Ontwikkeling indampinstallatie

Mestafzetkosten zijn de afgelopen jaren gestegen en maken een wezenlijk onderdeel uit van de kosten in de veehouderij. Het verlagen van de kosten van mestverwerking en -afzet is een noodzakelijke route om het verdienmodel van de veehouderij te versterken, de druk op het milieu te verlagen, meer ruimte te bieden voor investeringen in duurzaamheid en de economische gevolgen van een slechte marktsituatie voor veehouders te verlichten.
Op de locatie waar dit project wordt uitgevoerd zijn reeds verschillende mestverwerkingstechnieken aanwezig. De drijfmest kan worden gescheiden, en de dikke fractie kan goed worden verwaard. De verwaarding van de dunne fractie is echter nog niet optimaal. De verwerking en verwaarding van het gehele mestproduct is echter wel belangrijk om een rendabele exploitatie van de biomassa-installatie tot stand te brengen.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een indampinstallatie voor de dunne fractie mest, die kan worden ingezet na het proces van microfiltratie, omgekeerde osmose en een ionenwisselaar, voor het produceren van een mineralen concentraat. Uiteindelijk kan daardoor een mineralenconcentraat kan worden geproduceerd wat direct of met eventueel aanvullende bewerkingen geschikt is als organische meststof. Na het indampproces ontstaat er namelijk een product dat rijk is aan kali, stikstof én organische stof, wat aansluit op de behoefte van verschillende planten zoals aardappelen, kool, bieten, mais, klein- en steenfruit en vele verschillende soorten bloemen en tuinplanten. Het heeft daarmee de potentie om als kunstmestvervanger op de markt te worden gebracht. Niet alleen de mineralen waar behoefte aan is, maar zeker ook het organische stof gehalte draagt bij aan de meerwaarde van het product. Uit praktijkonderzoek blijkt dat planten en bodem hier behoefte aan hebben en het de opbrengsten verhoogt.

Naast de meerwaardestrategie draagt deze innovatie bij aan een geringer grondstoffengebruik en een meer gesloten kringloop door het hergebruik van de mineralen uit de mest. Door het gebruik op het land voor de gewassen komen deze mineralen terug in de kringloop, gewassen die vervolgens weer als voedsel of veevoer worden gebruikt.

Op dit moment zijn er nog geen indampinstallaties zoals beoogd in dit project in werking in de agrarische sector, juist door dit project uit te voeren kan de innovatie verder worden ontwikkeld, zodat na het project de techniek en het mestproduct gereed is om uitgerold te worden bij andere agrarische ondernemers, veehouders die worstellen met hun mestoverschot en vollegronds tuinders die een kwalitatief hoogstaand mestproduct willen gebruiken voor een gezonde bodem en een optimale groei van gewassen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OIRSCHOT
Startdatum:
2017-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Eco-Energy Oirschot B.V.
Adres:
Broekstraat 31 OIRSCHOT
OIRSCHOT
Nederland
Partner(s):
Eco-Energy Oirschot B.V.; DLV intensief advies BV; ZLTO

Financiering

EU (ELFPO)
€ 229.696
Noord-Brabant:
€ 229.696
Totaal privaat:
€ 593.566
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.052.958

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag