Brabant BEWUST

Het project Brabant BEWUST is bedoeld om mineralenefficiëntie te verhogen, ofwel: meer opbrengst van het land met dezelfde hoeveelheid mineralen. Dat leidt tot minder verliezen naar het milieu. Bijna 500 melkveehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en loonwerkers in Brabant kunnen zich gratis aanmelden als deelnemer. Het project wordt uitgevoerd door ZLTO, Delphy, DLV Advies en CLM.

Brabant BEWUST staat voor Bodem- en Waterbeheer om Uitspoeling Samen Tegen te gaan. Brabant BEWUST is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. De afgelopen jaren zijn de bemestingsnormen gedaald, tot onder het bemestingsadvies. Ondanks die daling is de waterkwaliteit nog steeds niet voldoende. Daarom is het van belang dat partijen samen zoeken naar slimme oplossingen. Oplossingen die zorgen voor een betere waterkwaliteit met behoud van opbrengsten en inkomen. Binnen Brabant Bewust kunnen melkveehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en loonwerkers hun kennis en kunde over mineralenmanagement vergroten. Deze kennis kan vervolgens in praktijk worden gebracht met concrete maatregelen. We gaan werken aan bodem, bodemvruchtbaarheid, bemesting en mineralenbenutting. Dat doen we met ondernemersgroepen, workshops en demonstraties.

Starten met goede voorbeelden

Brabant Bewust heeft een aantal goede voorbeelden. ‘Schoon Water’ is er daar één van, waarin de afgelopen jaren veel is bereikt. Maar ook binnen de projecten ‘Telen met Toekomst’ en het ‘Masterplan Mineralenmanagement’ is gewerkt aan concrete maatregelen. Al deze projecten hebben een goed gevulde ‘gereedschapskist’ opgeleverd, met haalbare en effectieve maatregelen. Binnen Brabant Bewust zullen deze maatregelen breed onder de aandacht worden gebracht om ze in de praktijk vaker terug te zien en zo de verliezen naar het milieu te beperken.

Aanmelden voor agriërs

Melkveehouders, akkerbouwers, vollegrondstelers en loonwerkers die de waarde van maatregelen voor hun eigen bedrijf willen leren zien en die hierover willen discussiëren met collega’s en adviseurs, hebben zich al aangemeld.

Wilt u weten of u mee kunt doen aan het project Brabant Bewust, of wilt u meer informatie over het project, kijk dan op de website

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven) (Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
2017-01-24
Einddatum:
2020-01-24

Begunstigde:

Begunstigde:
Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie
Adres:
Onderwijsboulevard 225 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie

Financiering

EU (ELFPO)
€ 499.648
Totaal privaat:
€ 125.557
Totale subsidiabele kosten:
€ 625.205

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier