Aanschaf apparatuur betreffende precisiebemesting

Voor Loon-Spuitbedrijf Stefan v.d. Mierden is het milieu van groot belang en daarom wil het bedrijf een liquilisier gaan aanschaffen voor precisiebemesting.

Door middel van deze investering kan de Aanvrager nauwkeurig de machine het aantal kilogrammen Stikstof of Fosfaat laten aanwenden dat benodigd is voor het stuk grond. Door het GPS gebaseerd vastleggen van de gegevens, weten ze vervolgens direct wat er waar bemest is. Deze gegevens kunnen daarna in een taakkaart gezet worden, om de vervolgbewerking automatisch aangestuurd uit te voeren met veldspuit of kunstmeststrooier.

De introductie van dit systeem zal de werkpraktijk in het uitrijden van de mest behoorlijk kunnen gaan veranderen. Met te veel mest in de bodem komen fosfaten, nitraten, verzurende stoffen, stikstofoxiden, ammoniak en distikstofoxide door naar het grondwater en komt er mest in het oppervlaktewater (rivieren, sloten e.d.) terecht. Dit is slecht voor de natuur en de gezondheid. Door het gebruik van dit systeem zal dit tot een minimum beperkt worden.
Er liggen grote kansen voor agrarisch Nederland om dit systeem te benutten voor het optimaal toedienen van (kunst)mest.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
VELDHOVEN
Startdatum:
2018-08-01
Einddatum:
2019-04-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Loon-Spuitbedrijf Stefan v.d. Mierden
Adres:
Molenvelden 17 VELDHOVEN
VELDHOVEN
Nederland
Partner(s):
Loon-Spuitbedrijf Stefan v.d. Mierden

Financiering

EU (ELFPO)
€ 72.414
Totaal privaat:
€ 108.621
Totale subsidiabele kosten:
€ 181.035

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag