Toekomstperspectief voor de varkenhouderij

De varkenshouderij is een belangrijke sector voor Noord-Brabant. Er zijn in deze provincie circa 1600 varkenshouders gevestigd die gezamenlijk bijna 6 miljoen varkens houden. De sector staat echter onder druk door fluctuerende prijzen en toenemende kritiek vanuit de maatschappij om meer aandacht te schenken aan dierwelzijn, antibioticagebruik en milieu impact. Varkenshouders willen daarom graag verbeteren, maar hebben vaak niet de juiste kennis en/of de financiële ruimte om te investeren in een innovatieve techniek waarvan de werking/impact op het bedrijf niet geheel bekend is.

Om te zorgen dat er aanpassingen op dit gebied kunnen plaatsvinden is het van essentieel belang dat de varkenshouders de juiste kennis wordt toegereikt betreffende verbetermogelijkheden van het bedrijf en hoe bijpassende innovatieve technieken hieraan kunnen bijdragen. Daarom zullen Varkenshouderij Opleidingscentrum Nederland BV (VON) en het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel (beide gevestigd in Noord-Brabant) binnen dit project de krachten bundelen. Gezamenlijk hebben deze partijen veel kennis op het gebied van voeding, gezondheid, huisvesting, klimaat- en voedersystemen, mestbewerking, duurzame energietoepassingen en stallenbouw. Samen zullen ze binnen dit project zoveel mogelijk varkenshouders door middel van demonstraties, praktijkgerichte workshops en traingingsdagen, te informeren, te enthousiasmeren en te begeleiden om nieuwe kennis en technieken op het bedrijf toe te passen.

De hoofddoelstelling van het project is varkenshouders een toekomst perspectief te bieden door praktijkgerichte kennis over te dragen en nieuwe technieken te demonsteren. Deze doelstelling is te vertalen naar 3 concrete subdoelstellingen:
I. VON & VIC beogen door middel van kennisbijeenkomsten en themadagen de toepassing van nieuwe kennis en technieken op het gebied van dierwelzijn, diergezondheid en milieu te bevorderen om zo de bedrijfsvoering van varkenshouders te veranderen richting een meerwaardestrategie (o.a. realiseren keurmerk vlees).
II. VON wil d.m.v. van verdiepingstrainingen en coachingstrajecten zoveel mogelijk varkenshouders een transitie laten doormaken van gangbare varkenshouderij naar een duurzame en kwaliteit vaste varkenshouderij.
III. VIC wil d.m.v. demonstraties van nieuwe technieken in een praktijkomgeving, de meerwaarde van deze nieuwe techniek voor de varkenshouder verduidelijken en de toepassing van nieuwe technieken bevorderen onder varkenshouders.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
OIRSCHOT
Startdatum:
2017-07-01
Einddatum:
2020-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Varkenshouderij Opleidingscentrum Nederland BV
Adres:
Langendonksedijk 1A OIRSCHOT
OIRSCHOT
Nederland
Partner(s):
Varkenshouderij Opleidingscentrum Nederland BV; Wageningen Livestock Research

Financiering

EU (ELFPO)
€ 237.668
Noord-Brabant:
€ 237.668
Totaal privaat:
€ 324.385
Totale subsidiabele kosten:
€ 799.722

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag