Vaste rijpaden met aangepaste mechanisatie bij akkerbouw tak Loonbedrijf Fijnaart

Dit project betreft een investering in een aangepaste trekker met GPS-systeem. De akkerbouwtak van Loonbedrijf Fijnaart wil het vaste rijpadensysteem gaan toepassen op haar eigen akkerbouwpercelen. Dit om op zo’n manier te werken aan een betere bodemkwaliteit.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Heijningen
Startdatum:
1-10-2019
Einddatum:
31-12-2020

Begunstigde:

Adres:
Oude Heijningseweg 1
Heijningen
Nederland
Partner(s):
Loonbedrijf en handelsonderneming Fijnaart

Financiering

EU (ELFPO)
€ 48.102
Totaal privaat:
€ 72.154
Totale subsidiabele kosten:
€ 120.256

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier