Precisielandbouw in de Peel (De Zaanpeel)

Het bedrijf De Zaanpeel is gelegen te Landhorst. De Zaanpeel wordt geleid door de heer Geene en is een gemengd bedrijf met een varkenshouderij en een akkerbouw tak. Vrijwel alle werkzaamheden worden door De Zaanpeel in eigen beheer met eigen materieel uitgevoerd. De heer Geene is een ondernemer die zichzelf graag verdiept in innovatie. Het is een vooruitstrevende ondernemer die altijd opzoek is naar een manier om meer te halen uit wat er beschikbaar is zonder hierbij schade aan de omgeving toe te brengen. Het verdiepen in nieuwe technieken en mogelijkheden om De Zaanpeel nog verder te innoveren en moderniseren blijft een van de belangrijkste kerntaken van de ondernemer. De heer Geene is op het moment vooral opzoek naar een manier waarop de grond op een zo exact mogelijke manier verzorgd kan worden. Hiermee wordt gedoeld op het aanleveren van de juiste voedingsstoffen in hoeveelheid en plaats. Wanneer de grond in een zo optimaal mogelijke staat verkeerd krijgt de te telen plant de best mogelijke start. De kwaliteit van de grond is afhankelijk van de hoeveelheid voedingsstoffen en de specifieke eigenschappen van de grond opeen bepaalde plek in het perceel.
Het bedrijf beschikt over een mest scheidingsinstallatie. De dikke en dunne fractie van de varkensmest worden uit elkaar gehaald. De dikke fractie wordt afgevoerd. De dunne fractie wordt zelf gebruikt. Een belangrijk probleem waar nu tegen aan wordt gelopen is dat ondanks het goed mixen van de mest er veel verschil zit in de hoeveelheid stikstof van de mest per eenheid. De samenstelling van de mest zou per eenheid nauwkeurig vastgesteld moeten kunnen worden om deze echt efficiënt te kunnen benutten. Het exact beantwoorden van de vraag van de bodem is alleen mogelijk wanneer deze vraag ook bekend is, op het moment is de ondernemer nog niet gewoon om de vraag van de grond in kaart te brengen, deze stap is echter essentieel om de bemesting passend uit te kunnen voeren. Naast bemesten is bekalken een belangrijke grondbewerkingsstap naar een succesvolle teelt. Op het moment is het voor de ondernemer nog onmogelijk om de bekalking net als de mestgift af te stemmen op de vraag van de bodem. Tijdens alle werkzaamheden moet in de toekomst de vraag en behoefte van de grond zo nauwkeurig mogelijk beantwoord worden. Echter wordt tijdens het betreden van de percelen continu schade toegebracht aan de bodem door de zware machines. In de toekomst moet dit zover mogelijk verminderd worden.
Het project bij De Zaanpeel vormt een totaalconcept en bestaat uit verschillende investeringen die allemaal gedaan moeten worden om het beoogde einddoel, de projectdoelstelling te bereiken. Het project omvat de volgende investeringen:
• Mesttank voorzien van:
– mobiel analyse systeem voor het analyseren van mest (o.a. stikstof, fosfaat, kalium en droge stof);
– GPS-systeem;
– rijenbemestingssysteem met sectieafsluiting;
– bandendrukwisselsysteem.
• Laten uitvoeren van bodemscans (o.a. pH, organische stof, Ec waarde en hoogteverschillen),
• Verspreidingsboom voor vloeibare kalk

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Landhorst
Startdatum:
2018-04-17
Einddatum:
2020-08-31

Begunstigde:

Begunstigde:
De Zaanpeel
Adres:
Grote Baan 1 Landhorst
Landhorst
Nederland
Partner(s):
De Zaanpeel

Financiering

EU (ELFPO)
€ 44.150
Noord-Brabant:
€ 44.150
Totaal privaat:
€ 153.218
Totale subsidiabele kosten:
€ 241.518

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier