Bieten Monitor Brabant

Voor een goede kennisoverdracht moet ‘het probleem’ of de ‘oorzaak’ helder zijn. Om te zorgen dat de diagnose van de oorzaak goed is en dat deze op een innovatieve manier wordt vastgelegd, gedeeld en aangepakt wordt dit project opgezet. Het project Bieten Monitor Brabant is opgedeeld in twee hoofdthema’s. “Optimaliseren van de inzet van gewasbeschermingmiddelen” en “optimale bemesting”. Om zoveel mogelijk telers, maar ook hun omgeving, te bereiken zijn adviseurs/ erfbetreders een belangrijke schakel zowel voor diagnose als advies. Bietentelers en adviseurs gaan zelf op de bietenpercelen aan de slag met een mobiele applicatie. De informatie en ervaringen van telers en adviseurs worden gebruikt voor het organiseren van de juiste demonstraties, veldbijeenkomsten, studiebijeenkomsten en selectie van onderwerpen op teeltvergaderingen. Hierin wordt kennis van de adviseurs gedeeld met telers, tevens wordt gewerkt met de “best-practice” –methode waarbij de nadruk ligt op het delen van kennis tussen telers. Doelstelling van de projectactiviteiten is het verminderen van de milieubelasting, emissies en gebruik vangrondstoffen door het optimaliseren van de bietenteelt.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven) (Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
DINTELOORD
Startdatum:
2015-12-12
Einddatum:
2018-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Suikerunie
Adres:
Noordzeedijk 113 DINTELOORD
DINTELOORD
Nederland
Partner(s):
Suikerunie

Financiering

EU (ELFPO)
€ 160.751
Totaal privaat:
€ 66.030
Totale subsidiabele kosten:
€ 226.781

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag