Interreg VA CrossRoads2 project

Samen innoveren

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland, dat duurzame grensoverschrijdende samenwerking stimuleert rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. CrossRoads2 biedt ondersteuning in de vorm van matchmaking, subsidiemogelijkheden en follow-up.

Stimulus Programmamanagement is partner in het project en verantwoordelijk voor financieel-administratieve ondersteuning van aanvraag tot eindrapportage.

U kunt op deze website dan ook terecht voor informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, aanvraagprocedure, benodigde documenten en het aanvragen van subsidie via de Stimulus webportal.

Voor inhoudelijke informatie over het dienstenpakket van CrossRoads2 en ondersteuning bij de ontwikkeling van uw project, verwijzen wij u naar de projectwebsite.


Subsidie voor haalbaarheidsstudies hoofdlijnen

Definitie

Project gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid.

Vereisten Aanvrager is één MKB/KMO gevestigd in Vlaanderen, Zeeland, Limburg (NL), of Noord-Brabant. Indien de aanvrager is gevestigd in het Zuid-Nederlandse deel van het Programmagebied, dan dient de opdrachtnemer in het Vlaamse deel van het Programmagebied te zijn gevestigd en visa versa.
Duur Maximaal 6 maanden.
Subsidiabele kosten Externe expertise en diensten.
Minimale begroting € 15.000,-
Maximale steun 50% met een maximumsteun van € 10.000,-


Subsidie Innovatieprojecten hoofdlijnen

Definitie Project gericht op demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.
Vereisten Samenwerkingsverband van partijen waarin minimaal:

 • één MKB gevestigd is in Zeeland, Limburg (NL) of Noord-Brabant
 • één KMO gevestigd is in Vlaanderen
Duur Maximaal 18 maanden.
Subsidiabele kosten Personeel, externe expertise en diensten, uitrusting, installaties, machines, grondstoffen en verbruiksgoederen.
Minimale begroting € 50.000,-
Maximale steun 45% met een maximumsteun van € 135.000,-

 

Het totale beschikbare budget voor de bedrijven bedraagt 7,25 miljoen euro.

De periode waarbinnen een aanvraag ingediend kan worden, heet een openstelling. Een overzicht van de openstellingen vindt u hieronder. Aanvragen dienen uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum en tijd, volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement. 

U kunt subsidie aanvragen binnen de volgende tijdvakken:

Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
1 augustus 2016 30 september 2016, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
15 oktober 2016 13 januari 2017, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
2 februari 2017 31 maart 2017, 17.00 uur €3.142.538 voor innovatieprojecten en €180.000 voor haalbaarheidsstudies
2 mei 2017 30 juni 2017, 17.00 uur €2.981.689 voor innovatieprojecten en €405.800 voor haalbaarheidsstudies
26 september 2017 31 oktober 2017 €515.326 voor innovatieprojecten
26 september 2017 29 juni 2018 €349.800 voor haalbaarheidsstudies

 

Tendersystematiek voor innovatieprojecten

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Dit houdt in dat, na sluiting van de openstelling, projecten gelijktijdig worden beoordeeld. Onderlinge vergelijking en rangschikking vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling. De gerangschikte projecten die binnen het subsidieplafond vallen, ondergaan vervolgens een financieel-technische toets.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na de sluitingsdatum.

First come, first serve voor haalbaarheidsstudies

Er wordt gewerkt met een first come first serve systeem. Dit houdt in dat, de projecten worden behandeld op volgorde van indiening. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledige is. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling.

Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats, door middel van loting.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na indiening van een volledige aanvraag.

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 is de Stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads opgericht. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, Rewin, NV Economische Impuls Zeeland, Liof, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Stimulus Programmamanagement en i-Cleantech Vlaanderen.

Contactpersonen van de projectpartners

Zeeland Economische Impuls Zeeland Rosco Ephraïm roscoephraim@impulszeeland.nl 0031630677186
Noord-Brabant BOM Henk van Dijk crossroads@bom.nl 0031615837024
Noordwest-Brabant REWIN Stefan van Seters s.vanseters@rewin.nl 0031630963695
Limburg (NL) LIOF Roland Bruijnesteijn crossroads@liof.nl 0031433280280
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Annick Vastiau Annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be 0032471903636
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Jeroen Spapen jeroenspapen@i-cleantechvlaanderen.be 0032479511330
Vlaanderen Innovatiecentrum Oost Vlaanderen Hannah Depriestre hannah.depriestre@innovatiecentrum.be 0032479779339
Vlaanderen Innovatiecentrum Limburg Yves Ozog Yves.ozog@innovatiecentrum.be 0032474366074
Algemeen Stimulus Programmamanagement Eline de Graaff e.d.graaff@stimulus.nl 0031402370100

CrossRoads2 is bedoeld voor KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen (provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Belgisch Limburg) en Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland).

Daarbij richt het project zich vooral op kansrijke cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

 • High tech systemen
 • Chemie & materialen
 • Logistiek & maintenance
 • Agrofood
 • Life sciences & health
 • Cleantech
 • Biobased economy

Logo Interreg VL-NL

Agenda

Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

  Robert de Groot

  Financieel adviseur

  T: 040 237 0100
  E: r.degroot@stimulus.nl

    Remco Reisinger

    Hoofd Stimulus Programmamanagement

    T: 040 237 0100
    E: r.reisinger@stimulus.nl

      Desirée Géron

      Projectmedewerker

      T: 040 237 0100
      E: d.geron@stimulus.nl

        Yassine Sallah

        Financieel adviseur

        T: 040 237 0100
        E: y.sallah@stimulus.nl

          Germa Koolen

          Communicatieadviseur

          T: 040 237 0100
          E: g.koolen@stimulus.nl

            Luuk Muller

            Financieel adviseur

            T: 040 237 3239
            E: l.muller@stimulus.nl

             

             

              Raymond Haagmans

              Financieel adviseur

              T: 040 237 0100
              E: r.haagmans@stimulus.nl

                Eline de Graaff

                Programmamanager

                T: 040 237 0100
                E: e.d.graaff@stimulus.nl

                  Stefan van Seters

                  Noordwest-Brabant
                  REWIN
                  T: +31 642 678 66
                  E: s.vanseters@rewin.nl

                    Rosco Ephraim

                    Zeeland
                    Economische Impuls Zeeland
                    T: +31 630 677 186
                    E: roscoephraim@impulszeeland.nl

                      Roland Bruijnesteijn

                      Limburg (NL)
                      LIOF
                      T: +31 43 3280 280
                      E: crossroads@liof.nl

                        Henk van Dijk

                        Noord-Brabant
                        Brabantse OntwikkelingsMaatschappij
                        T: +31 615 837 024
                        E: crossroads@bom.nl

                          Jeroen Spapens

                          Vlaanderen
                          i-Cleantech Vlaanderen
                          T: +32 479 511 330
                          jeroenspapen@i-cleantechvlaanderen.be

                            Hannah Depriestere

                            Vlaanderen
                            Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen
                            T: +32 9 276 19 76
                            hannah.depriestre@innovatiecentrum.be

                              Yves Ozog

                              Vlaanderen
                              Innovatiecentrum Limburg
                              T: +32 11 292 018
                              yves.ozog@innovatiecentrum.be

                                Annick Vastiau

                                Vlaanderen
                                i-Cleantech Vlaanderen
                                T: +32 471 903 636
                                annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be

                                 Laatste Nieuws

                                 Nieuwe boostersessies voor grensoverschrijdende samenwerking

                                 18 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe boostersessies voor grensoverschrijdende samenwerking

                                 Vanwege het succes van de eerdere ronde in december organiseren de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in samenwerking met Stimulus Programmamanagement [...]

                                 Gezocht: nieuwe kanshebbers voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

                                 15 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Gezocht: nieuwe kanshebbers voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

                                 Interreg Vlaanderen-Nederland heeft haar vierde oproep voor projecten gelanceerd. Het Comité van Toezicht heeft het voornemen om via deze projectoproep [...]

                                 • MIT_Zuid_checklist

                                 CrossRoads2 opent vijfde call

                                 11 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor CrossRoads2 opent vijfde call

                                 De voorbije maanden kende CrossRoads2 aan 66 projecten een subsidie toe: 50 innovatieprojecten en 16 haalbaarheidsstudies. Vanaf 25 september 2017 [...]

                                 Agenda

                                 Er zijn geen toekomstige evenementen gepland.

                                 Schrijf je in voor de nieuwsbrief

                                 Bekijk meer nieuws