Weidevarkens

Het Weidevarken is een innovatief varkenshouderijconcept gericht op toegevoegde waarde voor dier, boer, consument en biodiversiteit. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van verplaatsbare schuilhutten voor zeugen met jonge biggen. Deze schuilhutten worden zo ontworpen dat de veiligheid van de biggen gewaarborgd is en de varkens tevens vrije toegang hebben tot extra voer en water. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in een innovatief voersysteem waarmee de varkens in het veld kunnen worden bijgevoerd. Het voer bevat gewassen die op de natuurlanden worden geteeld. Daarmee wordt de kringloop gesloten en is er een wederkerigheid tussen varken en biodiversiteit. Ook wil Den Elshorst voldoen aan de criteria voor het 3 sterren Beter Leven keurmerk. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de kraamhokken voor biggen van nul tot drie weken en aan de stal zelf. Dit unieke concept van Weidevarkens met 3 sterren ontwikkelt Den Elshorst in goed overleg met ketenpartijen en de onderneming voorziet hiermee in een snel groeiende marktvraag naar natuur-inclusieve varkens. De voorgestelde fysieke investeringen zullen leiden tot een solide en degelijke onderneming die de voorbeeldrol vervult zoals bedoeld in de Green Deal ˜naar een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij™ die op 9 maart 2017 is ondertekend door het ministerie van EZ, ministerie van I en M, Provincie NBr, ZLTO, gemeente Hilvarenbeek, HAS Hogeschool en natuurlijk Den Elshorst zelf.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
HILVARENBEEK
Startdatum:
2017-09-01
Einddatum:
2020-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Groepsaccomodatie Den Elshorst
Adres:
Esbeeksedijk 4 HILVARENBEEK
HILVARENBEEK
Nederland
Partner(s):
Den Elshorst

Financiering

EU (ELFPO)
€ 83.364
Noord-Brabant:
€ 83.364
Totaal privaat:
€ 250.093
Totale subsidiabele kosten:
€ 416.822

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag