Duurzamere kalverhouderij: van curatief naar weerbaar

Duurzame kalverhouderij: van curatief naar weerbaar. Dit plan is breed gedragen komend uit individuele kalverhouders opgepakt door Dierenartsenpraktijk THEWI en doorontwikkeld samen met LTO Nederland vakgroep kalverhouderij en wetenschappers (UU). Het project is gericht op het duurzaam verbeteren van de kalverhouderij, door meer kennis en inzicht te brengen bij het management van de houderij. De verbeterde kennis zal bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid van het individuele dier, het bedrijf en de gehele sector. Daarbij wordt ook een bijdrage aan subdoelen geleverd zijnde:
• Verhoging imago sector
• Vermindering antibioticagebruik
• Verhogen bedrijfsresultaten
• Meer plezier en inzicht in dierengezondheid en welzijn bij de veehouder
• verduurzaming van de sector.

De basis van het programma zijn een 8-tal E-learning modules die de ondernemer online kan volgen binnen een bepaalde periode en op eigen gekozen plek en tijdstip. Daaromheen worden diverse ondersteunende activiteiten opgezet, variërend van generieke bijeenkomsten, demodagen en trainingen gebaseerd op de inhoud van de elearning.
Om tot een goede vraag gestuurde cursus te komen wordt een klankbordgroep van kalverhouders ingezet. Daarnaast wordt er een stuurgroep van het project gevormd met mensen van de betrokken organisaties.
De resultaten die het project/programma beogen zijn een significant hoger dierengezondheid. Om dit te meten zal aan alle deelnemers bij aanvang, gedurende en na afloop gevraagd worden gegevens over totale antibiotica gebruik, de inzet van voor de volksgezondheid kritische antibiotica (de zgn. 2e keus middelen), het aantal individuele behandeling ten opzichte van de groepsbehandelingen en het gebruik van ondersteunende middelen te registreren, zodat dit uiteindelijk te scoren is op resultaat.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Tilburg
Startdatum:
2018-05-01
Einddatum:
2020-04-30

Begunstigde:

Begunstigde:
DAP Thewi BV
Adres:
Ledeboerstraat 26 Tilburg
Tilburg
Nederland
Partner(s):
DAP Thewi BV; Universiteit Utrecht
faculteit diergeneeskunde; LTO Nederland vakgroep kalverhouderij

Financiering

EU (ELFPO)
€ 154.853
Noord-Brabant:
€ 154.853
Totaal privaat:
€ 77.427
Totale subsidiabele kosten:
€ 387.133

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag