Hurk investeert in de verbetering van waterkwaliteit

VOF van den Hurk is een melkveebedrijf met ca. 80 hectare grasland en 30 hectare bouwland in gebruik. Aangezien de bodemkwaliteit zich meteen door vertaalt in de teelt en dus in de kwaliteit van de gewassen wil de ondernemer investeren in een bandendrukwisselsysteem waarmee de banden binnen 1 minuut op 2 bar kunnen worden gebracht. Het bandendrukwisselsysteem zorgt voor een verhoogde bodembescherming door een lagere druk op de bodem. De lagere druk op de bodem zorgt ook voor minder verdichting van de grond waardoor er minder structuurschade plaatsvindt. Planten en beworteling en vochthuishouding van bouw- en grasland zal verbeteren. Verder zijn een lager brandstofgebruik, minder bandenslijtage en minder kans op slippen voordelen van deze investering.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Lieshout
Startdatum:
2019-01-30
Einddatum:
2020-01-29

Begunstigde:

Begunstigde:
Van den Hurk
Adres:
Sonseweg 13 Lieshout
Lieshout
Nederland
Partner(s):
Van den Hurk

Financiering

EU (ELFPO)
€ 11.280
Totaal privaat:
€ 16.920
Totale subsidiabele kosten:
€ 28.200

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag