Precisielandbouw door Gebr. van Erp Agra b.v.

Het project omvat diverse fysieke investeringen die het grondverzet- en loonbedrijf van Van Erp instaat stellen werkprocessen volgens het principe van de precisielandbouw uit te voeren. Er worden investeringen gedaan in het maken en analyseren van bodemscans zodat taakkaarten ontstaan. Tevens wordt een landbouwspuit aangeschaft die zowel geschikt is voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen als kunstmest. Door de speciale spuitboom kunnen de beschermingsstoffen exact geplaatst worden en wordt overlap voorkomen. Tijdens de kunstmestgift die plaats vind wanneer het gewas al aan het opkomen is wordt ISARIAsensor voor aan de landbouwspuit gemonteerd. De sensor is in staat realtime gewasscans te maken waar vervolgens gelijk de bemesting op kan worden afgestemd. Tijdens de oogst wordt een opbrengstenmeting gedaan zodat plaats specifiek de opbrengst aan droge stof en vocht bepaald kan worden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
OSS
Startdatum:
2017-03-09
Einddatum:
2020-03-25

Begunstigde:

Begunstigde:
Gebr. van Erp Agra
Adres:
Langendonkweg 15 OSS
OSS
Nederland
Partner(s):
Gebr. van Erp Agra

Financiering

EU (ELFPO)
€ 34.594
Noord-Brabant:
€ 34.594
Totaal privaat:
€ 172.972
Totale subsidiabele kosten:
€ 242.161

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier