Niet kerende grondbewerking en verminderde bodemdruk (van Laarhoven)

Door van Laarhoven wordt in Beek en Donk een akkerbouw en tuinbouwbedrijf geëxploiteerd met een gevarieerd bouwplan met gewassen als granen, peulvruchten, oliehoudende zaden en voederbieten. Het goed onderhouden van de bodem en zoveel als mogelijk beperken van het gebruik van meststoffen en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen heeft men hoog in het vaandel staan. Binnen dit project is van Laarhoven dan ook voornemens te investeren in een bandendrukwisselsysteem i.c.m. lage druk banden op de trekker en een machine voor het toepassen van niet-kerende grondbewerking incl. noodzakelijke GPS besturing.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Beek en Donk
Startdatum:
2019-02-15
Einddatum:
2021-06-01

Begunstigde:

Begunstigde:
F.A.M. van Laarhoven
Adres:
Gemertseweg 28 Beek en Donk
Beek en Donk
Nederland
Partner(s):
F.A.M. van Laarhoven

Financiering

EU (ELFPO)
€ 33.180
Totaal privaat:
€ 50.370
Totale subsidiabele kosten:
€ 83.550

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag