Robotisering van de aardbeienoogst (Groentekwekerij de’n Broekkant B.V.)

Dit project is opgestart als gevolg van de signalering van een aantal problemen welke zich voordoen in de huidige aardbeienteelt en de kansen die er zijn met nieuwe innovatieve technieken. Deze kansen hebben ertoe geleid dat een samenwerkingsverband van 3 vooruitstrevende Noord-Brabantse bedrijven de samenwerking hebben gezocht met een Belgisch high tech bedrijf om de oogst van aardbeien te gaan robotiseren.

Dit project resulteert uiteindelijk in een aardbeienplukrobot welke gereed is voor een grootschalige uitrol in de aardbeiensector. De aardbeienplukrobot zal bestaan uit een totaal pluksysteem bestaande uit een plukrobot samenwerkend met een logistieke robot en een harvestmanagementsysteem. Indien het project slaagt dan wordt het volledig geautomatiseerd oogsten van aardbeien op stellingen mogelijk. Het geautomatiseerd oogsten van aardbeien, op een arbeidsbesparende manier met alle voordelen voor het behoud van kwaliteit, het milieu met zo’n min mogelijk voedselverspilling liggen met het slagen van dit project binnen handbereik! De resultanten van dit project zijn:
– een aanzienlijke verlaging van de arbeidskosten en minder afhankelijk van het tekort aan arbeidskrachten;
– behoud van kwaliteit en het op het juiste moment kunnen oogsten van de aardbei. Resultaat is minder voedselverspilling en een betere productopbrengst;
– een minder microbiologisch belast product wat moet resulteren in minder recalls;
– opbrengst- en kwaliteitsmeting waardoor plaats specifieke teelthandelingen kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kan het gebruik van meststoffen en de inzet van gewasbeschermingsbeschermingsmiddelen worden gereduceerd.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking in het kader van EIP t.b.v Agrofood) (Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Sint-Oedenrode
Startdatum:
2018-04-17
Einddatum:
2021-08-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Groentekwekerij de'n Broekkant B.V.
Adres:
Pater Eustachiuslaan 8a Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode
Nederland
Partner(s):
Groentekwekerij de'n Broekkant B.V.; Thwan van Gennip Versproducten B.V.; Octinion; Aris B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 292.715
Noord-Brabant:
€ 292.715
Totaal privaat:
€ 878.145
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.463.575

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag