Champellet

Dit project wordt aangevraagd door drie Brabantse telers in het samenwerkingsverband Champellets, te weten Champignonkwekerij ’t Voske BV, Heereco en Wattplant BV, allen gevestigd in Uden. De samenwerkende partners in het project ‘Champpellets’ wil van de champost-reststroom een nuttige en waardevolle bodemverbeteraar maken door afgewerkte champost te drogen met restwarmte aanwezig op het bedrijf. Vervolgens wordt het materiaal gepelletiseerd (eventueel met additieven) en gecoat. Dit innovatieve product en proces bestaat nog niet. Een uitgevoerde haalbaarheid studie heeft al aangetoond dat deze ontwikkeling ook commercieel zeer perspectiefvol is, reden voor de ondernemers om te gaan investeren in een installatie. De ondernemers zijn al van 2010 bezig met duurzame energie en duurzaam (biologisch) telen en werken nu al samen met bedrijven uit de EU die dezelfde doelstellingen nastreven. Met Upcycling Gemert wordt de samenwerking gezocht op gebied van kennisontwikkeling.

De Nederlandse champignon sector is een wereldspeler met 700.000 m² teeltoppervlakte gecentreerd in Noord Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland. Voor het kweken van champignons wordt champost gebruikt, verdeelt over bedden. Champost bestaat uit een mengsel van gips, paarden- en kippenmest en is na gebruik in de champignonteelt uitermate geschikt als bodemverbeteraar. Normaliter wordt champost gehygiëniseerd ten behoeve van de export naar nutriënt arme akkergronden in Duitsland en Noord-Frankrijk. Door het hoge vochtgehalte (85%) en de lange afstand zijn de transportkosten dermate hoog dat de champost-reststroom een negatieve marktwaarde heeft voor de Nederlandse telers. Dit resulteert in een totale kostenpost van ca. 12 miljoen Euro per jaar voor de Nederlandse champignon sector. Champost valt onder de mestwetgeving waardoor het moet concurreren met andere mestsoorten uit de provincie Noord-Brabant. Hoewel afnemers weten dat champost sterk bijdraagt aan de verbetering van de bodem, kiezen potentiele afnemers toch vaak andere mestsoorten waarvoor ze een hogere vergoeding krijgen.

Potentieel interessante markten zijn biologische boeren en tuinders in Nederland (een groeimarkt) en Zuid-Europese landen waar behoefte is aan organische stof met bemestende waarde. Uit testen moeten product-marktcombinaties verder worden onderbouwd en worden getoetst op de landbouwkundige waarde van het product. Uit onderzoek blijkt dat de gehygiëniseerd champostkorrels geschikt zijn als hoogwaardige dekaarde wordt tevens een extra, meer regionaal, afzetkanaal gerealiseerd. Het regionaal upcyclen van champost naar nieuwe hoogwaardige dekaarde stimuleert een regionale circulaire economie en reduceert significant het afgraven van veengronden in Duitsland en voormalig Oostbloklanden en de bijbehorende transportbewegingen.

De activiteiten van dit project bestaat uit het bouwen van een geautomatiseerde installatie, het ontwikkelen van een portfolio van organische bodemverbeteraars in pellet-vorm en het toetsen van deze bodem verbeteraars op hun landbouwkundige waarde. Tot slot wordt op basis van de eindproducten een plan opgesteld over hoe het samenwerkingsverband het beste de producten kan vermarkten, bijvoorbeeld in eigenbeheer of in samenwerking met bestaande afzetkanalen (business to business) en initiatieven. De laatste activiteit is het opschalen en uitbreiden naar andere locaties van soortgelijke installaties in de EU in het kader van EIP, hieraan wordt al aan een beginnend netwerk gewerkt. Het project valt in het topcluster Agri & Food en in het bijzonder de innovatieagenda Meer met Minder en de onderliggende roadmap Robuuste Plantaardige Productie. Vanuit de eerste uitkomsten kan de bouw geïnitieerd worden voor een pilot installatie op het terrein van Champignonkwekerij ’t Voske. Deze partijen in het samenwerkingsverband worden bijgestaan door de volgende relevante uitvoerende partijen: Binovations, Ingenia, Delphy, Upcycling Gemerten CNC.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking in het kader van EIP t.b.v Agrofood) (Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Uden
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2021-10-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Voske
Adres:
Lage Randweg 16 Uden
Uden
Nederland
Partner(s):
Voske; Heereco; Wattplant

Financiering

EU (ELFPO)
€ 289.770
Noord-Brabant:
€ 289.770
Totaal privaat:
€ 818.610
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.398.150

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag