Verbetering organische stofbalans Van de Riet

Het project Verbetering organische stofbalans Van de Riet houdt het volgende in:

Voor een positieve organische stofbalans is het belangrijk dat organische stof uit de omgeving van het landbouwperceel wordt gebruikt op de betreffende percelen.

Wij hebben veel percelen welke omgeven worden door sloten en greppels. Tevens telen we akkerbouwproducten waarvan we de gewasresten kunnen gebruiken op onze percelen.

Tot op heden wordt het maaisel uit deze sloten en greppels afgevoerd en niet verspreidt over de percelen omdat we geen werktuigen hebben waarmee dit gelijkmatig kan worden verdeeld.

Door de aanschaf van een Rolland slootmaaisel/gewasresten verspreider met een speciale strooiunit kunnen wij slootmaaisel, bermmaaisel en gewasresten over onze eigen percelen uitrijden.

Dit heeft de volgende voordelen:
Minder transportbewegingen, maaisel wordt aangewend op percelen in de buurt;
Verbetering van de bodemstructuur waardoor het watervasthoudend vermogen van de bodem wordt verhoogd;
Doordat we niet afhankelijk zijn van een derde kan het maaisel en de gewasresten op het juiste moment worden aangewend.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Oud Gastel
Startdatum:
2019-05-01
Einddatum:
2020-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Maatschap van de Riet en van de Riet - van Agtmael
Adres:
Vierschaarstraat 30 Oud Gastel
Oud Gastel
Nederland
Partner(s):
Maatschap van de Riet en van de Riet - van Agtmael

Financiering

EU (ELFPO)
€ 19.086
Totaal privaat:
€ 28.630
Totale subsidiabele kosten:
€ 47.716

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag