Autonome Maaier

In de huidige landbouwpraktijk haalt de boer batchgewijs grote hoeveelheden gras met grote en zware machines van het land. Dit gras wordt dan geconserveerd en het jaarrond aan de koeien gevoerd. Een nadeel hiervan is dat ruim 20% van de voederwaarde uit het gras verloren gaat en dus minder voederwaarde bezit. Deze verliezen hebben als gevolg dat de melkproductie lager is en dat, om de koe te kunnen voorzien in onderhoud, het voer moet worden aangevuld met een grote hoeveelheid krachtvoer.

De meest ideale methode is dat de boer dagelijks het land opgaat om het gras te maaien en vers aan de koeien voert. Dit is echter een dure en arbeidsintensieve methode. Daarnaast kan de boer bij natte weersomstandigheden niet met de tractor vers gras ophalen omdat hij dan ernstige schade maakt aan de graszode. Op deze dagen moet de boer alsnog op geconserveerd voer terugvallen.

Om in de toekomst te kunnen blijven inspelen op uitdagingen in de agrarische sector zoals de wereldwijde stijging naar zuivel en de onder druk staande melkprijs wordt het voor melkveehouders steeds belangrijker om ruwvoer op een efficiëntere en duurzame wijze te produceren.

In dit innovatieproject wordt daarom beoogt een autonoom robotvoertuig dat kan gras maaien, opslaan, transporteren en uitdoseren in de stal en vervolgens het gemaaide land kan bemesten, gedurende een periode van 2 jaar bij een melkveehouderij in Noord-Brabant in een gebruikersomgeving te ontwikkelen, verfijnen en valideren. Het voertuig is lichtgewicht waardoor het ook mogelijk wordt bij natte weersomstandigheden te maaien.

Het project speelt hiermee in op alle 5 de thema™s zoals geformuleerd onder de subsidievereisten van deze POP3 openstelling.
Thema 1: meerwaardecreatie door nieuw concept voor de benutting van grasland. Continue aanlevering (24/7) van vers en schoon gras, zodat de voederwaarde niet verloren gaat. Verbeterde ruwvoerkwaliteit voor koeien, met als gevolg meer en hogere kwaliteit melkproductie;
Thema 2: veehouders worden meer zelfvoorzienend door minder afhankelijk van krachtvoer;
Thema 3: meer gesloten kringloop en minder emissies door o.a. transitie van diesel naar accu;
Thema 4: diergezondheid verbeterd door vreten van schoon i.p.v. geconserveerd gras;
Thema 5: stimulans grondgebonden landbouw en verbetering bodemkwaliteit.

Een samenwerkingsverband bestaande uit 2 partijen, waarvan in ieder geval één landbouwer, zal het project uitvoeren. De projectactiviteiten vinden voornamelijk plaats in Noord-Brabant en zijn in meerdere fasen opgedeeld. Tijdens het grasseizoen (voorjaar/zomer) zal het prototype voertuig gedemonstreerd worden in een gebruikersomgeving. Middels verschillende meetapparatuur en rapporten worden analyses gemaakt van onder andere de voertuigeigenschappen op het land en in de stal. In de winter zullen onderdelen van het prototype naar aanleiding van de metingen en analyses worden verfijnt. In de laatste fase van het project zal de technologie worden gevalideerd.
Gedurende en na afloopt van het project zullen de resultaten middels eenduidige communicatie met potentiële klanten en interessante netwerken worden gedeeld. Het samenwerkingsverband zal zich hiervoor in ieder geval aansluiten bij het EIP-netwerk.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Maassluis
Startdatum:
2017-07-01
Einddatum:
2019-06-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Lely Technologie N.V.
Adres:
Comelis van der Lelylaan 1 Maassluis
Maassluis
Nederland
Partner(s):
Van den Bosch - Wiegman VOF; Lely Technologies N.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 110.055
Noord-Brabant:
€ 110.055
Totaal privaat:
€ 463.863
Totale subsidiabele kosten:
€ 683.973

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag