Lang leve de Melkkoe!

Lang leve de melkkoe
De melkveesector staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Brancheorganisaties zoals de Duurzame Zuivelketen, LTO Nederland en de Nederlandse Zuivelorganisatie hebben in hun strategische ambities voor de komende jaren een aantal doelstellingen geschetst. De belangrijkste thema’s voor de sector zijn dierenwelzijn, (dier)gezondheid, duurzaamheid en het verlagen van ammoniakemissies. Bovendien ligt de sector op dit moment onder een vergrootglas omdat zij in het afgelopen jaar veel negatief in het nieuws is geweest, bijvoorbeeld met berichten over mestfraude en het gedwongen slachten van overtollig vee. Er is dan ook behoefte aan verandering die de sector duurzamer, dier- en milieuvriendelijker maakt.
In dit project willen MS Schippers, Harpie, Swaans Beton BV en BirdControl daarom een voorlichtingstraject starten om melkveehouders te helpen bij deze uitdagingen. De projectpartners willen hiertoe de melkveehouders en hun erfbetreders onderwijzen over het belang van een goede hygiëne op het melkveebedrijf. Hygiëne vormt namelijk gelijktijdig de oorzaak én de oplossing voor een aantal veelvoorkomende problemen van de melkveehouder. Klauwproblemen, uiergezondheid en vruchtbaarheid vormen de drie belangrijkste problemen met diergezondheid en zijn allen te relateren aan de hygiënekwaliteit. Ook de algehele infectiedruk lijdt onder een suboptimale hygiëne doordat bacteriën, schimmels en andere micro-organismen goede voedingsbodems vinden in de koeienstal. Bovendien zorgt bacteriële activiteit in de stal voor een hogere emissiedruk van stoffen zoals ammoniak, die ontstaan uit bacteriële verteringsprocessen.
De projectpartners zetten in dit project een voorlichtingstraject opzetten waarin deelnemers worden voorgelicht over de negatieve gevolgen van een suboptimale hygiëne in de stal. Daarnaast demonstreren de projectpartners op pragmatische wijze oplossingen voor de genoemde problemen. Deze demonstraties zullen in een praktijkomgeving worden gegeven, in een volledig ingerichte proefstal bij Melkveebedrijf Seuntiëns in Knegsel. Deelnemers krijgen hierbij de nieuwste technieken, methoden en innovaties te zien die helpen de stalhygiëne te verbeteren en die direct toe te passen zijn voor de melkveehouder. Hierbij wordt een zo breed mogelijk spectrum aan oplossingen gedemonstreerd voor onder andere stalhygiëne, een hygiënische voer- en drinkwatervoorziening, ongediertebestrijding en klauwgezondheid. Daarnaast worden door de projectpartners gedurende de looptijd veelbelovende nieuwe ontwikkelingen in het voorlichtingsprogramma opgenomen. Juist deze integrale totaalaanpak die hoofdzakelijk inzet op preventieve maatregelen is noodzakelijk om de infectiedruk op het melkveebedrijf te verminderen, de weerstand van het vee te verhogen en de emissie van ammoniak te verlagen.
Dit voorlichtingsproject moet uiteindelijk leiden tot een beter besef van het belang van hygiëne in de melkveesector. Melkveehouders kunnen de gezondheid van hun vee verbeteren met meer aandacht voor hygiëne, waardoor vroegtijdige afvoer onnodig wordt en de levensduur van de melkkoe omhoog kan. Dit leidt tot een hogere productiviteit van de koe, een lagere ammoniakemissie per kilogram melk en een verminderd gebruik van antibiotica en andere schadelijke geneesmiddelen in de melkveehouderij. Al met al kan een goede hygiëne voordelen brengen voor de duurzaamheid, (volks)gezondheid en het dierenwelzijn in de melkveesector.
Lang leve de melkkoe!

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Bladel
Startdatum:
2018-04-18
Einddatum:
2021-04-17

Begunstigde:

Begunstigde:
Schippers Europe
Adres:
Rond Deel 12 Bladel
Bladel
Nederland
Partner(s):
Schippers Europe; Lauka Holding B.V.; Bird Control Group B.V.; Harpie B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 250.000
Noord-Brabant:
€ 250.000
Totaal privaat:
€ 130.578
Totale subsidiabele kosten:
€ 630.578

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag