Machine voor niet-kerende grondbewerking (Moonen Akkerbouw V.O.F.)

Moonen akkerbouw V.O.F. is een onderneming gelegen in het Brabantse Riethoven. Het akkerbouwbedrijf heeft zich toegelegd op de teelt van snijmaïs, consumptie aardappelen, suikerbieten en wintergerst. In totaal heeft het akkerbouwbedrijf ongeveer 63 hectare in gebruik en beheer. Het bedrijf wordt geleid door de heer Moonen. Moonen wil met zijn akkerbouwbedrijf meer gaan werken volgens de principes van precisiebemesting en heeft hierin de laatste jaren al diverse investeringen gedaan. Zo is er geïnvesteerd in NIRS, GPS en automatische sectieafsluiting op de rijenbemester. Ook heeft Moonen geïnvesteerd in het laten maken van bodemkaarten van de landbouwpercelen welke het bedrijf in gebruik heeft. Een volgende stap hierin is de investering in het toepassen van niet kerende grondbewerking.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Riethoven
Startdatum:
2019-01-24
Einddatum:
2021-04-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Moonen Akkerbouw V.O.F.
Adres:
Kapelstraat 8 Riethoven
Riethoven
Nederland
Partner(s):
Moonen Akkerbouw V.O.F.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 30.160
Totaal privaat:
€ 45.240
Totale subsidiabele kosten:
€ 75.400

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag