Waterberging Alm en Biesbosch

Door extreme neerslag in de periodes van juli 2014 en augustus 2015 is er in het landelijk gebied Land van Heusden & Altena en de Oostwaard op veel plaatsen wateroverlast opgetreden en schade ontstaan. De stuurgroep bestaande uit Waterschap Rivierenland en ZLTO Altena-Biesbosch, wijst erop dat het vergroten van A-watergangenstelsel en het B-watergangenstelsel, maar ook vlakvormige waterberging (mits de aanvoer voldoende is) en het afgraven van akkerranden allen effectief zijn om toekomstige wateroverlast voor de landbouw te voorkomen. Het eerste actiepunt waar de stuurgroep op adviseert is het aanleggen van de reeds in het gebied geplande zeven hectare aan natuurvriendelijke oevers om voor meer waterberging te zorgen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen water)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-HERTOGENBOSCH
Startdatum:
2017-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Adres:
Onderwijsboulevard 225 's-HERTOGENBOSCH
's-HERTOGENBOSCH
Nederland
Partner(s):
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Financiering

EU (ELFPO)
€ 225.000
Noord-Brabant:
€ 112.500
Overig:
€ 112.500
Totaal privaat:
€ 11.862
Totale subsidiabele kosten:
€ 461.861

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag