Duurzame akkerbouw Landgoed De Princepeel

Binnen het project gaat Landgoed de Princepeel in samenwerking met Smits B.V. een systeem ontwikkelen en realiseren om op innovatieve en creatieve wijze het weg- en veldtransport drastisch te verminderen en van elkaar te scheiden. Momenteel wordt de mest (digestaat) vanuit de opslag bij de biogasinstallatie met een eigen mestinjecteur uitgereden over het land. Hierbij wordt er constant met lege en volle tanken op en neer gereden. Met de ontwikkeling van een innovatief en creatief distributienetwerk op Landgoed de Princepeel wil de onderneming het mesttransport over de weg vermijden en het mogelijk maken dat met de mestinjecteur alleen nog maar op het land gewerkt hoeft te worden.

Naast mesttransport, welke vooral in het voorjaar plaatsvindt, wordt het distributienetwerk in de droge zomerperiodes straks ook gebruikt voor de beregening. Hiervoor zullen er op enkele centrale plaatsen op Landgoed de Princepeel elektrische pompinstallaties worden geplaatst. Deze installaties worden straks aangedreven met de groene stroom (er wordt een eigen elektriciteitsnetwerk aangelegd) welke door de eigen onderneming met de biogasinstallatie wordt geproduceerd.

Naast bodemverdichting en het bestrijden hiervan heeft Landgoed Princepeel ook te maken met lichte peelgronden met een teruglopend organisch stofgehalte. Om het organisch stofgehalte weer op peil te brengen worden nu al teelten afgewisseld met onder ander maisteelt voor CCM (Corn Cob Mix) wat aan de eigen varkens wordt gevoerd. Verder kan de ondernemer nog grote stappen zetten in het gerichter toedienen van mest door gebruik te maken van bodemkaarten en een NIR-sensor.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Wanroij
Startdatum:
2018-03-01
Einddatum:
2021-07-15

Begunstigde:

Begunstigde:
B.V. Landgoed De Princepeel
Adres:
Molenstraat 40 Wanroij
Wanroij
Nederland
Partner(s):
B.V. Landgoed De Princepeel; Smits B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 358.633
Totaal privaat:
€ 515.450
Totale subsidiabele kosten:
€ 874.083

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag