De regelingen van het GLB 23-27 worden zowel landelijk als provinciaal uitgevoerd. In de tabbladen leest u wanneer welke regeling is opengesteld.

De landelijke regelingen worden uitgevoerd door RVO. Voor meer informatie en aanvragen kunt bij RVO terecht.

GLB-kennisvoucher advies over duurzame landbouw

Bent u agrarisch ondernemer? En denkt u erover om uw bedrijf te verduurzamen? Maar wilt u eerst een onafhankelijk en professioneel advies daarover? Vraag een GLB-kennisvoucher advies aan uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarmee krijgt u subsidie voor een advies van een erkend bedrijfsadviseur. Gericht op uw bedrijf.

Klik op de regeling hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstelling van deze regeling loopt vanaf vrijdag 1 september 2023 9:00 uur t/m vrijdag 13 oktober 2023 17:00 uur.

EIP algemeen en fieldlabs

Werkt u aan een project in een samenwerkingsverband voor een innovatie in de landbouw? Of heeft u ideeën voor het opzetten van een gebiedsgerichte fieldlab? Mogelijk komt u in aanmerking voor een Europese subsidieregeling: het Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Binnen deze regeling zijn er twee mogelijkheden:

Klik op de regeling hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstellingen van deze regeling lopen vanaf donderdag 1 juni 2023 9:00 uur t/m donderdag 13 juli 2023 17:00 uur.

Openstelling LEADER Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant gaat dit najaar drie Brabantse gebieden aanwijzen tot LEADER gebied. De geselecteerde gebieden krijgen daarmee toegang tot Europese subsidiegelden. Om hiervoor in aanmerking te komen nodigt de provincie lokale overheden, verenigingen en bedrijfsleven uit om gezamenlijk een gebiedsplan in te dienen bij de provincie. Dit kan vanaf 10 juli tot en met 1 september 2023.

Alle aanvragen worden beoordeeld door een externe adviescommissie. Op basis daarvan zal de provincie drie gebieden aanwijzen als LEADER gebied. Deze gebieden maken vervolgens aanspraak op meerjarige Europese steun. In totaal komt hiermee ruim € 7,2 miljoen middelen beschikbaar voor drie gebieden voor de gehele GLB-periode tot en met eind 2027.

LEADER

De Europese LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie van onderop. Aan de hand van een gebiedsplan en met een gebiedsorganisatie worden met bottom-up gegenereerde en gebiedsgerichte integrale projecten geïnvesteerd in de leefbaarheid en versterking van het platteland. Het gebiedsplan dient gericht te zijn op thema’s zoals biodiversiteit, milieu, klimaat, sociale cohesie en lokale economie. LEADER staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, vrij vertaald als Samenwerking voor plattelandsontwikkeling. LEADER is gericht op lokale ontwikkelingen, vanuit de gemeenschap zelf.

Meer informatie, advies en indieningswijze

  • Aanvragers kunnen een vrijblijvend ambtelijk advies ontvangen over hun eindconcept van de aanvraag voor eventuele aandachtspunten. Dit mits het concept uiterlijk 16 augustus wordt aangeleverd via pvenckevort@brabant.nl.
  • Zie de regelingstekst met alle detailinformatie, toelichting en format.
  • Voor vragen neem contact op met Paul van Enckevort (pvenckevort@brabant.nl).
  • De definitieve aanvragen dienen uiterlijk 1 september bij de Afdeling Subsidies in bezit te zijn. Dit kan via subsidie@brabant.nl of per post (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Afdeling Subsidies, Postbus 90151, 5200 MC  ’s-Hertogenbosch)

Indienen aanvraag

De openstelling van deze regeling loopt vanaf 10 juli tot en met 1 september 2023.

 

De eerste provinciale openstellingen worden in Q4 2023 verwacht.

 

 

De eerste provinciale openstellingen worden in Q4 2023 verwacht.

 

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier