Grondig boeren met maïs

Om de maisteelt in Brabant te verduurzamen draagt dit project bij door het introduceren van de verschillende teeltmaatregelen en deze te integreren tot een nieuwe teeltaanpak. Deze zijn gericht op het verbeteren van de bodemkwaliteit en lagere emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen bij een minstens gelijkblijvende opbrengst op langere termijn.

De diverse teeltmaatregelen worden samen gebracht in een aantal nieuwe teeltsystemen van mais, dit gebeurt op basis van inbreng van een grote groep maistelers, loonwerkers en erfbetreders (adviseurs en toeleveranciers) en in samenspraak met onderzoekers. Deze nieuwe teeltsystemen worden vorm gegeven en op één locatie en als demonstratieveld aangelegd.
Dit centrale demoveld is het grote discussieplatform voor kennisoverdracht naar de doelgroep (maistelers, loonwerkers en erfbetreders). Daarnaast zullen op diverse plaatsen in de provincie op praktijkpercelen van zogenaamde satellietbedrijven voorbeelden worden aangelegd van maartregelen die de maisteelt op dit specifieke bedrijf en in deze specifieke regio duurzamer maken. Dit zijn de regionale discussie en kennisoverdracht platformen, waarvan een olievlekwerking uit gaat naar de “buurtboeren”.

De nieuwe duurzame maisteelt geeft een minstens vergelijkbaar rendement als de huidige teelt maar draagt bij aan een betere bodemkwaliteit, minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen, een hogere bodembiodiversiteit, vermindering van uit- en afspoeling van nutriënten en een rendabelere teeltwijze.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
WAGENINGEN
Startdatum:
2016-02-15
Einddatum:
2020-03-23

Begunstigde:

Begunstigde:
Stichting Wageningen Research
Adres:
Edelhertweg 1 WAGENINGEN
WAGENINGEN
Nederland
Partner(s):
Stichting Wageningen Research

Financiering

EU (ELFPO)
€ 407.156
Totaal privaat:
€ 109.143
Totale subsidiabele kosten:
€ 516.299

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag