Openstellingen

In de tabbladen hieronder leest u wanneer welke regeling is opengesteld.

Subsidie Geografisch gebied Type subsidiabele aanvrager Regeling Specifieke doelstelling Openstelling Beschikbare subsidie in € Informatie
GLB 2023-2027 Noord-Brabant Samenwerking voor integrale gebiedsontwikkeling Verwacht*

Q4 2024

n.n.b.  Documenten
Kennisverspreiding en informatie Verwacht*

9 september 2024 tot en met 21 oktober 24

n.n.b.
Samenwerking EIP Verwacht*

2 september 2024 tot en met 14 oktober 2024

n.n.b.
 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten 18 april 2024 09:00 uur tot 7 januari 2025 17:00 uur € 468.288,83 voor De Brabantse Peel

€ 453.308,28 voor Het Groene Woud

€ 453.083,29 voor Kempenland West

Factsheet De Brabantse Peel

 

Factsheet Het Groene Woud

Factsheet Kempenland West

Waterschappen Niet productieve investeringen niet landbouwbedrijven – water 1 februari 2024 09:00 uur tot 28 oktober 2024 17:00 uur. € 9.485.502 Factsheet
Landbouwers, niet zijnde jonge landbouwers Productieve investeringen GBA/dierenwelzijn – natuur of landbouw 1 februari 2024 09:00 uur tot 18 maart 2024 17:00 uur (gesloten). € 1.204.000 Factsheet
Landbouwers, niet zijnde jonge landbouwers Productieve investeringen GBA/dierenwelzijn – water 1 februari 2024 09:00 uur tot 18 maart 2024 17:00 uur (gesloten). € 2.256.000 Factsheet
Jonge landbouwers, die voldoen aan de criteria zoals opgenomen in artikel 2.2.2 van de Subsidieregeling. Productieve investeringen jonge landbouwers 1 februari 2024 09:00 uur tot 18 maart 2024 17:00 uur (gesloten). € 1.420.000  

Factsheet

Grondeigenaren, pachters, natuur- en landschapsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeenten, en overige (natuurlijke en rechtspersonen) die bijdragen aan de doelen van de aanvraag Niet productieve investeringen niet landbouwbedrijven – natuur & biodiversiteit  

 

 

1 februari 2024 9:00 uur tot 1 april 2024 17:00 uur (gesloten). € 3.157.000.

 

Factsheet
Samenwerking Leader Beheerkosten 10 juli tot en met 1 september 2023 (gesloten).

*Deze openstellingen zijn pas definitief na publicatie van de subsidieregeling.

Subsidie Geografisch gebied Type subsidiabele aanvrager Regeling Specifieke doelstelling Openstelling Beschikbare subsidie in € Informatie
GLB 2023-2027 Gelderland Samenwerking voor integrale gebiedsontwikkeling Verwacht*

Q4 2024

n.n.b. Documenten

 

 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten Geus Verwacht*

Q4 2024

 

n.n.b.

 

 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten IJsselvallei Verwacht*

Q4 2024

 

n.n.b.

 

Samenwerking EIP Verwacht*

30 september 2024 tot en met 16 januari 2025

n.n.b.
Productieve investeringen Groen-blauw dierenwelzijn Verwacht*

2 september 2024 tot en met 28 november 2024

n.n.b.
Productieve investeringen jonge landbouwers Verwacht*

2 september 2024 tot en met 28 november 2024

n.n.b.  

 

Demonstratiebedrijven 15 juli 2024 09:00 uur tot en met 26 september 2024 17:00 uur. € 1.000.000 Factsheet
 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten Achterhoek 1 juli 2024 09:00 uur tot en met 19 december 2025 17:00 uur €1.397.764,00 voor uitvoeringsprojecten en €274.202,00 voor proeftuinprojecten

 

 

Factsheet Achterhoek
 • Waterschappen
 • Samenwerkingsverbanden van een waterschap met een of meer van de volgende partijen: waterschappen, gemeenten, landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuurorganisaties of landschapsorganisaties.
Niet productieve investeringen niet landbouwbedrijven 17 juni 2024 09:00 uur tot 29 augustus 2024 17:00 uur

 

€ 1.274.837,00 voor Beheergebied Waterschap Rijn en IJssel en € 1.274.837,00 voor Beheergebied Waterschap Rivierenland Factsheet
 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten Regio de Liemers 10 juni 2024  09:00 uur tot 19 december 2025 17:00 uur. € 500.000 euro in 2024 en € 500.000 in 2025 Factsheet de Liemers
 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten Rivierenland 10 juni 2024 09:00 uur tot en met 17 december 2027 17:00 uur € 950.000 Factsheet Rivierenland
 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten Rijk van Nijmegen Maas en Waal 20 mei 2024 9:00 tot en met 19 december 2025 17:00 € 963.948,00 Factsheet Rijk van Nijmegen
Samenwerking Leader Beheerkosten 13 december 2023 09.00 uur tot en 14 februari 2024 17.00 uur (gesloten). € 2.253.569

*Deze openstellingen zijn pas definitief na publicatie van de subsidieregeling.

Subsidie Geografisch gebied Type subsidiabele aanvrager Regeling Specifieke doelstelling Openstelling Beschikbare subsidie in € Informatie
GLB 2023-2027 Limburg Samenwerking voor integrale gebiedsontwikkeling Verwacht*

Q4 2024 (alleen indienen van plannen)

n.n.b. Documenten

 

Kennisverspreiding en informatie Verwacht*

21 oktober 2024 tot en met 6 januari 2025

n.n.b.
Niet-productieve investeringen landbouwbedrijven Verwacht*

2 september 2024 tot en met 10 oktober 2024

 

n.n.b.  

 

Samenwerking EIP Verwacht*

26 augustus 2024 tot en met 1 oktober 2024

€ 2.500.000
Natuurlijke en
rechtspersonen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke
en rechtspersonen.
Niet-productieve investeringen niet landbouwbedrijven 11 juni 2024 09:00 uur tot 16 augustus 2024 17:00 uur. € 2.424.904,00 voor stroomgebieden  Groote Molenbeek en Thornerbeek en € 2.516.513,00 voor de overige stroomgebieden Factsheet
 • Rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.
Samenwerking Leader Uitvoering projecten 19 maart 2024 10:00 uur tot 3 januari 2028 17:00 uur. € 2.812.767,59 voor Zuid-Limburg

€ 1.525.712 voor Weerterland

Factsheet Zuid-Limburg

Factsheet Weerterland

Landbouwers en jonge landbouwers Productieve investeringen GBA/dierenwelzijn 15 februari 2024 09:00 uur tot 25 april 2024 17:00 uur (gesloten). € 2.672.320 voor landbouwers en € 1.094.765 voor jonge landbouwers Factsheet
Samenwerking Leader Beheerkosten 14 november 10:00 uur tot 31 januari 2024 17:00 uur (gesloten). € 1.711.146

*Deze openstellingen zijn pas definitief na publicatie van de subsidieregeling.

De landelijke regelingen worden uitgevoerd door RVO. Voor meer informatie en aanvragen kunt bij RVO terecht. Bekijk hier de openstellingskalender van de komende openstellingen van GLB-subsidies en regelingen.

Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs 2024

Heeft u ideeën voor het opzetten van een gebiedsgerichte fieldlab? En doet u dat in een samenwerkingsverband? U kunt dan subsidie krijgen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd hoort het project bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om te leren van elkaars projecten. Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden die uiteindelijk een gebiedsgerichte fieldlab willen opzetten. Het resultaat is dan ook geen fieldlab, maar een ontwerpplan voor een fieldlab.

Klik op de regelingen hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstelling van de regeling loopt van 5 juni 2024 9:00 uur t/m 17 juli 2024 17:00 uur.

Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers

Bent u een jonge landbouwer en neemt u vanaf 2023 een bedrijf helemaal of voor een deel over? Of start u een bedrijf op? U kunt dan subsidie ontvangen.

Klik op de regelingen hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstelling van de regeling loopt van 3 juni 2024 9:00 uur t/m 2 augustus 2024 17:00 uur.

GLB-kennisvouchers: subsidie voor omschakeling naar duurzame landbouw

Wilt u leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- of biologische landbouw? Of wilt u agrariërs helpen om duurzamer te werken? Met een kennisvoucher van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kunt u subsidie krijgen voor een cursus, advies, bedrijfsplan of opleiding. Er zijn verschillende soorten kennisvouchers beschikbaar:

Klik op de regelingen hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstelling van de regelingen ‘GLB-kennisvoucher cursus over duurzame landbouw’ en ‘GLB-kennisvoucher opleiding bedrijfscoach duurzame landbouw’ lopen van 1 september 2023 9:00 uur t/m 1 september 2024 17:00 uur. De regelingen ‘GLB-kennisvoucher advies over duurzame landbouw’ en ‘GLB-kennisvoucher bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw’ zijn opengesteld vanaf 5 juni 2024 9:00 uur t/m 17 juli 2024 17:00 uur.

Samenwerken aan innovatie (EIP) stoppen met couperen van varkensstaarten

Heeft u een varkenshouderij? En wilt u in samenwerking met andere partijen stoppen met het couperen van varkensstaarten? U kunt dan subsidie krijgen, met als doel om het dierenwelzijn in de varkenshouderij te verbeteren.

Klik op de regeling hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstelling van deze regeling loopt vanaf woensdag 1 november 2023 9:00 uur t/m woensdag 13 december 2023 17:00 uur.

GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken

Deze subsidie helpt ondernemers om hun kennis en informatie te delen met een groep samenwerkende landbouwers. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld praktijknetwerken of lerende netwerken zijn. Bent u geen landbouwer, maar wel ondernemer? En wilt u kennis en informatie uitwisselen over het beschermen van natuur, milieu en klimaat? U kunt hiervoor subsidie ontvangen.

Klik op de regeling hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstelling van deze regeling loopt vanaf maandag 2 oktober 2023 9:00 uur t/m woensdag 15 november 2023 17:00 uur.

GLB-kennisvoucher advies over duurzame landbouw

Bent u agrarisch ondernemer? En denkt u erover om uw bedrijf te verduurzamen? Maar wilt u eerst een onafhankelijk en professioneel advies daarover? Vraag een GLB-kennisvoucher advies aan uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daarmee krijgt u subsidie voor een advies van een erkend bedrijfsadviseur. Gericht op uw bedrijf.

Klik op de regeling hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstelling van deze regeling loopt vanaf vrijdag 1 september 2023 9:00 uur t/m vrijdag 13 oktober 2023 17:00 uur.

EIP algemeen en fieldlabs

Werkt u aan een project in een samenwerkingsverband voor een innovatie in de landbouw? Of heeft u ideeën voor het opzetten van een gebiedsgerichte fieldlab? Mogelijk komt u in aanmerking voor een Europese subsidieregeling: het Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Binnen deze regeling zijn er twee mogelijkheden:

Klik op de regeling hierboven voor de voorwaarden of voor het doen van een aanvraag.

Indienen aanvraag

De openstellingen van deze regeling lopen vanaf donderdag 1 juni 2023 9:00 uur t/m donderdag 13 juli 2023 17:00 uur.

Regelingen

De regelingen van het GLB 2023-2027 worden zowel landelijk (door RVO) als provinciaal (door Stimulus) opengesteld. In onderstaande tabbladen leest u welke regelingen door de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg opgesteld gaan worden. Deze regelingen zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: investeringen, samenwerking en kennisuitwisseling.

Hoofdgroep Sub-groepen Regeling Toelichting*
1.    Investeringen Productief op landbouwbedrijven (productief houdt in dat de investering noemens-waardig bijdraagt aan het rendement of waarde van het landbouwbedrijf) Productieve investeringen voor modernisering landbouwbedrijven Landbouwers kunnen steun ontvangen voor investeringen die de efficiëntie en concurrentiepositie van het bedrijf versterken. De investeringen kunnen worden geselecteerd aan de hand van een lijst of op basis van criteria. Dit wordt per openstellingen bepaald. Het subsidiepercentage is 40%.
Productieve investeringen landbouwbedrijven voor groenblauwe doelen en dierenwelzijn Hiervoor geld hetzelfde als ‘Productieve investeringen voor modernisering landbouwbedrijven’, maar voor de in aanmerking komende investeringen geldt dat ze voldoende dienen bij te dragen aan klimaat, biodiversiteit, milieu, water en/of dierenwelzijn.
Productieve investeringen landbouwbedrijven voor jonge landbouwers Deze biedt alle mogelijkheden als bij ‘Productieve investeringen voor modernisering landbouwbedrijven’ en ‘Productieve investeringen landbouwbedrijven voor groenblauwe doelen en dierenwelzijn’, maar is alleen toegankelijk voor landbouwers tot en met 40 jaar (bij aanvraag). Het subsidiepercentage is 55%.
Niet-productief op landbouwbedrijven Niet-productief op landbouwbedrijven Landbouwers kunnen steun ontvangen voor duurzaamheids-investeringen op bedrijfsniveau die niet aanmerkelijk bijdragen aan het rendement of waarde van het landbouwbedrijf. Hiervoor wordt een investeringslijst samengesteld o.b.v. die uit o.a. BOOT-lijst en DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). Het subsidiepercentage is naar verwachting 100%.
Niet-productief op niet-landbouwbedrijven Niet-productief op niet-landbouwbedrijven Deze biedt dezelfde mogelijkheden als ‘Niet-productief op landbouwbedrijven’, maar is bedoeld voor o.a. terrein beherende organisaties, bosgroepen, waterschappen en landgoederen.

*Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoofdgroep Sub-groepen Regeling Toelichting*
2.    Samenwerking Samenwerking voor ketens, sectoren, duurzamer voedsel Samenwerking voor innovatie Steun kan worden aangevraagd door groepen met minimaal een agrariër om innovaties tot een praktijkrijp product te brengen voor de landbouw en voedselketen. In de groep zitten partijen die de kennis en capaciteit hebben om de beoogde innovatie te realiseren. De middelen kunnen breed worden ingezet.
Gebiedsgerichte samenwerking Samenwerking voor plattelandsontwikkeling (LEADER) Steun kan worden aangevraagd voor het opstellen en uitvoeren van een bottom-up gebiedsplan (ofwel een lokale ontwikkelingsstrategie) met hulp van een gebiedsorganisatie (lokale actiegroep) op thema’s als integrale gebiedsontwikkeling, sociale inclusie, biodiversiteit, klimaat en water. De middelen kunnen breed maar in samenhang worden ingezet zoals voor kennisuitwisseling, investeringen, innovatie en gebiedsprocessen.
Samenwerking voor Integrale gebiedsontwikkeling Steun kan worden aangevraagd voor het opstellen en uitvoeren van een gebiedsplan met hulp van een gebiedsorganisatie op thema’s zoals biodiversiteit, klimaat en water. De middelen kunnen breed maar in samenhang worden ingezet zoals voor kennisuitwisseling, investeringen, innovatie en gebiedsprocessen.

*Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoofdgroep Sub-groepen Regeling Toelichting*
3.    Kennisuitwisseling Kennisverspreiding en informatie Steun kan worden aangevraagd voor kennisoverdracht naar groepen van landbouwers zoals voor bijeenkomsten, demonstraties en coaching. Met de middelen worden de kosten van de dienstverleners vergoed.

*Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleed.