720.000 euro subsidie voor Zeeuwse ondernemers

Vier Zeeuwse en Vlaamse ondernemers hebben ruim 560.000 euro subsidie ontvangen om samen aan de slag te gaan met innovatie. Daarnaast kunnen nog eens acht Zeeuwse MKB’ers aan de slag met een subsidie van 160.000 euro om haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren.

De groep van acht Zeeuwse MKB-ers maakt gebruik van de subsidieregeling MIT Zuid: voor het stimuleren van innovatie in het MKB. De vier Zeeuwse en Vlaamse ondernemers ontvangen subsidie uit het Europese CrossRoads2 project. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat bezocht donderdag 15 juli 2021 Van de Bilt zaden en vlas bv. om een symbolische cheque te overhandigen aan alle ondernemers.

CrossRoads Sustainable Energy
CrossRoads2 Sustainable Energy was een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland V. Het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo- en mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) was de centrale doelstelling. Het project richtte zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere kmo/mkb-bedrijven De volgende bedrijven hebben subsidie ontvangen: Dragon Plastics, PIA Automation, Pureblue, Van de Bilt zaden en vlas bv

MIT Zuid
MIT Zuid staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. MIT Zuid subsidies kunnen aangevraagd worden voor haalbaarheidsonderzoeken en Research & Development samenwerkingsprojecten. De subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken zijn inmiddels verleend. Acht MKB bedrijven hebben subsidie ontvangen, het gaat om: Colsen, Epesi, Ephraim Body Tools, Holding Kleine- de Jong, IntoMachines, Nieuwe Warmte, Progression, Vervaet B.V.

Afbeelding bij het artikel van CrossRoads2 Sustainable Energy over de uitreiking van een cheque