Loskoppelen veld- en wegtransport Akkerbouwbedrijf Lavagro

Tijdens het rooien van aardappelen rijden trekkers met kipwagens af en aan om de aardappelen van het land te krijgen. Door het af en aanrijden van deze trekker en kipwagen wordt de bodem verdicht. Het continue wisselen van de bandenspanning middels een bandendrukwisselsysteem is in de praktijk geen optie. Het constant moeten wisselen van bandenspanning kost veel tijd en deze tijd is er niet in zo’n druk en hectisch oogstseizoen. Bovendien wordt de weg vuil van de modder die banden mee nemen uit het land en is er veel personeel nodig op de trekker-kipwagencombinaties en bij de stortbak (reinigingsunit voor de aardappelen). De kipwagens worden vaak wel uitgerust met brede banden die op een relatief lage druk rijden maar er is toch sprake van een slecht compromis: op het land wordt niet de gewenste situatie gerealiseerd nl. zeer lage druk en op de weg vergen deze banden veel meer trekkracht dan een band die wel geschikt is voor wegtransport.

Een ander punt is dat aardappelen normaliter worden gerooid, met trekkers en kipwagens van het land worden gereden en vervolgens op het akkerbouwbedrijf of bij de verwerkingsfabriek gereinigd worden van tarra. Deze tarra blijft achter op het bedrijf en komt niet meer terug op de oorspronkelijke landbouwgrond waar het vandaan komt. Nadelen hiervan zijn kans op ziekteverspreiding, uitspoeling van nog aanwezige meststoffen in de tarra en transportverliezen door het vervoer van bruto product (aardappelen en tarra).

Lavagro is een familiebedrijf van familie met als bedrijfsactiviteiten akkerbouw en het houden van varkens. Het bedrijf is gevestigd in Reusel. Naast de varkens worden op circa 500 hectare diverse akkerbouwgewassen geteeld. Lavagro voert vrijwel alle werkzaamheden op het akkerbouwbedrijf in eigen beheer met eigen machines uit. In het kader van modernisering en precisielandbouw heeft de onderneming al geïnvesteerd in GPS-gestuurde grondbewerking, een GPS- gestuurde spuit met sectieafsluiting ten behoeve van gewasbescherming en het toedienen van vloeibare meststoffen, een systeem om plaatsspecifiek meststoffen bij aardappelen toe te kunnen dienen en op een groot aantal hectares heeft de bodem laten scannen middels Verisscan. Een volgende stap in het moderniseren en verduurzamen van de onderneming is het ontwikkelen en investeren in een zelfrijdende overlaad- en reinigingsunit welke de aardappelen direct op het land kan reinigen met als doel:
– de bodemdruk te verlagen (o.a. door scheiden weg- en transport);
– geen vervoer van tarra maar deze achterlaten op het perceel waar het vandaan komt;
– minder transportbewegingen op het veld en op de weg;
– vervoer van meer netto product zonder tarra.
– efficiëntere inzet van machines en personeel

Lavagro gaat hierbij een samenwerking aan met het mechanisatiebedrijf Evax uit Duizel. Deze partner ziet eveneens dat de markt vraagt om oplossingen om de bodemdruk te verminderen en een goede bodemstructuur te behouden. Om hierin voorop te lopen zal Evax mede investeren in dit project.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Eersel
Startdatum:
2018-03-01
Einddatum:
2021-07-15

Begunstigde:

Begunstigde:
Evax B.V.
Adres:
Ganzestraatsedijk 23 Eersel
Eersel
Nederland
Partner(s):
Lavagro; Evax B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 283.034
Totaal privaat:
€ 403.926
Totale subsidiabele kosten:
€ 686.960

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag