Ontwikkeling duurzame vleeskuikenstal met ECO zero concept

Vencomatic is al vele jaren een koploper op het gebied van innovatie en ontwikkeling in de pluimveesector. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt houderij- en klimaatsystemen. Vencomatic wil graag een klimaatsysteem realiseren dat voldoet aan de extra scherpe Brabantse emissie eisen zonder hierbij in te leveren op comfort voor pluimveehouder of dier.

Wingens is al vele jaren vleeskuikenhouder, het is een innovatieve en vooruitstrevende ondernemer. Zo heeft Wingens eerder de keuze gemaakt te starten met het zogenaamde Home Hatching principe waarbij eieren in de vleeskuikenstal uitkomen. Wingens levert volgens het Enrichment concept waarbij extra aandacht is voor dierwelzijn en diergezondheid. Wingens wil twee kleinere stallen slopen en één grote toekomstbestendige vleeskuikenstal realiseren die voldoet aan alle wensen en eisen van de toekomst. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar milieu en uitstoot maar ook naar maatschappelijke acceptatie, dierwelzijn en diergezondheid. De integraliteit van de stal is erg belangrijk.

In dit project gaat Wingens een innovatieve vleeskuikenstal ontwikkelen en testen welke wordt uitgerust met een innovatief ECO zero concept. Daarbij is tevens aandacht voor het realiseren van een compleet houderijconcept met ondermeer Home Hatching, een unieke methode voor daglichtintreding en aandacht voor een lage CO2 footprint.

Aangezien het ECO zero concept nog niet praktijkrijp is voor vleeskuikenstallen gaan de ondernemers dit in samenwerking met de Vencomatic Group ontwikkelen. Tijdens het project zal de werking van het systeem worden getest, gemonitord, en bemeten om te kunnen rapporteren wat de uiteindelijke resultaten en emissies zijn in de praktijk, met als doel om een systeem te testen en ontwikkelen zodat uiteindelijk een praktijkrijpe toepassing beschikbaar komt voor de sector.

Binnen dit project gaan vleeskuikenbedrijf Wingens en Vencomatic Group samenwerken. Vencomatic gaat de nieuwe stal voorzien van het ECO zero concept, dit concept is een combinatie van een warmtewisselaar en een luchtwasser. Uit de eerste testen is reeds gebleken dat er significante emissiereducties kunnen ontstaan op geur, fijnstof en ammoniak. De te ontwikkelen stal gaat dan ook dienen als testlocatie om het innovatieve systeem nog verder door te ontwikkelen en klaar te maken voor de markt.

De samenwerking van Vencomatic en Wingens leent zich perfect voor het ontwikkelen van de innovatieve stal. De netwerken van de ondernemers zorgen ervoor dat het innovatieproject in de sector ook makkelijk onder de aandacht kan worden gebracht.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking in het kader van EIP t.b.v Agrofood)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
EERSEL
Startdatum:
1-10-2019
Einddatum:
30-9-2022

Begunstigde:

Adres:
Meerheide 200
EERSEL
Nederland
Partner(s):
Vencomatic group b.v.; Wingens Haagstraat 3

Financiering

EU (ELFPO)
€ 246.671
Noord-Brabant:
€ 246.671
Totaal privaat:
€ 698.442
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.191.784

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag