STABLE

Het LEADER project STABLE voorziet in een revitalisering van een voormalige manege, gelegen op het grensgebied tussen de dorpskern van Veldhoven, de Brainport en het platteland, naar een professionele Wedstrijdstal gecombineerd met een Restobar. Een uniek concept binnen de Paardenhouderijen, omdat daar waar de wedstrijdstallen meestal een besloten karakter hebben, STABLE zich openstelt voor eenieder die een kijkje wil nemen in de keuken van een professionele wedstrijdstal, onder het genot van een hapje en drankje, die worden bereid met producten van producenten in de directe omgeving, zodat deze een nieuw afzetkanaal hebben.
Ook initieert STABLE, in samenwerking met de Gemeente Veldhoven, het Ruiter- en Men route netwerk Veldhoven, als onderdeel van het ruiter- en men route netwerk Grens corridor N69, en vormt hiervoor, alsmede voor de landelijke wandel- en fietsroutes waaraan het gelokaliseerd is, tevens een rustpunt.
————————————————
Om van dit stuk buitengebied dat aan de rand van de bewoning, dorpskern en stad ligt en wat in feite, vanuit België de entree naar Brainport met de High Tech Campus vormt, weer een waardig entree te maken, hebben lokale ondernemers, verenigingen, lokale overheid en burgers, in 2016, de handen ineen geslagen om de locatie weer mooi te maken en volledig nieuw leven in te blazen met een nieuw concept en hebben ze zich bereid getoond om dit vrijwillig en financieel te steunen.

Binnen deze locatie zal dus enerzijds een rendabel, innovatief en energieneutraal agrarisch paardensportbedrijf (Wedstrijdstal) worden gerealiseerd dat ook –om niet- decentraal energie kan voorzien aan de omliggende sportverenigingen en anderzijds wordt een belangrijke agrarische nevenactiviteit opgericht. Dit betreft een Restobar gericht op het lokale recreatie en toerisme maar wat ook een uitloopmogelijkheid voor de Brainport vormt en als informatiecentrum fungeert. Door het vestigen van een Restobar bij het Paardensport centrum kunnen beide functies meer klandizie brengen en elkaar versterken.

Door de revitalisatie wordt er invulling gegeven aan de pijlers zoals gesteld binnen het LEADER programma om toerisme en recreatie in het buitengebied Grenscorridor N69 te stimuleren. STABLE ligt met de ingang aan de oeienbosdijk te Veldhoven, een weg die al is opgenomen in het landelijke fietsroute netwerk (nr 42 en 43).
Aan de andere zijde van het terrein (langs de A67) zal worden voorzien in een wandelpad dat het terrein vanuit het centrum verbindt met de beek De Gender, een cultuurhistorische bezienswaardigheid.
Daarnaast voorziet STABLE in een ruiter- en men routenetwerk dat aansluiting zal vinden op het ruiter- en men route netwerk Grens Corridor n69. STABLE zal dus een recreatieve ontsluiting voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners aanleggen met faciliteiten om elektrische fietsen met groene stroom op te laden, koffie met een versnapering te nuttigen en groene wifi te gebruiken. STABLE gaat dienen als een hoognodig stoppunt c.q. Pleisterplaats voor fietsers, wandelaars, ruiters en menners in de streek, met het karakter van een toegankelijke Resto-bar, waar wordt samengekomen en informatie gedeeld.

De leader bijdrage was noodzakelijk om dit project breed maatschappelijk in te kunnen zetten. De private middelen, die gemobiliseerd zijn tijdens de ontwikkelingsfase, zijn niet toereikend gebleken om op innovatieve en duurzame wijze bij te dragen in de behoefte aan het vernieuwen en het uitbreiden van een unieke (agro) toeristisch- recreatieve voorziening en het bevorderen van het (hippisch) toerisme in de N69 gemeente Veldhoven (en indirect de omliggende gemeenten).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(LEADER)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
VELDHOVEN
Startdatum:
2018-05-15
Einddatum:
2020-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
PAR3
Adres:
Heiberg 10 VELDHOVEN
VELDHOVEN
Nederland
Partner(s):
PAR3

Financiering

EU (ELFPO)
€ 98.500
Noord-Brabant:
€ 98.500
Totaal privaat:
€ 188.980
Totale subsidiabele kosten:
€ 385.980

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag