Verduurzaming melkveehouderij (V.O.F. Van Asseldonk-van Zwambagt)

Samenvatting verduurzaming melkveehouderij

Melkvee bedrijf Van Asseldonk- van Zwambagt is een echt familiebedrijf. De onderneming wordt geleid door Hein en Ingrid maar ook de drie kinderen dragen hun steentje bij waar ze dit inmiddels al kunnen. De oorsprong van het bedrijf ligt in 1986, het bedrijf werd geleidt door de vader van Hein en omvatte 100 koeien. In 2000 heeft Hein het melkveebedrijf samen met zijn vrouw Ingrid overgenomen. Het bedrijf liep goed, de productie was hoog en dit vormde het moment om een duidelijke beslissing te nemen met betrekking tot de toekomst van het bedrijf. Gekozen werd om te gaan voor groei, op deze manier zou de toekomst van het bedrijf veiliggesteld kunnen worden en het voortbestaan als familie onderneming.
Inmiddels worden door de vof 400 melkkoeien gehouden en jaarlijks wordt ca. 3,8 miljoen liter melk afgeleverd. De onderneming heeft de beschikking over 150 hectare aan grond. De grond bestaat voor 120 hectare uit grasland, de overige 30 hectare worden benut voor de teelt van maïs.
Na het jaren lang toepassen van een strategie die gericht is op groei is enkele jaren geleden de beslissing genomen om te gaan investeren in een verduurzamingsstrategie. Waar eerst altijd de nadruk lag op het vergroten van aantallen zowel in dieren als hectare en liters gaat nu de focus over naar kernbegrippen als innovatie en duurzaamheid.
De huidige melkveestal is deels verouderd door de nieuwe regelgeving is duidelijk geworden dat de huidige vloer vervangen dient te worden. Op het moment ligt in een deel van de stallen al een emissiearme G2 Swaans beton vloer. In principe kan deze vloer nog voldoen maar een groot deel van de stallen is er niet mee uitgerust. Beoogd wordt een innovatieve V1 GROOVE vloer met een voorlopige verwachte emissiewaarde van 7,0. De proefstalstatus voor deze vloer is aangevraagd. Op het bedrijf wordt door het melkvee mest geproduceerd, de ondernemers willen ervoor zorgen dat deze mest wordt benut als een product i.p.v. als een afvalstof, dit door de realisatie van een monovergister met warmte- krachtkoppeling (WKK). Een sterke reductie van milieubelastende stoffen als ammoniak wordt hiermee gerealiseerd.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
2018-06-01
Einddatum:
2020-09-15

Begunstigde:

Begunstigde:
V.O.F. van Asseldonk-van Zwambagt
Adres:
Empelsehoefweg 8 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
V.O.F. van Asseldonk-van Zwambagt

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 953.778
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.203.778

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag