Emissiearme grondgebonden melkveehouderij in Noord–Brabant

Sinds de jaren 60 – 70 is de melkveehouderij meer en meer ontwikkelt op basis van inputs veevoer en kunstmest. Hierdoor zijn steeds grotere nutriënten verliezen ontstaan. Dit komt doordat in het bedrijfssysteem geen rekening is gehouden met de functies van pens- en darmflora in de koe en het bodemleven in het grasland. Deze onzichtbaar functionerende schimmels en bacteriën leveren belangrijke voedingstoffen aan koe en grasland. Door de inputs van krachtvoer en kunstmest wordt de balans voor koe en bodem verstoord en daardoor ontstaan de milieuverliezen van mineralen.

Door een nieuw managementsysteem voor melkveehouderijbedrijven te ontwikkelen waarin de rol van pens- en darmflora en bodemleven expliciet wordt meegenomen ontstaat een nieuwe voedingsbalans voor koeien en grasland. En worden mineralen door het bodemleven vastgelegd in organische verbindingen en het klei-humus-complex. Doordat de mineralen op deze wijze worden vastgelegd in de bodem, spoelen deze niet meer uit naar grond- of oppervlaktewater.

Door studiegroepen te organiseren, waarbij nadrukkelijk kennis wordt ingebracht om gebruik te maken van bestaande krachten in de koe en de bodem, ontwikkelen veehouders nieuwe vaardigheden om hun bedrijfsvoering aan te passen. Door in een bedrijfsplan vast te leggen welke aanpak men gaat volgen en op welke manier men gaat werken aan een ruimere koolstof / stikstof verhouding in het rantsoen van de koeien en met een goede kwaliteit mest (Goede beschikbaarheid organische stof in de mest en afwezigheid van rottingsproducten.) het grasland gaat bemesten, ontstaat inzicht in de voortgang van de implementatie van de nieuwe kennis in de bedrijfsvoering. Deze voorbereiding leidt in het vervolg tot vergelijkbare bedrijfsresultaten op het terrein van vermindering mineralenverliezen en effecten voor de bedrijfsresultaten.

Inzet is dat in de periode van 3 jaar waarin de studiegroepen worden begeleid, de mineralenverliezen naar de bodem met 40% afnemen en dat de bedrijfsresultaten minimaal gelijk blijven of verbeteren

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Waddinxveen
Startdatum:
2018-08-15
Einddatum:
2022-07-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Coöperatie Agrimaco
Adres:
Rottedijk 10A Waddinxveen
Waddinxveen
Nederland
Partner(s):
Coöperatie Agrimaco

Financiering

EU (ELFPO)
€ 257.214
Totaal privaat:
€ 64.304
Totale subsidiabele kosten:
€ 321.518

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag