Precisiebemesting + Beter Bodembeheer + Beperking Erfafspoeling v Laarhoven

Door van Laarhoven wordt in Beek en Donk een akker/tuinbouwbedrijf geëxploiteerd met een gevarieerd bouwplan met gewassen als granen / peulvruchten / oliehoudende zaden en voederbieten.Het goed onderhouden van de bodem en zoveel als mogelijk beperken van het gebruik van meststoffen en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen heeft men hoog in het vaandel staan. Binnen dit project is van Laarhoven dan ook voornemens te investeren in een GPS gestuurde on-land ploeg, een precisiebemestingssysteem dat kan worden aangestuurd door een GPS-RTK systeem en een overdekte vloeistofdichte was- en vulplaats ter voorkoming van erfafspoeling.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BEEK EN DONK
Startdatum:
2018-08-01
Einddatum:
2020-12-01

Begunstigde:

Begunstigde:
F.A.M. van Laarhoven
Adres:
Gemertseweg 28 BEEK EN DONK
BEEK EN DONK
Nederland
Partner(s):
F.A.M. van Laarhoven

Financiering

EU (ELFPO)
€ 73.134
Totaal privaat:
€ 109.701
Totale subsidiabele kosten:
€ 182.835

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag