Controlled Traffic Farming (CTF) en locatiegebonden opbrengstmeting voor ruwvoer winning

Op haar akkerbouwgronden van introduceert De Schalm in Alphen (NB) een nieuw systeem voor de winning van ruwvoer op basis van Controlled Traffic Farming met een werkgang van 9 meter in combinatie met op GPS locatie vastgelegde opbrengstmetingen.
Door Controlled Traffic Farming wordt de bodem niet onnodig verdicht en wordt de bodemvitaliteit bevorderd. Door het verzamelen van precisiedata wordt gedetailleerd inzicht verkregen in de structuur en de mineralengehaltes in de bodem en van het gewas. Tevens vertaalt het zich in verbetering van kwaliteit en een hogere opbrengst van het ruwvoer. Door verschillende betrouwbare precisiedata te genereren en actief met de verbeteringen aan de slag te gaan zijn investeringen nodig in apparatuur voor precisielandbouw. Door deze investeringen kan data gegenereerd worden die is terug te leiden naar de huidige staat van de bodem, gekoppeld aan de huidige kwaliteit ruwvoer. Door koppeling van de precisiedata aan taakkaarten voor aansturing van apparatuur, kunnen verschillende bewerkingen direct tijdens de werkgang specifiek op GPS locatie uitgevoerd worden. Hierdoor wordt de bodem op de rest van het perceel niet onnodige verstoord, de bewerking wordt alleen waar nodig uitgevoerd en in minder werkgangen waardoor arbeid en brandstof wordt bespaard. Dit geheel aan maatregelen vertaalt zich uiteindelijk naar een bepaalde kwaliteit en kwantiteit van het gewas en het uiteindelijke ruwvoer.
Door verbetering van de kwaliteit en van de opbrengst per ha van ruwvoer winning kan de melkveehouderij minder afhankelijk worden van krachtvoer. Hiervoor is wel een andere vorm van grondgebruik, zowel qua bouwplan, bewerkingen als qua organisatie van grondgebruik, voor de ruwvoer winning noodzakelijk. Hiervoor werkt De Schalm samen met 4 melkveehouders in de omgeving voor het opzetten en uitbouwen van een gezamenlijke grondpool. Dit project geeft daarmee invulling aan de adviezen van de Commissie Grondgebondenheid NZO/LTO in haar rapport “Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij” van 12 april 2018.

Kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van het organiseren van studieclubs en demonstratiedagen waarmee naar verwachting 1600 akkerbouwers, melkveehouders en agrarisch specialisten worden bereikt. Daarnaast continu informatievoorziening via de website van C-Cycle en door gebruik van social media

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Alphen
Startdatum:
2018-05-01
Einddatum:
2020-04-30

Begunstigde:

Begunstigde:
De Schalm B.V.
Adres:
Druisdijk 11 Alphen
Alphen
Nederland
Partner(s):
De Schalm B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 88.461
Noord-Brabant:
€ 88.461
Totaal privaat:
€ 267.024
Totale subsidiabele kosten:
€ 443.946

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag