Logo Medegefinancierd door de Europese Unie kleur

Programma GLB 2023-2027

Europees programma voor toekomstbestendige landbouw

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het GLB 2023-2027 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het GLB 2023-2027 programma.

Projecten

Bekijk hier alle GLB 2023-2027 projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Samen werken aan toekomstbestendige landbouw, het versterken van natuur en een leefbaar platteland

Waarvoor is het GLB 2023-2027 bedoeld?

Al decennia behoort de Nederlandse landbouw tot de meest innoverende ter wereld. De kostenverlaging, schaalvergroting en productieverhoging heeft de natuur en een leefbaar platteland onder druk gezet. Er is daarom een flinke verandering nodig. Die verandering vraagt veel van agrarische ondernemers, maar ook van ketenpartijen, overheid, financiers en consumenten. Het GLB helpt hierbij. Het programma loopt van 2023 tot 2027.

Belangrijk zijn de initiatieven van agrarische ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Dat wil zeggen te verduurzamen waarbij wordt ingespeeld op maatschappelijke opgaven, op het gebied van milieu, biodiversiteit, klimaat en water, en de boer een gepast inkomen heeft. Ook is er aandacht voor samenwerkingsverbanden van agrarische ondernemers en andere partijen in de voedingsketen. Voor hen zijn er subsidies om te innoveren en kennis te delen of om problemen in het landelijk gebied aan te pakken.

Voor welke doelen gaan we in Nederland?

De grootste uitdaging ligt in het versterken van de natuur. Het gaat daarbij om het verbeteren van het milieu, de biodiversiteit, de waterkwaliteit en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wil het GLB 2023-2027 de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw bevorderen, waarbij de boer een gepast inkomen heeft en voedselzekerheid gegarandeerd is. Tot slot wordt gewerkt aan het versterken van de leefbaarheid van plattelandsgebieden.

Regelingen

Het GLB biedt Europese subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld. In totaal zijn er 22 regelingen. De verschillende subsidies binnen het GLB 2023-2027 kunnen in combinatie met elkaar worden toegepast. Bekijk hier welke regelingen provinciaal worden opengesteld.

Uitvoering GLB 2023-2027

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vervult de rol van beheerautoriteit. Stimulus is door de provincies Noord-Brabant, Gelderland  en Limburg aangewezen als uitvoeringsorganisatie (delegated body). De landelijke regelingen (de grondgebonden en een aantal niet grondgebonden regelingen) worden door RVO uitgevoerd. De provincie specifieke invulling van het GLB 2023-2027 vindt u in de tabbladen bovenaan de pagina.

Voor deze provincies is ruim € 148 miljoen beschikbaar. Dit budget bestaat voor ongeveer de helft uit cofinanciering van nationale overheden, met name provincies en waterschappen.

Huidige stand van zaken

In december 2022 is de Nederlandse invulling van het GLB 2023-2027 goedgekeurd door de Europese Commissie. De eerste landelijke regelingen zijn opengesteld. De eerste provinciale openstellingen worden in Q4 van 2023 verwacht. Lees hier meer over de openstellingen.

Logo Medegefinancierd door de Europese Unie kleur

De komende maanden vindt u op deze pagina aanvullende informatie over de invulling van het nieuwe GLB in Brabant. Daarbij wordt binnen de afspraken met Europa en het Rijk een invulling gegeven die aansluit op de Brabantse uitdagingen.

Hier volgt binnenkort meer informatie over de provinciale invulling van het GLB 2023-2027 voor Gelderland

Hier volgt binnenkort meer informatie over de provinciale invulling van het GLB 2023-2027 voor Limburg.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda