Vruchtbare Kringloop Brabant

In het project Vruchtbare Kringloop Brabant (VKB) krijgen deelnemende melkveehouderijen inzicht in de mineralenkringloop op hun bedrijf, en worden zij gestimuleerd deze kringloop zo efficiënt mogelijk te maken. De benchmarkanalyse wordt uitgevoerd door ZLTO OPTIcow. De deelnemende bedrijven krijgen een hogere bodemvruchtbaarheid en ze zijn minder afhankelijk van kunstmest en aangevoerd ruwvoer. Uit ervaringen in de Achterhoek in de provincie Gelderland blijkt dat de stikstof- en fosfaatoverschotten van de deelnemende bedrijven fors gereduceerd worden, met tegelijkertijd een betere bodembenutting en melkproductie. Binnen het project Vruchtbare Kringloop Brabant wordt een uitvoering gestart in de regio’s De Peel, De Kempen, Altena, en Dongevallei.

Het hoofddoel is om de motivatie, kennis en vaardigheden op het terrein van kringlooplandbouw van melkveehouders met voorlichting en coaching te vergroten, onder andere met behulp van de kringloopwijzer, en met hen concrete plannen te maken om deze kringloop zoveel mogelijk te sluiten. De uitvoering vindt plaats in klein groepsverband. Extra nadruk wordt gelegd op de akkerbouwmatige teelten in de veehouderij, waaronder maïs.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2021-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
Adres:
Onderwijsboulevard 225 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

Financiering

EU (ELFPO)
€ 144.167
Totaal privaat:
€ 36.042
Totale subsidiabele kosten:
€ 180.209

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag