december 2017 kunnen Brabantse agrariërs, maar ook waterschappen, toeleveranciers en [...]

Verwachte openstelling POP3 eind 2017

3 november 2017|POP-Brabant, POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant en Stimulus treffen voorbereidingen om twee nieuwe maatregelen van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) open te stellen. De verwachting is dat vanaf medio december projecten ingediend kunnen worden gericht op [...]

Openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit

13 oktober 2017|POP3 Brabant|

Vanaf maandag 13 november t/m 19 januari 2018, 17.00 uur kunt u een projectaanvraag indienen voor de openstelling herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit. Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant komt € 12,24 miljoen beschikbaar [...]

Ruim 12 miljoen EU-subsidie voor natuur en biodiversiteit infobijeenkomst op 10 oktober

4 oktober 2017|Algemeen, POP3 Brabant|

Per 13 november komt € 12,24 miljoen beschikbaar uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Brabant voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken. Op dinsdag 10 oktober organiseren Stimulus Programmamanagement en de provincie van 10:00 tot [...]

Inloopinformatiebijeenkomst LEADER Grenscorridor N69

28 augustus 2017|Geen categorie|

Woensdag 20 september van 16.30-21.30 uur bij het informatiecentrum Grenscorridor N69 bij Braambos 5 in Westerhoven Het Grenscorridorgebied werkt aan de toekomst, help je mee? Wist je dat er een netwerk is van inwoners, ondernemers, [...]

Gezocht: plannen voor grenscorridor N69

14 juli 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

Vanaf maandag 17 juli 2017 kunnen ondernemers, verenigingen, organisaties en andere mensen uit de gemeenten rondom de nieuwe N69 een subsidie aanvragen voor projecten gericht op het gebied Grenscorridor N69. Provincie Noord-Brabant heeft besloten om [...]

Nederland neemt positie in over toekomst Europees cohesiebeleid

18 mei 2017|Algemeen|

De Nederlandse nationale, regionale en lokale overheden willen meer synergie en vereenvoudiging in het toekomstig Europees cohesiebeleid. De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) moeten resultaatgericht zijn, met een scherpere focus op een kleiner aantal doelen [...]

Terugblik Europa om de hoek Kijkdagen 2017

15 mei 2017|Geen categorie|

De zevende editie van de Europa om de hoek Kijkdagen ligt alweer achter ons. Wij kijken terug op twee mooie dagen waarbij prachtige projecten uit Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en ook uit de rest van Nederland hun deuren [...]

Kom kijken wat Europese fondsen opleveren voor Noord-Brabant op 12 en 13 mei 2017

9 mei 2017|Geen categorie|

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei openen bedrijven in heel Nederland hun deuren tijdens de Europa om de hoek Kijkdagen. Deze bedrijven werken aan projecten die bijdragen aan de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland. [...]

Dag van Europa

9 mei 2017|Algemeen, Interreg VA Brabant, OPZuid 2014-2020, POP-Brabant|

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de [...]

POP3 loket gesloten

1 mei 2017|Geen categorie|

Van 6 maart tot en met 13 april 17.00 u stond het loket open voor de maatregel samenwerking voor innovaties, in het kader van EIP. Projecten konden ingediend worden voor deze maatregel die onder het [...]

Kom ook naar de Europa om de hoek Kijkdagen

25 april 2017|Geen categorie|

Wist u dat drones ingezet gaan worden bij inspectie van windmolens? Dat dwarslaesies behandeld kunnen worden met stamcel therapie? Dat de biobased economy steeds dichterbij komt? En wist u dat dit bij u om de [...]

Bijeenkomst ‘Van idee naar innovatie’

25 april 2017|Geen categorie|

ZLTO, Netwerk Platteland en Stimulus organiseren op vrijdag 12 mei een bijeenkomst voor en door agrariërs. Innovatiekracht is bepalend voor de toekomst van de Nederlandse agrarische sector. Maar lang niet alle innovatieprocessen slagen. Veel innovaties [...]

De Laarhoeve: een antwoord op voedsel- én talentverspilling

17 maart 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

Netwerk Platteland schreef een mooi artikel over het POP3-project “Productinnovatie Streekproducten Brabant”. Het project richt zich op het verwerken van tweede klasse groenten, fruit en eieren met de inzet van mensen met een grote achterstand [...]

Sluiting openstellingen POP3

13 maart 2017|Geen categorie|

Van 23 januari tot en met 9 maart 17.00u stond de oproep open voor projecten die vallen onder vier maatregelen van het POP3-programma. Twee maatregelen zijn gericht op innovatie en transitie van de landbouw en [...]

Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

18 december 2018|Algemeen, Featured, Interreg VA CrossRoads2 project, Leisure Ontwikkel Fonds, MIT Zuid, OPZuid 2014-2020, POP3 Brabant, Stimulus, Voucherregeling VAB|

Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 31 december telefonisch terecht bij de collega’s die op die dagen aanwezig zijn. U belt daarvoor het algemene telefoonnummer van [...]

Reminder POP3 openstellingen

16 februari 2017|POP3 Brabant, Stimulus|

Momenteel kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)binnen de provincie Noord-Brabant. Maandag 20 februari 2017 opent ook de maatregel ‘Herstel- en inrichtingsmaatregelen water’. Openstellingen Meer informatie over de [...]

Versoepeling voorwaarden huidige POP-openstellingen

9 februari 2017|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

Op 31 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zesde Wijzigingsregeling POP3 Brabant vastgesteld. In deze wijzigingsregeling zijn enkele maatregelen genomen gericht op het versoepelen van enkele voorwaarden en het verbeteren van de klantvriendelijkheid [...]

Aanvragen POP3 subsidie via Stimulus

19 januari 2017|Algemeen, POP3 Brabant, Stimulus|

Vanaf 23 januari a.s. kunnen nieuwe projectaanvragen ingediend worden voor de regeling Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) binnen de provincie Noord-Brabant. Projectaanvraag via webportal Stimulus Programmamanagement Het indienen van de aanvraag verloopt vanaf [...]

Nieuwe subsidiekansen voor ontwikkeling Brabantse platteland

13 december 2016|POP3 Brabant, Stimulus|

De Provincie Noord-Brabant heeft besloten een bedrag van ruim 33 miljoen euro beschikbaar te stellen in het kader van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3). De regeling wordt binnen enkele dagen gepubliceerd in [...]

Subsidie voor jonge landbouwers in Noord-Brabant

28 november 2016|POP3 Brabant, Stimulus|

De provincie Noord-Brabant stelt per 1 december 2016 een bedrag van 560.000 euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar. Daarmee wordt deze groep van Brabantse ondernemers gestimuleerd om extra te investeren in verduurzaming en [...]

EU-programma’s leveren Brabant € 165 miljoen op

29 september 2016|POP3 Brabant, Stimulus|

Schoner vervoer dankzij auto’s op waterstof, duurzamere landbouw door precisiebemesting en meer succesvolle innovatieve startende bedrijven in fotonica en nanotechnologie: 377 programma’s versterkten met geld van de Europese Unie de Brabantse economie. Alleen al tijdens [...]

Dag van Europa

9 mei 2016|POP3 Brabant, Stimulus|

De Dag van Europa (of Europadag) wordt in de EU-landen sinds 1985 op 9 mei gevierd om stil te staan bij het feit dat op die datum in 1950 de Franse minister Robert Schuman in [...]

Steun voor jonge landbouwers in Brabant

25 februari 2016|Geen categorie|

De provincie Noord-Brabant stelt per 1 maart 2016 een bedrag van 1,12 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs tot en met 40 jaar. Daarmee wordt deze groep van Brabantse ondernemers gestimuleerd om extra te investeren in [...]

Aandachtspunten indienen aanvraag

26 november 2015|POP3 Brabant, Stimulus|

Vrijdag 11 december sluiten de huidige drie openstellingen POP3 om 23:59 uur. De volgende praktische aandachtspunten zijn van belang  bij het indienen van een subsidieaanvraag in het kader van POP3 Brabant: Meerdere aanvragen indienen Check op [...]

POP3 Brabant van start!

5 november 2015|POP3 Brabant, Stimulus|

Het is mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor: Kennisoverdracht bodem & water op landbouwbedrijven Innovaties voor precisiebemesting Samenwerking voor innovaties - testfaciliteiten Voor alle drie de openstellingen geldt dat u tot en met 11 [...]

Informatiebijeenkomsten precisiebemesting vanaf medio oktober

28 september 2015|POP3 Brabant|

Vanaf medio oktober wordt een viertal regionale informatiebijeenkomsten georganiseerd over de subsidieregeling voor precisiebemesting. Deze regeling is onderdeel van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma van de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant). Tijdens de informatiebijeenkomst worden korte presentaties gegeven [...]

POP3 Brabant van start per 2 november

17 september 2015|POP3 Brabant, Stimulus|

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Brabant (POP3 Brabant) gaat per 2 november 2015 open. De drie eerste tenders op het gebied van innovatie en verduurzaming van het platteland betreffen een bedrag van in totaal € 7,3 [...]

Presentaties en films startbijeenkomst beschikbaar op website

16 juni 2015|POP3 Brabant|

De POP3 Startbijeenkomst medio april was een groot succes. De belangstelling was groot en er is veel informatie gedeeld. De presentaties en films die vertoond zijn, zijn te vinden op deze website onder Documenten. Alle deelnemers [...]