Logo Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Programma Interreg VA CrossRoads2

Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het MKB

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Documenten

Hier vindt u o.a. alle benodigde documenten voor uw projectaanvraag en projectbeheer.

FAQ

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het CrossRoads2 programma.

Nieuws & agenda

Lees hier de laatste actualiteiten rondom het programma CrossRoads2 programma.

Projecten

Bekijk hier alle CrossRoads2 projectbeschrijvingen, projectinformatie en statistieken.

Subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het MKB

Samen innoveren

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland, dat duurzame grensoverschrijdende samenwerking stimuleert rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. CrossRoads2 biedt ondersteuning in de vorm van matchmaking, subsidiemogelijkheden en follow-up.

Stimulus Programmamanagement is partner in het project en verantwoordelijk voor financieel-administratieve ondersteuning van aanvraag tot eindrapportage.

U kunt op deze website dan ook terecht voor informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, aanvraagprocedure, benodigde documenten en het aanvragen van subsidie via de Stimulus webportal.

Voor inhoudelijke informatie over het dienstenpakket van CrossRoads2 en ondersteuning bij de ontwikkeling van uw project, verwijzen wij u naar de projectwebsite.

Nieuwe bedrijfsregeling CrossRoads 2023-2029

Vanaf het najaar van 2023 ondersteunt en stimuleert de nieuwe bedrijfsregeling CrossRoads 2023-2029 grensoverschrijdende samenwerkingen rond kansrijke innovaties over de Vlaams-Nederlandse grens, die bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke transitieprioriteiten: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. Deze regeling wordt niet meer uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement. Lees hier meer informatie over de bedrijfsregeling CrossRoads 2023-2029.

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Logo Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling


Subsidie Haalbaarheidsstudies hoofdlijnen

Definitie Project gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid.
Vereisten Aanvrager is één MKB/KMO gevestigd in Vlaanderen, Zeeland, Limburg (NL), of Noord-Brabant. Indien de aanvrager is gevestigd in het Zuid-Nederlandse deel van het Programmagebied, dan dient de opdrachtnemer in het Vlaamse deel van het Programmagebied te zijn gevestigd en visa versa.
Duur Maximaal 6 maanden.
Subsidiabele kosten Externe expertise en diensten.
Minimale begroting € 15.000,-
Maximale steun 50% met een maximumsteun van € 10.000,-


Subsidie Innovatieprojecten hoofdlijnen

Definitie Project gericht op demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.
Vereisten Samenwerkingsverband van partijen waarin minimaal:

  • één MKB gevestigd is in Zeeland, Limburg (NL) of Noord-Brabant
  • één KMO gevestigd is in Vlaanderen
Duur Maximaal 18 maanden.
Subsidiabele kosten Personeel, externe expertise en diensten, uitrusting, installaties, machines, grondstoffen en verbruiksgoederen.
Minimale begroting € 50.000,-
Maximale steun 45% met een maximumsteun van € 135.000,-
Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
Momenteel zijn er geen openstellingen

 

Een overzicht van voorgaande openstellingen vindt u hieronder.

Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
1 augustus 2016 30 september 2016, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
15 oktober 2016 13 januari 2017, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
2 februari 2017 31 maart 2017, 17.00 uur €3.142.538 voor innovatieprojecten en €180.000 voor haalbaarheidsstudies
2 mei 2017 30 juni 2017, 17.00 uur €2.981.689 voor innovatieprojecten en €405.800 voor haalbaarheidsstudies
26 september 2017 31 oktober 2017, 17.00 uur €515.326 voor innovatieprojecten
26 september 2017 29 juni 2018, 17.00 uur €349.800 voor haalbaarheidsstudies
15 februari 2019 29 maart 2019, 17.00 uur €2.150.000 voor innovatieprojecten
19 september 2019 3 oktober 2019, 17.00 uur €512.345 voor innovatieprojecten
15 februari 2019 29 november 2019, 17.00 uur €240.000 voor haalbaarheidsstudies

Tendersystematiek voor innovatieprojecten

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Aanvragen dienen uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum en tijd, volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement. Na sluiting van de openstelling, worden projecten gelijktijdig beoordeeld. Onderlinge vergelijking en rangschikking vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling. De gerangschikte projecten die binnen het subsidieplafond vallen, ondergaan vervolgens een financieel-technische toets.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na de sluitingsdatum.

First come, first serve voor haalbaarheidsstudies

Er wordt gewerkt met een first come first serve systeem. Dit houdt in dat, de projecten worden behandeld op volgorde van indiening. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledige is. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling.

Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats, door middel van loting.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na indiening van een volledige aanvraag.

Door het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 is de Stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads opgericht. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, Rewin, NV Economische Impuls Zeeland, Liof, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Stimulus Programmamanagement en i-Cleantech Vlaanderen.

Contactpersonen van de projectpartners

Zeeland Economische Impuls Zeeland Rosco Ephraïm roscoephraim@impulszeeland.nl 0031630677186
Noord-Brabant BOM Henk van Dijk crossroads@bom.nl 0031615837024
Noordwest-Brabant REWIN Stefan van Seters s.vanseters@rewin.nl 0031630963695
Limburg (NL) LIOF Charles Mevis crossroads@liof.nl 0031433280280
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Annick Vastiau Annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be 0032471903636
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Jeroen Spapen jeroenspapen@i-cleantechvlaanderen.be 0032479511330
Vlaanderen VLAIO Yves Ozog Yves.ozog@vlaio.be 0032474366074
Algemeen Stimulus Programmamanagement Eline de Graaff e.d.graaff@stimulus.nl 0031402370100

CrossRoads2 is bedoeld voor KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen (provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Belgisch Limburg) en Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland).

Daarbij richt het project zich vooral op kansrijke cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

  • High tech systemen
  • Chemie & materialen
  • Logistiek & maintenance
  • Agrofood
  • Life sciences & health
  • Cleantech
  • Biobased economy

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

Agenda

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.