Fijnstofreductie door nieuw luchtreinigingsconcept stoffiltersysteem

Fijnstof- en endotoxinenemissie zijn een belangrijk gespreksonderwerp in de pluimveehouderij. Ook geur speelt een belangrijke rol. Burgers en omwonenden maken zich grote zorgen of hun gezondheid kan worden gewaarborgd met een pluimveehouderij in de buurt, door de uitstoot van fijnstof en endotoxinen. De techniek is aan zet om systemen te ontwikkelen welke zorgen voor een hogere fijnstofreductie dan de technieken die reeds bestaan. Dit om de pluimveehouderij in Nederland weer meer draagvlak te laten creëren bij omwonenden van bedrijven.
Initiatiefnemer ziet het innovatief luchtreinigingsconcept als ultieme maatwerkoplossing in de transitie naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Er worden meerdere doelen gerealiseerd; er is sprake tot 99% fijnstoffiltering alsook 39% geurreductie en is bekend dat er een fors aandeel van de endotoxine wordt afgevangen.
Absolute meerwaarde is de multifunctionaliteit van de filters omdat de filters kunnen worden ingezet bij meerdere toepassingen. Als filtering voor lucht die de stal verlaat maar ook als voorfilter om de ingaande stallucht voor een warmtewisselaar te reinigen. Zelfs toepassing in een totaaloplossing met een lucht-lucht of lucht- vloeistofwarmtewisselaar behoort tot de mogelijkheden. Ook een combinatie met een warmtepomp behoort tot de mogelijkheden!
De meerwaardestrategie is er tevens op gebaseerd dat de toepassing voor alle categorieën pluimvee én voor zowel nieuwbouw als bij bestaande situaties kan worden toegepast.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Erp
Startdatum:
2018-04-01
Einddatum:
2020-03-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Vissers holding BV
Adres:
Boterweg 26 Erp
Erp
Nederland
Partner(s):
Vissers holding BV

Financiering

EU (ELFPO)
€ 30.235
Noord-Brabant:
€ 30.235
Totaal privaat:
€ 99.530
Totale subsidiabele kosten:
€ 160.000

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag