Programma GLB 23-27

Europees programma voor toekomstbestendig boeren

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het GLB 23-27 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het GLB 23-27 programma.

Projecten

Bekijk hier alle GLB 23-27 projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Samen werken aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van natuur en een leefbaar platteland

Waarvoor is het GLB 23-27 bedoeld?

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) draagt bij aan een toekomstbestendige landbouw, het versterken van de natuur en leefbaar platteland in Nederland.

Al decennia behoort de Nederlandse landbouw tot de meest innoverende ter wereld. De kostenverlaging, schaalvergroting en productieverhoging heeft de natuur en een leefbaar platteland onder druk gezet. Er is daarom een flinke verandering nodig. Die verandering vraagt veel van agrarische ondernemers, maar ook van ketenpartijen, overheid, financiers en consumenten. Het GLB helpt hierbij. Het programma loopt van 2023 tot 2027.

Belangrijk zijn de initiatieven van agrarische ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen te verduurzamen waarbij wordt ingespeeld op maatschappelijke opgaven, op het gebied van milieu, biodiversiteit, klimaat en water, en de boer een gepast inkomen heeft. Ook is er aandacht voor samenwerkingsverbanden van agrarische ondernemers en andere partijen in de voedingsketen. Voor hen zijn er subsidies om te innoveren en kennis te delen of om problemen in het landelijk gebied aan te pakken.

Voor welke doelen gaan we in Nederland?

De grootste uitdaging ligt in het versterken van de natuur. Het gaat daarbij om het verbeteren van het milieu, de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wil het GLB 23-27 de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw bevorderen, waarbij de boer een gepast inkomen heeft en voedselzekerheid gegarandeerd is. Tot slot wordt gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid van plattelandsgebieden.

Regelingen

Het GLB biedt Europese subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld. In totaal zijn er 22 regelingen. De verschillende subsidies binnen het GLB 23-27 kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast. Binnenkort ziet u hier een schema welke regelingen door het Rijk en de provincies worden uitgevoerd.

Uitvoering GLB 23-27

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vervult de rol van beheerautoriteit. Stimulus is door de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland aangewezen als uitvoeringsorganisatie (delegated body). De provincie specifieke invulling van het GLB 23-27 vindt u in de tabbladen bovenaan de pagina.

Voor deze provincies is ruim € 148 miljoen beschikbaar. Dit budget bestaat voor ongeveer de helft uit cofinanciering van nationale overheden, met name provincies en waterschappen.

Huidige stand van zaken

In december 2022 is de Nederlandse invulling van het GLB 23-27 goedgekeurd door de Europese Commissie. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regelingen uitgevoerd worden. De eerste provinciale openstellingen worden in Q4 van 2023 verwacht. Zodra er meer informatie bekend is, vindt u dat op deze website.

De komende maanden vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de invulling van het nieuwe GLB in Brabant. Daarbij wordt binnen de afspraken met Europa en het Rijk een invulling gegeven die aansluit op de Brabantse uitdagingen.

Hier volgt binnenkort meer informatie over de provinciale invulling van het GLB 23-27 voor Limburg.

Hier volgt binnenkort meer informatie over de provinciale invulling van het GLB 23-27 voor Gelderland

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag