POP3 Strabrechtse Heide

Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge zandgronden op de Strabrechtse Heide is aangetast door een overmaat aan stikstofdepositie die voor een belangrijk deel zijn oorsprong heeft in landbouw. De gevolgen van deze overmaat betreffen naast directe toxiciteit van hoge concentraties ook indirecte effecten als Een groot deel van de bossen en heideterreinen op de droge zandgronden op de Maashorst en omgeving (Landgoederenzone Vught-Boxtel en op de Overloonse Duinen) is aangetast door een overmaat aan stikstofdepositie die voor een belangrijk deel zijn oorsprong heeft in landbouw. De gevolgen van deze overmaat betreffen naast directe toxiciteit van hoge concentraties ook indirecte effecten als vermesting, verzuring van de bodem en water en uitspoeling van belangrijke nutriënten en basische kationen.

Met het project wil de projectpartner de achteruitgang van biodiversiteit stoppen en de bos- en heideterreinen duurzaam herstellen, die als gevolg van de overmaat aan stikstofdepositie zijn achteruitgegaan. Bovendien heeft het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie waardoor biodiversiteit kan toenemen de aandacht.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
GELDROP
Startdatum:
2017-05-01
Einddatum:
2021-04-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.
Adres:
Huisvenseweg 14 GELDROP
GELDROP
Nederland
Partner(s):
Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland u.a.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 785.248
Noord-Brabant:
€ 785.248
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.570.497

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier