Interreg VA CrossRoads2 project

Samen innoveren

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland, dat duurzame grensoverschrijdende samenwerking stimuleert rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. CrossRoads2 biedt ondersteuning in de vorm van matchmaking, subsidiemogelijkheden en follow-up.

Stimulus Programmamanagement is partner in het project en verantwoordelijk voor financieel-administratieve ondersteuning van aanvraag tot eindrapportage.

U kunt op deze website dan ook terecht voor informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, aanvraagprocedure, benodigde documenten en het aanvragen van subsidie via de Stimulus webportal.

Voor inhoudelijke informatie over het dienstenpakket van CrossRoads2 en ondersteuning bij de ontwikkeling van uw project, verwijzen wij u naar de projectwebsite.


Subsidie voor haalbaarheidsstudies hoofdlijnen

Definitie

Project gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Het project wordt uitgevoerd door een externe partij, naar keuze van de aanvrager (mits binnen de EU).

Vereisten Aanvrager is één MKB/KMO gevestigd in Vlaanderen, Zeeland, Limburg (NL), of Noord-Brabant.
Duur Maximaal 6 maanden.
Subsidiabele kosten Externe expertise en diensten.
Minimale begroting € 15.000,-
Maximale steun 50% met een maximumsteun van € 10.000,-


Subsidie Innovatieprojecten hoofdlijnen

Definitie Project gericht op demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.
Vereisten Samenwerkingsverband van partijen waarin minimaal:

 • één MKB gevestigd is in Zeeland, Limburg (NL) of Noord-Brabant
 • één KMO gevestigd is in Vlaanderen
Duur Maximaal 18 maanden.
Subsidiabele kosten Personeel, externe expertise en diensten, uitrusting, installaties, machines, grondstoffen en verbruiksgoederen.
Minimale begroting € 50.000,-
Maximale steun 45% met een maximumsteun van € 135.000,-

 

Het totale beschikbare budget voor de bedrijven bedraagt 7,25 miljoen euro.

De periode waarbinnen een aanvraag ingediend kan worden, heet een openstelling. Een overzicht van de openstellingen vindt u hieronder. Aanvragen dienen uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum en tijd, volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement. 

U kunt subsidie aanvragen binnen de volgende tijdvakken:

Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
1 augustus 2016 30 september 2016, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
15 oktober 2016 13 januari 2017, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
2 februari 2017 31 maart 2017, 17.00 uur €3.142.538 voor innovatieprojecten en €180.000 voor haalbaarheidsstudies
2 mei 2017 30 juni 2017, 17.00 uur €2.981.689 voor innovatieprojecten en €405.800 voor haalbaarheidsstudies
26 september 2017 31 oktober 2017 €515.326 voor innovatieprojecten
26 september 2017 29 juni 2018 €349.800 voor haalbaarheidsstudies

 

Tendersystematiek voor innovatieprojecten

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na sluiting van de openstelling, projecten gelijktijdig worden beoordeeld. Onderlinge vergelijking en rangschikking vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling. De gerangschikte projecten die binnen het subsidieplafond vallen, ondergaan vervolgens een financieel-technische toets.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na de sluitingsdatum.

First come, first serve voor haalbaarheidsstudies

Er wordt gewerkt met een first come first serve systeem. Dit houdt in dat, de projecten worden behandeld op volgorde van indiening. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledige is. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling.

Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats, door middel van loting.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na indiening van een volledige aanvraag.

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 is de Stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads opgericht. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, Rewin, NV Economische Impuls Zeeland, Liof, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost?Vlaanderen, Stimulus Programmamanagement en i?Cleantech Vlaanderen.

Contactpersonen van de projectpartners

Zeeland Economische Impuls Zeeland Rosco Ephraïm roscoephraim@impulszeeland.nl 0031630677186
Noord-Brabant BOM Henk van Dijk crossroads@bom.nl 0031615837024
Noordwest-Brabant REWIN Raimo van der Linden r.vanderlinden@rewin.nl 0031630963695
Limburg (NL) LIOF Charles Mevis cmevis@liof.nl 0031611368781
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Annick Vastiau Annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be 0032471903636
Vlaanderen Innovatiecentrum Oost Vlaanderen nog in te vullen
Vlaanderen Innovatiecentrum Limburg Yves Ozog Yves.ozog@innovatiecentrum.be 0032474366074
Algemeen Stimulus Programmamanagement Eline de Graaff e.d.graaff@stimulus.nl 0031402370100

CrossRoads2 is bedoeld voor KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen (provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Belgisch Limburg) en Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland).

Daarbij richt het project zich vooral op kansrijke cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

 • High tech systemen
 • Chemie & materialen
 • Logistiek & maintenance
 • Agrofood
 • Life sciences & health
 • Cleantech
 • Biobased economy

Logo Interreg VL-NL

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

  Germa Koolen

  Communicatieadviseur

  T: 040 237 0100
  E: g.koolen@stimulus.nl

    Eline de Graaff

    Programmamanager

    T: 040 237 0100
    E: e.d.graaff@stimulus.nl

      Yassine Sallah

      T: +31 40 237 01 00
      E: y.sallah@stimulus.nl

        Remco Reisinger

        Hoofd Stimulus Programmamanagement

        T: 040 237 0100
        E: r.reisinger@stimulus.nl

          Eline de Graaff

          T: +31 40 237 01 00
          E: e.d.graaff@stimulus.nl

            Yassine Sallah

            Financieel adviseur

            T: 040 237 0100
            E: y.sallah@stimulus.nl

              Linda Bax

              Communicatieadviseur

              T: 040 237 0100
              E: l.bax@stimulus.nl

                Raimo van der Linden

                Noordwest-Brabant
                REWIN
                T: +31 630 963 695
                E: r.vanderlinden@rewin.nl

                  Henk van Dijk

                  Noord-Brabant
                  Brabantse OntwikkelingsMaatschappij
                  T: +31 615 837 024
                  E: crossroads@bom.nl

                    Charles Mevis

                    Limburg (NL)
                    LIOF
                    T: +31 611 368 781
                    E: cmevis@liof.nl

                      Rosco Ephraim

                      Zeeland
                      Economische Impuls Zeeland
                      T: +31 630 677 186
                      E: roscoephraim@impulszeeland.nl

                        Yves Ozog

                        Vlaanderen
                        Innovatiecentrum Limburg
                        T: +32 011 292 018
                        yves.ozog@innovatiecentrum.be

                          Annick Vastiau

                          Vlaanderen
                          i-Cleantech Vlaanderen
                          T: +32 471 903 636
                          annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be

                           Laatste Nieuws

                           Gezocht: nieuwe kanshebbers voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

                           15 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Gezocht: nieuwe kanshebbers voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

                           Interreg Vlaanderen-Nederland heeft haar vierde oproep voor projecten gelanceerd. Het Comité van Toezicht heeft het voornemen om via deze projectoproep [...]

                           Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

                           8 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Beperkte bezetting tussen kerst en nieuwjaar

                           Tijdens de feestdagen zijn wij niet bereikbaar. Met dringende vragen kunt u op 27, 28 en 29 december telefonisch terecht [...]

                           • MIT_Zuid_checklist

                           CrossRoads2 opent vijfde call

                           11 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor CrossRoads2 opent vijfde call

                           De voorbije maanden kende CrossRoads2 aan 66 projecten een subsidie toe: 50 innovatieprojecten en 16 haalbaarheidsstudies. Vanaf 25 september 2017 [...]

                           Agenda

                           Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                           Schrijf je in voor de nieuwsbrief

                           Bekijk meer nieuws