Het nieuwe kalveren houden, een standaard voor de toekomst!

Drie jaar geleden hebben wij, jonge landbouwers Gijs Vergeer en Marjolein de Wit een bedrijf aangekocht op de locatie Zonnewende 24 in Deurne. Ons bedrijf bestaat uit twee takken, namelijk witvleeskalverhouderij en vleesveehouderij.
Omdat deze sector een vrij kleine sector is vinden wij het des te belangrijker om met ons bedrijf voorop te blijven lopen wat betreft innovaties.
In de sector wordt momenteel op enkele plaatsen een voerrobot toegepast echter deze toepassing is ter vervanging van het werk met de uit-doseerwagen. Het draagt, uitgezonderd de verbetering van de arbeidsomstandigheden niet bij aan de beschreven doelstellingen. Tevens is een voerrobot vaak minder toepasbaar bij locaties met meerdere bestaande stallen, zeker op locaties waar in de loop der jaren nieuwe stallen tussen bestaande stallen zijn gebouwd. Rondrijdende voermachines tussen bestaande stallen zorgen i.t.t. een vaste voeropstelling meer kans op ziekteverspreiding. Tevens blijft de situatie bestaan dat de grootste veelvraten het meeste voedsel tot zich nemen hetgeen het streven naar meer gelijke koppels niet ten goede komt! Ook is deze robot niet toepasbaar in oudere stallen met smalle gangpaden.
In de markt is verder een vast voersysteem bekend waarbij de hoeveelheid voer is gestuurd en verplaatsing plaatsvindt via perslucht.

Wij streven juist naar een duurzaam automatisch voerconcept voor de witvleeskalverhouderij waarbij we meer doelen realiseren door onbeperkt vers voer in kleine porties te verstrekken.
Het is een innovatie waarmee meerdere doelen worden gerealiseerd. Het nieuw voerconcept levert vele voordelen op t.a.v. dierwelzijn en –gezondheid, alsook minder verspilling van grondstoffen, meer gelijke koppels bij aflevering, een betere omgevingskwaliteit en een verbetering van de arbeidsomstandigheden.
Het voer wordt verplaatst d.m.v. een ketting in een buis; er is onbeperkt vers voer in kleine porties beschikbaar voor de dieren doordat deze ketting constant loopt.
Ieder hok met kalveren krijgt een eigen transparante valbuis waar het voer door naar beneden in de voerbak valt. Doordat de afstand tussen de onderkant van de valbuis en de voerbak minimaal is, krijgt het kalf alleen een nieuwe portie als de vorige portie is opgegeten. Het voer is dan ten alle tijden vers en ook altijd beschikbaar, in tegenstelling tot een gangbaar systeem. Doordat er vaak een nieuwe kleine portie wordt klaargezet in de buis worden de kalveren gestimuleerd door dit gerammel van de muesli. Dit verbeterd de voeropname aanzienlijk. Tevens is het een groot voordeel dat de kalveren de verschillende bestanddelen uit de muesli niet uitselecteren. In de huidige bedrijfsvoering gebeurd dat helaas wel.
Met het gangbare voersysteem wordt nu 10% van het voer verknoeid door de kalveren. Met het automatische ruwvoersysteem wordt er praktisch niets geknoeid, hetgeen tot 9% minder verspilling van grondstoffen leidt.
Uit de proeven die gedaan zijn bij de kalveren die gevoed werden door een automatisch ruwvoersysteem bleek dat er een mooie constantie PH-waarde was gedurende de dag en bleek dat de kalveren zich ook beter voelden. Doordat de PH-waarden bij deze kalveren optimaal is, eten de kalveren meer ruwvoer wat zorgt voor een hogere groei en meer vlees per kalf. Het voer wat ze eten wordt ook beter benut doordat de PH-waarden constant zijn waardoor ook de voerefficiëntie beduidend beter is. Tevens krijgen de kalveren minder last van ziektes waardoor ook het antibioticaverbruik nog lager ligt.
Doordat er de gehele dag voer wordt aangeboden krijgen ook de minst sterke kalveren de kans om zo veel te eten als ze willen en verbeterd dus het welzijn van deze kalveren. Bij het huidige systeem wordt een groot deel van het voer opgegeten door de grootste veelvraten. Door de hogere groei, betere voerefficiëntie, minder ziekten en constant voeraanbod ontstaat er een meer uniforme koppel.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Deurne
Startdatum:
2018-05-01
Einddatum:
2018-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Zonnewenden Vleesvee vof
Adres:
Zonnewende 24 Deurne
Deurne
Nederland
Partner(s):
Zonnewenden Vleesvee vof

Financiering

EU (ELFPO)
€ 24.298
Noord-Brabant:
€ 24.298
Totaal privaat:
€ 76.540
Totale subsidiabele kosten:
€ 125.135

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag