HyCare 2.0

In de veehouderij is de aandacht voor de gezondheid van mens en dier een steeds belangrijker onderwerp. Voor het tegengaan van de drie belangrijkste gevaren voor deze gezondheid, te weten antibioticaresistentie, de uitstoot van schadelijke stoffen en infectieziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen (zoönosen) willen de projectpartners een oplossing ontwikkelen die verder gaat dan de huidige stand der techniek. Voor varkensstallen ontwikkelen de bedrijven MS Schippers, KMWE, Jacco Hoekstra Consultancy en Seratech diverse nieuwe technieken en producten die bovengenoemde problemen grotendeels kunnen oplossen. Deze zullen in dit POP3-project worden ontwikkeld en getest, onder andere bij de varkensstallen van Finch Porc (zeugen) en De Vink (vleesvarkens). De partners ontwikkelen hiertoe een totaalconcept bestaande uit verschillende technieken voor waterbehandeling, luchtreiniging, fijnstoffiltratie en monitoring & borging. Deze kunnen zowel samen als los ingezet worden. Dit totaalconcept wordt HyCare 2.0 genoemd, de meest effectieve en efficiënte wijze om duurzame en gezonde varkensstallen te creëren voor dier en mens. Hierbij beogen de partners niet alleen een forse verbetering van het klimaat en de gezondheid in de stal, maar ook in de directe omgeving hiervan, evenals het terugdringen van de noodzaak om antibiotica te gebruiken.

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een totaalconcept voor een duurzame, gezonde varkensstal. De projectpartners zullen in dit project de focus leggen op varkenshouderijen, omdat deze sector in Nederland voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Zo voldeed in 2016 al 24,5% van alle varkensstallen in Nederland aan de duurzaamheidsnorm die het Ministerie van Economische zaken in 2007 heeft geïntroduceerd. Toch stoot de sector jaarlijks nog ruim 21.000 ton ammoniak en 1.000 ton fijnstof uit en is er regelmatig sprake van stankoverlast. Er is dus nog voldoende ruimte voor verbetering, ook op het gebied van gezondheid voor mens en dier. In dit project staan de volgende ontwikkelingsdoelen centraal:
1. De vermindering van het gebruik van antibiotica door een gezonde en hygiënische leefomgeving te creëren en de weerstand van de dieren op natuurlijke wijze te verhogen;
2. Een reductie van de emissie van schadelijke gassen, fijnstof en stank;
3. Een verlaagde kans op infectieziekten voor mens en dier door de verspreiding via drinkwater en lucht te voorkomen en door de weerstand van de dieren op natuurlijke wijze te verhogen.

In dit project wordt samengewerkt met nog 5 andere varkenshouderijen, maar ook gerenommeerde kennisinstellingen als Wageningen University & Research en het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid en vleesverwerkers als MeatFriends/Van Loon Vlees. Op deze wijze streven de partners de ontwikkeling na van producten die bewezen effectief zijn en tegelijkertijd concreet waarde toevoegen voor de varkenshouder.

De in dit project ontwikkelde en gevalideerde technieken zijn na afloop van het project beschikbaar voor de gehele markt. Maar de partners zullen niet alleen de eindproducten gaan vermarkten: ook de kennis die zij tijdens dit project opdoen worden verspreid middels (wetenschappelijke) publicaties in tijdschriften, vakbladen en websites. Daarnaast zullen de projectpartners diverse lezingen en presentaties geven op vakinhoudelijke beurzen en seminars.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BLADEL
Startdatum:
2017-04-14
Einddatum:
2021-04-13

Begunstigde:

Begunstigde:
Schippers Europe B.V.
Adres:
Rond Deel 12 BLADEL
BLADEL
Nederland
Partner(s):
Schippers Europe B.V.; KMWE Group B.V.; Jacco Hoekstra Consultancy; Seratech; De Vink VOF; Finch Porc BV

Financiering

EU (ELFPO)
€ 265.971
Noord-Brabant:
€ 265.971
Totaal privaat:
€ 727.697
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.259.640

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag