Gericht emissiearm doseren – niet overdekte vul-/ wasplaats incl. zuiveringssysteem Jansen Agro

Duurzaamheid is een thema dat veel aandacht heeft bij Jansen Agro en vanuit maatschappelijk oogpunt ook steeds meer een thema is. In de afgelopen jaren is hier al op ingezet met onder andere de investeringen in een bandendrukwisselsysteem en ventilatietechnische inrichting en koeling in de aardappelbewaarplaats. Daarnaast maakt het akkerbouwbedrijf ook al gebruik van een spuitmachine met sectieafsluiting en GPS.

De volgende stap die Jansen Agro wil gaan zetten is gericht op precisielandbouw en het verminderen van erfemissie. Hiervoor gaat Jansen Agro investeren in een niet-overdekte vul- en wasplaats inclusief een zuiveringssysteem voor het waswater en het toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen tijdens het poten.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
OSSENDRECHT
Startdatum:
2018-08-01
Einddatum:
2020-12-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Jansen Agro
Adres:
Calfven 190 OSSENDRECHT
OSSENDRECHT
Nederland
Partner(s):
Jansen Agro

Financiering

EU (ELFPO)
€ 62.515
Totaal privaat:
€ 93.772
Totale subsidiabele kosten:
€ 156.287

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag