Innovaties voor precisiebemesting Van Erp Agra

Door het gebruik van bemestings- en bestrijdingsmiddelen af te stemmen op de kwaliteit en samenstelling van de grond draagt het project bij aan emissievermindering van nitraat naar bodem,
grond- en oppervlakte water.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen) (Innovaties landbouwbedrijf precisiebemesting)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
OSS
Startdatum:
12-12-2015
Einddatum:
01-03-2018

Begunstigde:

Begunstigde:
Gebr. van Erp Agro B.V.
Adres:
Langendonkweg 15, OSS
OSS

Financiering

EU (ELFPO)
€ 39.320
Totaal privaat:
€ 58.980
Totale subsidiabele kosten:
€ 98.300

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag