Interreg VA CrossRoads2 project

Samen innoveren

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland, dat duurzame grensoverschrijdende samenwerking stimuleert rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. CrossRoads2 biedt ondersteuning in de vorm van matchmaking, subsidiemogelijkheden en follow-up.

Stimulus Programmamanagement is partner in het project en verantwoordelijk voor financieel-administratieve ondersteuning van aanvraag tot eindrapportage.

U kunt op deze website dan ook terecht voor informatie over de subsidiemogelijkheden, openstellingen, aanvraagprocedure, benodigde documenten en het aanvragen van subsidie via de Stimulus webportal.

Voor inhoudelijke informatie over het dienstenpakket van CrossRoads2 en ondersteuning bij de ontwikkeling van uw project, verwijzen wij u naar de projectwebsite.


Subsidie voor haalbaarheidsstudies hoofdlijnen

Definitie

Project gericht op het aantonen van de technische en/of commerciële haalbaarheid.

Vereisten Aanvrager is één MKB/KMO gevestigd in Vlaanderen, Zeeland, Limburg (NL), of Noord-Brabant. Indien de aanvrager is gevestigd in het Zuid-Nederlandse deel van het Programmagebied, dan dient de opdrachtnemer in het Vlaamse deel van het Programmagebied te zijn gevestigd en visa versa.
Duur Maximaal 6 maanden.
Subsidiabele kosten Externe expertise en diensten.
Minimale begroting € 15.000,-
Maximale steun 50% met een maximumsteun van € 10.000,-


Subsidie Innovatieprojecten hoofdlijnen

Definitie Project gericht op demonstreren in een prototype van een nieuw proces of product en/of daaraan gekoppelde dienst.
Vereisten Samenwerkingsverband van partijen waarin minimaal:

 • één MKB gevestigd is in Zeeland, Limburg (NL) of Noord-Brabant
 • één KMO gevestigd is in Vlaanderen
Duur Maximaal 18 maanden.
Subsidiabele kosten Personeel, externe expertise en diensten, uitrusting, installaties, machines, grondstoffen en verbruiksgoederen.
Minimale begroting € 50.000,-
Maximale steun 45% met een maximumsteun van € 135.000,-

 

Het totale beschikbare budget voor de bedrijven bedraagt 2,39 miljoen euro.

Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
15 februari 2019 29 november 2019, 17.00 uur €240.000 voor haalbaarheidsstudies

 

Een overzicht van voorgaande openstellingen vindt u hieronder.

Datum openstelling Datum sluiting Subsidieplafond
1 augustus 2016 30 september 2016, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
15 oktober 2016 13 januari 2017, 17.00 uur €1.612.500 voor innovatieprojecten en €200.000 voor haalbaarheidsstudies
2 februari 2017 31 maart 2017, 17.00 uur €3.142.538 voor innovatieprojecten en €180.000 voor haalbaarheidsstudies
2 mei 2017 30 juni 2017, 17.00 uur €2.981.689 voor innovatieprojecten en €405.800 voor haalbaarheidsstudies
26 september 2017 31 oktober 2017 €515.326 voor innovatieprojecten
26 september 2017 29 juni 2018 €349.800 voor haalbaarheidsstudies
15 februari 2019 29 maart 2019, 17.00 uur €2.150.000 voor Innovatieprojecten

 

Tendersystematiek voor innovatieprojecten

Er wordt gewerkt met een tendersysteem. Aanvragen dienen uiterlijk op de aangegeven sluitingsdatum en tijd, volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement. Na sluiting van de openstelling, worden projecten gelijktijdig beoordeeld. Onderlinge vergelijking en rangschikking vindt plaats op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling. De gerangschikte projecten die binnen het subsidieplafond vallen, ondergaan vervolgens een financieel-technische toets.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na de sluitingsdatum.

First come, first serve voor haalbaarheidsstudies

Er wordt gewerkt met een first come first serve systeem. Dit houdt in dat, de projecten worden behandeld op volgorde van indiening. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledige is. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de Subsidieregeling.

Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats, door middel van loting.

Een besluit over uw aanvraag volgt binnen 16 weken na indiening van een volledige aanvraag.

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van CrossRoads2 is de Stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads opgericht. Binnen de stichting werken de volgende projectpartners nauw samen: BOM, Rewin, NV Economische Impuls Zeeland, Liof, Innovatiecentrum Limburg, Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, Stimulus Programmamanagement en i-Cleantech Vlaanderen.

Contactpersonen van de projectpartners

Zeeland Economische Impuls Zeeland Rosco Ephraïm roscoephraim@impulszeeland.nl 0031630677186
Noord-Brabant BOM Henk van Dijk crossroads@bom.nl 0031615837024
Noordwest-Brabant REWIN Stefan van Seters s.vanseters@rewin.nl 0031630963695
Limburg (NL) LIOF Charles Mevis crossroads@liof.nl 0031433280280
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Annick Vastiau Annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be 0032471903636
Vlaanderen I-Cleantech Vlaanderen Jeroen Spapen jeroenspapen@i-cleantechvlaanderen.be 0032479511330
Vlaanderen VLAIO Yves Ozog Yves.ozog@vlaio.be 0032474366074
Algemeen Stimulus Programmamanagement Eline de Graaff e.d.graaff@stimulus.nl 0031402370100

CrossRoads2 is bedoeld voor KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen (provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Belgisch Limburg) en Zuid-Nederland (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland).

Daarbij richt het project zich vooral op kansrijke cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

 • High tech systemen
 • Chemie & materialen
 • Logistiek & maintenance
 • Agrofood
 • Life sciences & health
 • Cleantech
 • Biobased economy

Logo Interreg VL-NL

Agenda

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

CONTACTPERSONEN

  Chantal van de Ven

  Communicatieadviseur

  T: 040 237 0100
  E: c.vandeven@stimulus.nl

    Luuk Muller

    Financieel adviseur

    T: 040 237 0100
    E: l.muller@stimulus.nl

     

     

      Raymond Haagmans

      Financieel adviseur

      T: 040 237 0100
      E: r.haagmans@stimulus.nl

        Desirée Géron

        Projectmedewerker

        T: 040 237 0100
        E: d.geron@stimulus.nl

          Germa Koolen

          Communicatieadviseur

          T: 040 237 0100
          E: g.koolen@stimulus.nl

            Eline de Graaff

            Programmamanager

            T: 040 237 0100
            E: e.d.graaff@stimulus.nl

              Remco Reisinger

              Hoofd Stimulus Programmamanagement

              T: 040 237 0100
              E: r.reisinger@stimulus.nl

                Charles Mevis

                Limburg (NL)
                Industriebank LIOF
                T: +31 43 3280 280
                E: crossroads@liof.nl

                  Stefan van Seters

                  Noordwest-Brabant
                  REWIN
                  T: +31 642 678 66
                  E: s.vanseters@rewin.nl

                    Henk van Dijk

                    Noord-Brabant
                    Brabantse OntwikkelingsMaatschappij
                    T: +31 615 837 024
                    E: crossroads@bom.nl

                      Rosco Ephraim

                      Zeeland
                      Economische Impuls Zeeland
                      T: +31 630 677 186
                      E: roscoephraim@impulszeeland.nl

                        Jeroen Spapens

                        Vlaanderen
                        i-Cleantech Vlaanderen
                        T: +32 479 511 330
                        jeroenspapen@i-cleantechvlaanderen.be

                          Yves Ozog

                          Vlaanderen
                          Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
                          T: +32 9 276 19 76
                          yves.ozog@vlaio.be

                            Annick Vastiau

                            Vlaanderen
                            i-Cleantech Vlaanderen
                            T: +32 471 903 636
                            annick.vastiau@i-cleantechvlaanderen.be

                             Laatste Nieuws

                             CrossRoads2 levert grote bijdrage aan innovatie in grensregio

                             24 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor CrossRoads2 levert grote bijdrage aan innovatie in grensregio

                             Onlangs is in opdracht van het grensregio programmasecretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland een impactevaluatie uitgevoerd van de projecten die tot nu toe [...]

                             Stimulus in het Eindhovens Dagblad – Met Europese subsidies krijgen we in de regio dingen voor elkaar

                             21 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Stimulus in het Eindhovens Dagblad – Met Europese subsidies krijgen we in de regio dingen voor elkaar

                             In de aanloop naar de Europese verkiezingen, op donderdag 23 mei, is er opnieuw veel discussie over de voor- en [...]

                             Ondernemers getuigen op tweede stakeholderevent van CrossRoads2

                             2 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ondernemers getuigen op tweede stakeholderevent van CrossRoads2

                             Eind februari 2019 liep de eerste periode van het CrossRoads2-project af. De innovatieprojecten uit de eerste vijf calls zijn daarmee [...]

                             Agenda

                             Schrijf u in voor de nieuwsbrief

                             Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over Stimulus en dit programma. U kunt er ook gelijk voor kiezen informatie over andere programma’s te ontvangen.

                             Inschrijven voor de nieuwsbrief
                             Bekijk meer nieuws